Stanovanje

Stambeno zbrinjavanje mladih jedno je od prioriteta ovog Ministarstva. Izgradnja stanova po programu POS-a već je davno prepoznat program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, koje za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje njihovog doma. Do sada je kroz POS program izgrađeno preko osam tisuća stanova u koje je uloženo četiri milijarde kuna, a planira se graditi novih tisuću stanova na lokacijama: Zadar, Split, Trogir, Solin, Biograd na Moru, Bol, Cres, Krk, Kraljevica, Lovran, Poreč, Vis i Vrsar. Drugi program je subvencioniranje stambenih kredita kojim se subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate kredita a koji se provodi od 2017. godine.

Programe radi rješavanja svog stambenog pitanja, a ovisno o samim potrebama te sukladno materijalnom statusu, dobi i brojnosti članova obitelji, mogu iskoristiti svi građani Republike Hrvatske.