Obnova zgrada oštećenih potresom na području na kojem je proglašena katastrofa (Sisačko-moslavačka, Karlovačka i u Zagrebačkoj županiji općine Kravarsko i Pokupsko)

Stranica ažurirana 4. ožujka 2021. godine

Ova stranica sadrži osnovne informacije o obnovi i uklanjanju oštećenih zgrada, u skladu s utvrđenim stupnjem oštećenja, kao posljedica razornih potresa 28. i 29. prosinca 2020. te brojnih manjih potresa koji su usljedili nakon njih. Na potresom pogođenim područjima sveukupno je prijavljeno 47.671 oštećenih objekata a pregledano je njih 31.122. 

Riječ je o brzim (preliminarnim) pregledima oštećenih objekata čiji je cilj utvrditi stupanj oštećenja građevina u odnosu na zaštitu života i imovine. Preglede obavljaju građevinski stručnjaci te je riječ o preporukama za postupanje vezanim uz sigurnost (ne odnose se na procjenu šteta, osiguranja i dr.). Brzi pregled rezultira dodjeljivanjem određene oznake (naljepnice) koja upućuje na uporabljivost u trenutku obavljanja brzog pregleda. Rezultati procjena oštećenja građevina dostupni su na stranicama Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo: www.hcpi.hr
 
         

Zakonski okvir

Hrvatski sabor izglasao je 5. veljače 2021. godine Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/2010/21). Time su u Zakon uvrštene Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija, županije najviše stradale u velikim potresima koji su se dogodili krajem prosinca 2020. godine, a gdje i do današnjeg dana tlo ne prestaje podrhtavati.

Donesen je Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije koji sadrži osnovne informacije za podnošenje zahtjeva za obnovu kao i pojašnjenja vezana uz samu proceduru podnošenja zahtjeva na temelju utvrđenog stupnja oštećenja zgrade. 
 
Prema Zakonu, država će na području na kojem je proglašena katastrofa u 100-postotnom iznosu osigurati financiranje konstrukcijske obnove nekretnina u kojima stanuje vlasnik ili njegovi srodnici. Kod financiranja obnove uzeta je u obzir činjenica da se radi o ekonomski slabijim područjima. 


Kako do obnove?

Osobe koje su 28. i 29. prosinca 2020. bile vlasnici i suvlasnici zgrada koje su oštećene u potresu na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke županije i Zagrebačke županije, uz određene uvjete, mogu ostvariti sljedeća prava:
 
 • obnova postojeće potresom oštećene zgrade (višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće)
 • uklanjanje zgrade (višestambene, stambeno-poslovne, poslovne) i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća
 • gradnju zamjenskih obiteljskih kuća umjesto potresom uništenih postojećih obiteljskih kuća
 • novčanu pomoć:
  • za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće (nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak stubišta, popravak dizala)
  • za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće 
  • umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

Postojeća  građevina  je  prema  Zakonu  o  gradnji  definirana  kao  građevina  izgrađena  na  temelju građevinske  dozvole ili  drugog  odgovarajućeg akta i  svaka  druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena. 

Sukladno Zakonu o obnovi i Programu mjera obnove, uklanjanje oštećenih zgrada, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom provodi se na temelju odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti putem sljedećih poveznica:  
 
U završnoj je fazi i izrada internetske aplikacije e-Obnova, koja će proces podnošenja i zaprimanja zahtjeva za obnovom učiniti bržim i jednostavnijim.

Zahtjevi za obnovu mogu se uz pripadajuću dokumentaciju poslati i preporučenom poštom na adresu Ministarstva:
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
„Zahtjev – obnova nakon potresa“
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb
 
Do 4. ožujka 2021. godine, sveukupno su podnesena 1.878 zahtjeva (odnosi se na sve županije pogođene potresom), od čega:
 
 • 100 zahtjeva za oslobođenje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće (Obrazac 1)
 • 718 zahtjeva za obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (Obrazac 2aObrazac 2bObrazac 2c)
 • 298 zahtjeva za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće (Obrazac 3)
 • 237 zahtjeva za gradnju zamjenske obiteljske kuće (Obrazac 4)
 • 375 zahtjeva za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće (Obrazac 5)
 • 87 zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (Obrazac 6)
 • 23 zahtjeva za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće (Obrazac 7)
 • 40 zahtjeva za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, obiteljske kuće (Obrazac 8)

Ministarstvo je 27. siječnja 2021. godine objavilo detaljne upute za sve stanovnike čiji su objekti stradali u potresu. U uputama se pobliže objašnjava značenje zelene, žute i crvene naljepnice, iznose se razlozi zbog kojih stanovnici mogu koristiti financijsku pomoć države kao i što ako građani misle da statičar-volonter nije dobro procijenio stanje objekta. Napravljena su tri odvojena letka koja se odnose na svaku pojedinu markicu (zelena, žuta i crvena).
 
Dodatne informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom građani mogu dobiti telefonom (01/3782 117) u Sektoru za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda Ministarstva (radnim danom od 9 do 14 sati) ili putem e-pošte: potres@mpgi.hr
 

Dislocirani uredi Ministarstva  

Izmješteni uredi Ministarstva graditeljstva nalaze se na sljedećim lokacijama:

 • Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1 (zgrada FINA-e)
 • Petrinja, Trg Matice Hrvatske 18
 • Hrvatska Kostajnica, Vladimira Nazora 17
 • Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2


Od 20. veljače 2021. godine na terenu su i mobilni timovi koji pomažu mještanima okolnih sela u predaji zahtjeva za obnovu. Lokacije mobilnih timova možete provjeriti na: https://potresinfo.gov.hr/  

Službenici u mobilnim uredima zaprimaju zahtjeve te pomažu mještanima popunjavati obrasce i rješavati druga pitanja administrativne naravi.


