Procjena vrijednosti nekretnina


06. svibanj 2019. - Mr.sc. Željko Uhlir: Primjena Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (prezentacija)
Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina koji je donesen 3. srpnja 2015. godine. Procjenu vrše ovlaštene osobe koje su stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelji.

Zakon se isključivo bavi tržišnom vrijednosti nekretnina koja se procjenjuje pomoću tri metode i sedam postupaka a propisan je i način na koji se prikupljaju podatci koje procjenitelji dobiju primjenjujući propisanu metodologiju, te potom evaluiraju i dalje koriste.

Putem informacijskog sustava tržišta nekretnina eNekretnine ovlaštenim procjeniteljima i posrednicima u prometu nekretninama omogućen je lak pristup podacima koji su podloga za njihov kvalitetan stručni rad. Ova baza podataka važna je radi osiguranja transparentnosti tržišta nekretnina a sadrži podatke o broju transakcija za pojedino područje, vrste nekretnina i podatke o nekretnini koja je bila predmet transakcije – stan, kuća, poslovni prostor, poljoprivredno, građevinsko, šumsko zemljište, postignute cijene itd.

Vlada je 21. ožujka 2019. godine donijela Uredbu o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina kojom se po prvi puta u Republici Hrvatskoj uređuju temeljna pitanja masovne procjene vrijednosti nekretnina. Uredba stupa na snagu 30. ožujka 2019. godine a njome se propisuje metoda masovne procjene vrijednosti nekretnina, razrada modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, te nužni podaci, postupci korištenja i evaluacije podataka za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina na području Republike Hrvatske.

Primjenjivati će se prilikom masovne procjene vrijednosti nekretnina te za procjenu vrijednosti neizgrađenih i izgrađenih zemljišta, zgrada i njihovih posebnih dijelova koje se koriste za stanovanje ili najam te za poslovne zgrade i prostore.

Uredbom je određen način utvrđivanja identifikacije nekretnina, a za osnovicu za vrednovanje nekretnina određena je tržišna vrijednost nekretnina. Procijenjene vrijednosti nekretnina koje su dobivene primjenom metode za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina predstavljaju prilagođene tržišne vrijednosti nekretnina. Određeno je da se za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina koristi metoda višestruke regresijske analize, da se modeli za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina temelje na tri pristupa vrijednosti nekretnina: troškovnoj, poredbenoj i prihodovnoj, određuju se nužni podaci, postupci korištenja i evaluacije podataka za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina na području Republike Hrvatske.

Po ispunjenju pretpostavki iz članka 10. stavka 1. ove Uredbe (kompletiranje nužnih podataka koji obuhvaćaju: obilježja vrste nekretnine, podatke o realiziranom prometu nekretnina, lokaciju, ploštinu, predvidivi ostatak održivog vijeka korištenja i infrastrukturu, na temelju kojih će se provesti kalibracija modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina), Ministarstvo će objaviti modele za masovnu procjenu nekretnina na ovim mrežnim stranicama.
 


Tko može podnijeti zahtjev za pristup sustavu eNekretnine i koju dokumentaciju priložiti?

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu a nastavno na odredbe članaka 12. do 15. Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina ("Narodne novine", broj 68/20) potrebno mu je priložiti:

- službenici upravnih i/ili stručnih tijela županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada dostavljaju:
 • pisani zahtjev kojim se imenuju službenici od strane župana odnosno gradonačelnika (osim za članove visokog procjeniteljskog povjerenstva)
 • popunjeni ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine za svakog službenika pojedinačno

- članovi procjeniteljskog povjerenstva županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada dostavljaju:

 • pisani zahtjev kojim se imenuju članovi procjeniteljskog povjerenstva od strane župana odnosno gradonačelnika (osim za članove visokog procjeniteljskog povjerenstva)
 • popunjeni ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine za svakog člana pojedinačno

- procjenitelji - fizičke osobe dostavljaju:

 • popratni dopis s navedenim datumom važenja procjeniteljskog imenovanja ovjeren potpisom i pečatom ovlaštene osobe za procjenu vrijednosti nekretnina
 • popunjeni ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine
 • presliku rješenja o imenovanju

- pravne osobe koje su ovlaštene za procjene vrijednosti nekretnina dostavljaju:

 • popratni dopis s popisom zaposlenika za koje se traži pristup aplikaciji eNekretnine ovjeren  potpisom i pečatom odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je ovlaštena za procjene  vrijednosti nekretnina (sukladno odredbi članka 15., stavka 3. Pravilnika o informacijskom  sustavu tržišta nekretnina dodjeljuje se najviše za 5 zaposlenika u pravnoj osobi)
 • presliku rješenja o imenovanju pravne osobe s navedenim datumom važenja procjeniteljskog  imenovanja
 • popunjeni ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine za svakog zaposlenika pojedinačno

- ovlašteni posrednici u prometu nekretnina dostavljaju:

 • popratni dopis s popisom zaposlenika za koje se traži pristup aplikaciji eNekretnine ovjeren potpisom i pečatom odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je ovlaštena za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama (sukladno odredbi članka 15., stavka 3. Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina dodjeljuje se najviše za 5 zaposlenika u pravnoj osobi)
 • pisani ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine za svakog zaposlenika pojedinačno, uz navođenje matičnog broja pod kojim je upisan u Registru posrednika u prometu nekretninama do datuma važenja ovlaštenja za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama


Gdje se podnosi zahtjev?

Zahtjev se može poslati putem e-pošte: procjene.nekretnina@mgipu.hr ili na fizičku adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb.

Za dodatna pitanja vezana uz zakonsku primjenu slobodni ste se obratiti na adresu e-pošte: procjene.nekretnina@mgipu.hr


Dodatne informacije:

 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina ('Narodne novine', broj 78/15)
 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina ('Narodne novine', broj 105/15)
 • Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina ('Narodne novine', broj 68/20)
 • Uredba o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina ('Narodne novine', broj 28/19)