Obnova zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije

  • Slika /slike/Opcenito/potres-Sisak-Petrinja/29.12.2020.image-1H.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Potres koji je 28. i 29. prosinca 2020. godine najviše pogodio područje Sisačko-moslavačke, Karlovačke županije i Zagrebačke županije prouzročio je veliku štetu na privatnim i javnim objektima koju tek treba utvrditi. U tijeku su preliminarni pregledi potresom oštećenih objekata. Istovremeno se radi na osiguranju smještaja za građane koji više ne mogu boraviti u svojim domovima kao i na osiguranju pravnog okvira za obnovu te sredstvima za njezinu provedbu.

Zakonodavni okvir

Na sjednici Vlade održanoj 14. siječnja 2021. godine, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat predstavio je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Govoreći o velikim razmjerima šteta koje su nastale nakon potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, istaknuo je kako je potrebno izmijeniti i dopuniti postojećih zakonski okvir kako bi se omogućilo provođenje postupaka obnove i stambenog zbrinjavanja na području dviju najpogođenijih županija, kao i dodatne sanacije koje su isti potresi prouzročili na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.
 
"Prihvaćenim prijedlogom izmjena i dopuna, proširuje se zemljopisno važenje Zakona na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, a Republika Hrvatska će na potpomognutom području u kojem je proglašena katastrofa u cijelosti osigurati financiranje obnove za one nekretnine u kojima stanuju njihovi vlasnici, odnosno njihovi srodnici", istaknuo je tom prilikom ministar Horvat.

Radi povećane djelotvornosti u provedbu obnove obiteljskih kuća na potpomognutim područjima pogođenih katastrofom uključuje se i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a koji ima i najveću prisutnost na tom području, dodao je Horvat. Potresom pogođen kulturno-povijesne cjeline obnovit će se temeljem programa koji će izraditi Ministarstvo kulture i medija u suradnji s jedinicama lokane i područne samouprave, dodao je.
 
Odredbe zakona primjenjivale bi se i na sva područja koja bi eventualno kasnije bila pogođena potresom, a nisu izravno navedena kroz zakonske odredbe i sam naziv zakona.
 
U obnovu se uključuje i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje,
Fondu za obnovu se proširuje nadležnost

 
Isto tako, novitet ovih izmjena je da se Fondu za obnovu proširuje nadležnost na Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju, dok se sa svrhom povećane djelotvornosti u provedbu obnove obiteljskih kuća na područjima pogođenim katastrofom uključuje Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a koji ima najveću prisutnost na tom prostoru.
 
Također, uzimajući u obzir činjenicu da je velik dio stanovništva na pogođenim područjima ostao bez svojih domova, pojačava se i model privremenog stambenog zbrinjavanja pomoću pokretnih, privremenih i montažnih objekata. U skladu s time, država te lokalna i područna (regionalna) samouprava će omogućiti privremeni smještaj u nekretninama kojima raspolaže, za one građane čije se nekretnine trenutno ne mogu koristiti.
 

Slijedi i uklanjanje objekata koji ugrožavaju sigurnost ljudi na potresom pogođenom području.


Organizacija smještaja 

Pojedinačni smještaj

  • za dodjelu kućice ili kontejnera građani se mogu obratiti: Mjesno nadležnim Stožerima civilne zaštite
  • za područje Siska: 099 530 43 21 od 8 do 19 sati ili na e-mail: kontejneri@sisak.hr

Obitelji čiji su objekti stradali u potresom pogođenim područjima i nemaju adekvatan smještaj mogu pomoću obrasca podnijeti prijavu za privremeni smještaj u državnoj imovini.

Obrasce prijave za privremeni smještaj možete preuzeti i popuniti u sjedištima jedinica lokalne samouprave, dakle sjedištima gradova i općina potresom stradalih područja.

Obrazac prijave možete preuzeti i u područnoj službi Petrinja (Trg Matice Hrvatske 18, e-mail:petrinja@sduosz.hr) i Karlovac (Radićeva 27, e-mail: karlovac@sduosz.hr).

Više informacija dostupno je na: https://potresinfo.gov.hr/pojedinacni-smjestaj/96

Organizirani smještaj 

Ukoliko građani žele otići u organizirani smještaj, mogu nazvati pozivni centar Hrvatskog Crvenog križa na 0800 1188 kako bi saznali slobodne kapacitete smještaja ili se javiti na lokaciju na kojoj nalazi organizirani smještaj. Više informacija dostupno je na: https://potresinfo.gov.hr/informacije-88/organizirani-smjestaj/95  
 

Otvoren call-centar za prijave 0800 2021

Građani s područja pogođenih potresom, koji su pretrpjeli štetu na imovini, mogu prijaviti oštećenja popunjavanjem UPITNIKA. Podaci iz upitnika unose se u središnju bazu podataka koja služiti za pregled građevina nakon potresa. Otvoren je i pozivni centar za prijavu 0800 2021.

