Stanovanje

Stambeno zbrinjavanje mladih provodi se kroz dva konkretna programa: Program društveno poticane stanogradnje POS i subvencioniranje stambenih kredita za mlade.

Izgradnja stanova po programu POS-a već je davno prepoznat program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, koje za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje njihovog doma. Do sada je kroz POS program izgrađeno preko osam tisuća stanova u koje je uloženo četiri milijarde kuna.

Posljednim izmjenama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji koje su donesene krajem lipnja 2019. godine omogućeno je rješavanje stambenog pitanja širem krugu građana koji kupuju stanove na slobodnom tržištu, a smanjena i kamatna stopa na javna sredstva u otplati s 3 na 2 posto. Također, omogućena je kupnja stanova za državne i javne službenike i namještenike deficitarnih zanimanja te je uvedeno sprječavanje zloupotrebe javnih sredstava u korištenju stanova uvođenjem zabrane davanja u najam ili prodaje stanova.

Drugi program je subvencioniranje stambenih kredita za mlade kojim se subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita minimalno prvih pet godina otplate kredita.  Program se uspješno provodi od 2017. godine i to jednom godišnje, iznimno 2020. godine kada su objavljena dva poziva, jedan u travnju, a prijave na posljednji poziv bile su moguće od 28. rujna do 19. listopada 2020. godine.

Programe radi rješavanja svog stambenog pitanja, a ovisno o samim potrebama te sukladno uvjetima, mogu iskoristiti svi građani Republike Hrvatske.