Stanovanje

Stambeno zbrinjavanje mladih jedno je od prioriteta ovog Ministarstva a provodi se kroz dva konkretna programa: Program društveno poticane stanogradnje POS i subvencioniranje stambenih kredita za mlade.

Izgradnja stanova po programu POS-a već je davno prepoznat program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, koje za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje njihovog doma. Do sada je kroz POS program izgrađeno preko osam tisuća stanova u koje je uloženo četiri milijarde kuna, a planira se graditi novih tisuću stanova na lokacijama u Zagrebu, Zadru, Splitu, Trogiru, Solinu, Biogradu na Moru, Bolu, Cresu, Krku, Kraljevici, Lovranu, Poreču, Visu i Vrsaru.

Posljednim izmjenama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji koje su donesene krajem lipnja 2019. godine omogućava se rješavanje stambenog pitanja širem krugu građana koji kupuju stanove na slobodnom tržištu, a smanjuje se i kamatna stopa na javna sredstva u otplati s 3 na 2 posto. Također, omogućava se kupnja stanova za državne i javne službenike i namještenike deficitarnih zanimanja te sprječava zloupotreba javnih sredstava u korištenju stanova uvođenjem zabrane davanja u najam ili prodaje stanova.

Drugi program je subvencioniranje stambenih kredita za mlade kojim se subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate kredita. Program se provodi od 2017. godine, točnije pozivi su provedeni 2017. i 2018. godine a mladi će se za subvencionirane stambene kredite moći ponovo javiti na jesen 2019. i 2020. godine kada će biti raspisani novi pozivi.

Programe radi rješavanja svog stambenog pitanja, a ovisno o samim potrebama te sukladno materijalnom statusu, dobi i brojnosti članova obitelji, mogu iskoristiti građani Republike Hrvatske.

Uz pomoć ova dva programa stambenog zbrinjavanja u planu je do 2021. godine osigurati dom za  20 000 mladih obitelji.