Suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja pravnim osobama izdaje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova:

  1. izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvješća o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina (suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja) i
  2. izrade nacrta prijedloga urbanističkih planova uređenja i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem urbanističkih planova uređenja (suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja)

Područje je regulirano Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine" broj 78/15, 118/18) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. godine te Pravilnikom o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja  (Narodne novine" broj 136/15.) koji je stupio na snagu 26. prosinca 2015. godine.

Obrasci zahtjeva s prilozima dostavljaju se poštom na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb ili osobno u pisarnicu Ministarstva, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati ili u elektroničkom obliku na adresu e-pošte : prostorno.uredjenje.suglasnosti@mgipu.hr


Obavijest o važenju suglasnosti 

Suglasnosti se izdaje na neodređeno vrijeme. Pravna osoba koja je ishodila suglasnost dužna je jednom godišnje u mjesecu u kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom dokazuje da nisu prestali postojati uvjeti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Suglasnosti koje su ishođene temeljem Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.) i Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (Narodne novine" broj 118/09.) važile su:

  • do 25. srpnja 2017. (suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja )
  • do 26. prosinca 2017. (suglasnosti za izradu urbanističkih planova uređenja)

Do navedenih datuma pravne osobe bile su obvezne ishoditi suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja sukladno važećim propisima koji reguliraju ovo područje.