Obrasci prijava dostupni su putem sljedećih linkova: 
 

Svrha preliminarne stručne procjene uporabljivosti građevine je što skorije detektiranje stvarnih oštećenja te izdavanje preporuka mogu li se građani vratiti u svoje domove ili je građevina neupotrebljiva (ili privremeno neupotrebljiva) i nije za boravak ljudi.

Dakle, glavna zadaća call centra 0800 2021 je da prikuplja prijave za procjenu upotrebljivosti građevina koje su stradale u potresu kao i da zaprima prijave volontera specijalista koji su spremni raditi procjene uporabljivosti građevina za sva područja pod potresom. Obnovu oštećenih zgrada na području Sisačko-moslavačke županije tek treba pravno definirati stoga valja razlikovati ovaj pozivni centar u odnosnu na drugi paralelni proces koji se odvija vezano uz obnovu zgrada stradalih u potresu u ožujku 2020. godine na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.

Ovih dana na terenu se nalazi više od 700 statičara koji predano rade na stručnoj procjeni uporabljivosti građevina na potresom pogođenim područjima. Rezultati procjena oštećenja građevina nakon potresa dostupni su u realnom vremenu na internetskim stranicama Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo: https://www.hcpi.hr/ 

Volonterima koji rade na stručnoj procjeni uporabljivosti građevina na potresom pogođenim područjima osigurana je isplata naknade putnih troškova i dnevnica, sukladno zaključku Vlade. 
 
Uz volontere statičare koji obavljaju preliminarne preglede zgrada osnovan je i tim inženjerskih geologa i geotehničara (14 ljudi sa Građevinskog fakulteta u Rijeci i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu) za terenske izvide klizišta i druge hazardne pojave na površini (vrtače, rasjedne pukotine, likvefakciju) na području Sisačko-moslavačke županije. Tim raspolaže znanjima i alatima za sustavnu evidenciju prijetnji i rizika kroz terensku inženjerskogeološku/ geotehničku prospekciju.  Svrha izvida je procjena opasnosti i rizika, a kao informacija za procjene šteta, interventne i druge mjere.  Obilazak i analiza podataka planira se provesti na području od cca 1250 km2 (Glina, Sisak, Petrinja i okolica). Analiza prikupljenih podataka će se staviti na raspolaganje Ministarstvu i drugim nadležnim institucijama i službama. 
 

Pravna pomoć stradalima od potresa

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu aktivno se uključila u pružanje pravne pomoći stradalima i oštećenima u potresu na području Siska, Gline i okolice. Osnovana je zasebna ad hoc grupa koja će pomoći strankama pravodobno i potpuno ispuniti obrasce i prijaviti štetu, ali pružiti i ostale osnovne pravne informacije u vezi sa saniranjem posljedica potresa.
 
Zainteresirane stranke mogu se javiti od ponedjeljka do petka od 10 do 12 sati, odnosno srijedom i četvrtkom i od 17 do 19 sati na telefon +385 97 6529 903. Više informacija dostupno je ovdje.


Stožer civilne zaštite za obnovu - glavno koordinacijsko tijelo 

Vlada je osnovala Stožer civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Potpredsjedniku Vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu dana je ovlast za rukovođenje radom Stožera u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.  Njegovim zamjenicima imenovani su potpredsjednik Vlade RH Boris Milošević te ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

Cilj osnivanja Stožera je strukturiranje svih aktivnosti na potresom pogođenom području. 

Sve aktivnosti vezane uz rad stožera odnosno  objedinjene informacije o otklanjanju posljedica katastrofe uzrokovane potresom uključujući i informacije o mogućnosti privremenog smještaja dostupne su na: https://potresinfo.gov.hr/


Sredstva za sanaciju objekata oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije

Vlada je donijela prve odluke o sredstvima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije u ukupnom iznosu od 120 milijuna kuna. Od spomenutih sredstava 100 milijuna kuna osigurano je za Sisačko-moslavačku županiju, 10 milijuna kuna za Zagrebačku županiju, dok se po zaduženju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji iz sredstava Fonda doznačuje po 5 milijuna kuna.
 
31. prosinca 2020. godine održana su dva sastanka s predstavnicima županija, jedan sa županom Kožićem po pitanju raspodjele sredstava u Zagrebačkoj županiji te drugi sa županom Žinićem po pitanju raspodjele sredstava u Sisačko-moslavačkoj županiji, a na sastancima su i potpisane odluke o raspodjeli sredstava. Sredstava koja će im dodijeliti, županije će moći koristiti za privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa. Više informacija o raspodjeli sredstava pročitajte OVDJE..
 

Pomoć za obnovu nakon potresa

Otvoren je službeni račun Državne riznice za donacije financijskih sredstava u akciji "Pomoć za obnovu nakon potresa".

 Stranica | Informacija | Potres