Procjena vrijednosti nekretnina

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina koji je donesen 3. srpnja 2015. godine. Procjenu vrše ovlaštene osobe koje su stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelji.

Zakon se isključivo bavi tržišnom vrijednosti nekretnina koja se procjenjuje pomoću tri metode i sedam postupaka a propisan je i način na koji se prikupljaju podatci koje procjenitelji dobiju primjenjujući propisanu metodologiju, te potom evaluiraju i dalje koriste.

Putem informacijskog sustava tržišta nekretnina eNekretnine ovlaštenim procjeniteljima i posrednicima u prometu nekretninama omogućen je lak pristup podacima koji su podloga za njihov kvalitetan stručni rad. Ova baza podataka važna je radi osiguranja transparentnosti tržišta nekretnina a sadrži podatke o broju transakcija za pojedino područje, vrste nekretnina i podatke o nekretnini koja je bila predmet transakcije – stan, kuća, poslovni prostor, poljoprivredno, građevinsko, šumsko zemljište, postignute cijene itd.


Tko može podnijeti zahtjev za pristup sustavu eNekretnine i koju dokumentaciju priložiti?

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu a nastavno na odredbe članaka 12. do 15. Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (Narodne novine broj 114/15) potrebno mu je priložiti:

- službenici upravnih i/ili stručnih tijela županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada dostavljaju:
 
 • pisani zahtjev kojim se imenuju službenici od strane župana odnosno gradonačelnika (osim za članove visokog procjeniteljskog povjerenstva)
 • popunjeni ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine za svakog službenika pojedinačno

- članovi procjeniteljskog povjerenstva županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada dostavljaju:

 • pisani zahtjev kojim se imenuju članovi procjeniteljskog povjerenstva od strane župana odnosno gradonačelnika (osim za članove visokog procjeniteljskog povjerenstva)
 • popunjeni ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine za svakog člana pojedinačno

- procjenitelji - fizičke osobe dostavljaju:

 • popratni dopis s navedenim datumom važenja procjeniteljskog imenovanja ovjeren potpisom i pečatom ovlaštene osobe za procjenu vrijednosti nekretnina
 • popunjeni ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine
 • presliku rješenja o imenovanju

- pravne osobe koje su ovlaštene za procjene vrijednosti nekretnina dostavljaju:

 • popratni dopis s popisom zaposlenika za koje se traži pristup aplikaciji eNekretnine ovjeren  potpisom i pečatom odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je ovlaštena za procjene  vrijednosti nekretnina (sukladno odredbi članka 15., stavka 3. Pravilnika o informacijskom  sustavu tržišta nekretnina dodjeljuje se najviše za 5 zaposlenika u pravnoj osobi)
 • presliku rješenja o imenovanju pravne osobe s navedenim datumom važenja procjeniteljskog  imenovanja
 • popunjeni ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine za svakog zaposlenika pojedinačno

- ovlašteni posrednici u prometu nekretnina dostavljaju:

 • popratni dopis s popisom zaposlenika za koje se traži pristup aplikaciji eNekretnine ovjeren potpisom i pečatom odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je ovlaštena za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama (sukladno odredbi članka 15., stavka 3. Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina dodjeljuje se najviše za 5 zaposlenika u pravnoj osobi)
 • pisani ZAHTJEV ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine za svakog zaposlenika pojedinačno, uz navođenje matičnog broja pod kojim je upisan u Registru posrednika u prometu nekretninama do datuma važenja ovlaštenja za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama


Gdje se podnosi zahtjev?

Zahtjev se može poslati putem e-pošte: procjene.nekretnina@mgipu.hr ili na fizičku adresu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb.

Za dodatna pitanja vezana uz zakonsku primjenu slobodni ste se obratiti na adresu e-pošte: procjene.nekretnina@mgipu.hr


Dodatne informacije:

 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/15)
 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 105/15)
 • Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (Narodne novine broj 114/15, 122/15)