U izradi tipskih rješenja sudjeluje akademska zajednica

Ministar Horvat održao je niz sastanaka s predstavnicima akademske zajednice i resornih komora. Nastavak je to otvorenog dijaloga kojeg Vlada vodi s predstavnicima struke kako bi se što prije pronašla adekvatna rješenja koja će se koristiti prilikom organizirane obnove na potresom pogođenom području.
 
U ponedjeljak 15. veljače 2021. godine, predstavljeno je preliminarno izvješće Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta vezano za sigurnost građenja na području Sisačko-moslavačke županije, koje će biti i podloga za geotehničke istražne radove te naposljetku i gradnju i obnovu na potresom razrušenim područjima.
 
Za područje Siska, Petrinje i Gline određene su tzv. zelene zone gdje se mogu obnavljati i graditi zamjenske kuće, s obzirom da su se nakon potresa pojavile urušene vrtače i klizišta. Na temelju geofizičkih radova, određena su i područja sigurne gradnje i obnove za mjesta Mečenčani i Borojevići, dok su, s druge strane, s obzirom na urušene vrtače, izdvojena nesigurna područja.
 
U sljedećim tjednima te "zelene zone" gradnje na kartama će se s pritokom i obradom novih podataka proširivati, budući da još nisu obrađena sva područja. To će ujedno biti i podloga građevinskoj struci da može nastaviti s geotehničkim istražnim radovima te obnovom i gradnjom. 

Usporedo se rade i proračuni stambenih kuća koje kao tipska rješenja moraju "izaći" u slijedeća dva tjedna kao nešto što će se ponuditi na području Sisačko-moslavačke županije.
  

Sredstva za obnovu

Vlada je donijela prve odluke o sredstvima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije u ukupnom iznosu od 120 milijuna kuna. Od spomenutih sredstava 100 milijuna kuna osigurano je za Sisačko-moslavačku županiju, 10 milijuna kuna za Zagrebačku županiju, dok se po zaduženju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji iz sredstava Fonda doznačuje po 5 milijuna kuna.
 
Financijska pomoć može se koristiti za nužnu privremenu zaštitu zgrade, pridržavanja opasnih dijelova zgrade koji mogu ugroziti život ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak dizala, stubišta ili krovišta, troškove sanacije šteta na gospodarskim objektima, kupnju i zamjenu bojlera, nabavku i ugradnju plinskih i električnih grijalica. Također mogu se pokriti troškovi nabavke neophodnog materijala i radova za sanaciju, sanacije nerazvrstanih cesta oštećenih potresom, troškovi vodoopskrbe, kanalizacijske i elektrodistributivne mreže oštećene potresom troškovi za potrebe privremenog smještaja građana za ishođenje statičke dokumentacije i ishođenje elaborata za obnovu i projekata sanacije objekata. Županija, gradovi i općine osiguravaju usmjeravanje i namjensko korištenje tih sredstava stoga se za sve dodatne informacije stanovnici trebaju obratiti općini odnosno gradu na području na kojem se oštećena nekretnina nalazi.
 
Dodatno, radi se na izradi Brze procjene štete i potreba za područja pogođena potresom iz prosinca 2020. godine, koja će poslužiti za podnošenje zahtjeva Republike Hrvatske za  sredstva financijske pomoći za obnovu iz Fonda solidarnosti Europske unije, ali i drugih izvora financiranja. 
 
U  izradi je Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2023. (NPOO) sastavni dio kojeg je poglavlje o financiranju obnove zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.


Uklanjanje oštećenih objekata

Ministarstvo je dalo Uputu za postupanje s građevinama oštećenim u potresu koje će se uklanjati o trošku RH sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite.

Isto tako, u tijeku je priprema dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave za tvrtke koje će sudjelovati u procesu uklanjanja oštećenih zgrada. U pripremi je i natječajna dokumentacija za projektante (koji će izrađivati elaborate postojećeg stanja). 
 

Stožer civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije

Vlada je osnovala Stožer civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Potpredsjedniku Vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu dana je ovlast za rukovođenje radom Stožera u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke i susjednih županija dok su njegovim zamjenicima imenovani potpredsjednik Vlade RH Boris Milošević te ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

Stožer koordinira sve aktivnosti na potresom pogođenom području a građani se o njegovom radu mogu informirati putem web stranice: https://potresinfo.gov.hr/ gdje su ujedno objavljene i objedinjene informacije o otklanjanju posljedica katastrofe uzrokovane potresom dostupne su na tom području. 

Pravna pomoć 

Pravnu pomoć možete zatražiti od Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, svakim radnim danom u vremenu od 10 do 12 sati, odnosno srijedom i četvrtkom i od 17 do 19 sati na broj 097 6529 903.  Više informacija dostupno je ovdje.

Pomoć za obnovu nakon potresa

Otvoren je službeni račun Državne riznice za donacije financijskih sredstava u akciji "Pomoć za obnovu nakon potresa".