Najam stanova – zaštićeni najmoprimci

Prava i obveze u svezi s najmom i korištenjem stana ili dijela stana uređene su Zakonom o najmu stanova. Izmjenom zakonskog okvira od 13. srpnja 2018.g. rješava se problem star 20 godina i postiže ravnoteža između suprotstavljenih interesa najmodavaca i najmoprimaca. Vlasnici stanova (najmodavci) dobivaju točan dan kada mogu u potpunosti slobodno raspolagati svojom nekretninom, a do tada im se postupno povećava zaštićena najamnina, smanjujući jaz u odnosu na tržišnu. Taj datum bit će 1. rujna 2023. godine

Zaštićeni podstanari pored pet godina zadržavanja statusa zaštićenog najmoprimca dobivaju i državnu subvenciju pri plaćanju tržišne najamnine nakon isteka postojećeg statusa, u trajanju dodatnih pet godina.  Također, zaštićeni najmoprimci imat će pravo prvokupa stanova u vlasništvu države i jedinica lokalne samouprave, prvenstvo pri kupnji stanova iz programa POS-a, prvenstvo pri najmu POS stanova, prvenstvo pri subvencioniranju stambenih kredita te prednost prijema u domovima za starije i nemoćne.

Izračun najamnine sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova:

Odredbama članka 28.a stavka 1. propisano je da je iznos za koji se povećava najamnina na dan 1. rujna tekuće godine fiksan i iznosi 1,20 puta zaštićene najamnine koju je najmoprimac ili zaštićeni podstanar plaćao na dan 31. kolovoza 2018.

Ukoliko je iznos zaštićene najamnine na dan 31. kolovoza 2018. iznosio 100,00 kn iznos povećanja je 120,00 kn (100,00 kn * 1,2), te se za ovaj iznos povećava najamnina svakog 1. rujna u razdoblju od 1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2023. godine, i ista iznosi prema sljedećem:

  • Iznos najamnine od 1.9.2018. do 31.8.2019.            220,00 kn
  • Iznos najamnine od 1.9.2019. do 31.8.2020.            340,00 kn
  • Iznos najamnine od 1.9.2020. do 31.8.2021.            460,00 kn
  • Iznos najamnine od 1.9.2021. do 31.8.2022.            580,00 kn
  • Iznos najamnine od 1.9.2022. do 31.8.2023.            700,00 kn


Dodatne informacije:

  • Zakon o najmu stanova (Narodne novine broj 91/1996, 68/18, 48/1998 - odluka Ustavnog suda, 66/1998 - ispravak odluke Ustavnog suda i 22/2006 -  Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade)