Obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije

Stranica ažurirana 18. svibnja 2021. godine

Ova stranica sadrži osnovne informacije o obnovi i uklanjanju oštećenih zgrada, u skladu s utvrđenim stupnjem oštećenja, kao posljedica razornih potresa 2020. godine.

 
Fotografije: cropix

Zakonski okvir

Hrvatski sabor izglasao je 5. veljače 2021. godine Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/2010/21). Time su u Zakon uvrštene i dvije županije koje su najviše stradale u velikim potresima koji su se dogodili krajem prosinca 2020. godine, a gdje i do današnjeg dana tlo ne prestaje podrhtavati.

Donesen je Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije koji sadrži osnovne informacije za podnošenje zahtjeva za obnovu kao i pojašnjenja vezana uz samu proceduru podnošenja zahtjeva na temelju utvrđenog stupnja oštećenja zgrade. 
 


Kako do obnove?


Sukladno Zakonu o obnovi i Programu mjera obnove, uklanjanje oštećenih zgrada, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom provodi se na temelju odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

Osobe koje su 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. bile vlasnici i suvlasnici zgrada koje su oštećene u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, uz određene uvjete, mogu ostvariti sljedeća prava:
 
 • obnova postojeće potresom oštećene zgrade (višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće)
 • uklanjanje zgrade (višestambene, stambeno-poslovne, poslovne) i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća
 • gradnju zamjenskih obiteljskih kuća umjesto potresom uništenih postojećih obiteljskih kuća
 • novčanu pomoć:
  • za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće (nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak stubišta, popravak dizala)
  • za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće 
  • umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće
  • za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće građevine čija je izrada započeta do stupanja na snagu Zakona o obnovi (16. rujna 2020.)

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti putem sljedećih poveznica:  
   
Popunjeni obrasci se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju osobno ili preporučenom poštom na adresu:
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
„Zahtjev – obnova nakon potresa“
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb

Od 4. ožujka 2021. godine u funkciji je eObnova - digitalni sustav za podnošenje zahtjeva za obnovu. Jednostavan pristup aplikaciji za sve fizičke i pravne osobe omogućen je putem sustava e-Građani, te je za ulaz preko NIAS-a dovoljna vjerodajnica razine 3. Pristupiti joj možete putem sljedećeg linka:
 

 
Ministarstvo je do 18. svibnja 2021. godine zaprimilo 10.746 zahtjeva za obnovu ili uklanjanje građevina, gradnju zamjenskih kuća, dodjelu novčane pomoći ili oslobođenje od financijske obveze vlasnika. Izdano je 256 odluka za obnovu. 
 

Za radove hitne sanacije zgrada oštećenih potresom
dosad odobreno preko 53,4 milijuna kuna

Ministarstvo je za radove hitne sanacije zgrada oštećenih potresom do 18. svibnja 2021. godine odobrilo 53.445.504,07 kuna. 

Temeljem Javnog poziva za dodjelu novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz lipnja 2020. godine, kojeg je raspisalo tadašnje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, zaprimljeno je 2.183 zahtjeva građana za dodjelu novčane pomoći. Do 18. svibnja 2021. godine riješeno je 1.606 zahtjeva.

Vlada je 1. travnja 2021. godine donijela Odluku kojom se novčana pomoć za sanaciju krovišta, zabatnih zidova, dimnjaka, stubišta i dizala sa dosadašnjih 12.000 kuna povećava na 16.000 kuna po posebnom dijelu obiteljske kuće, stambeno-poslovne zgrade, višestambene zgrade i poslovne zgrade, odnosno na 25.000 kuna po obiteljskoj kući ukoliko nema više posebnih dijelova.Svi oni koji su novčana sredstva već dobili mogu tražiti refundaciju troška do tog iznosa uz podnošenje zahtjeva (na obrascu 5) i u tom zahtjevu se pozvati na KLASU Rješenja po kojem je isplaćen prethodni iznos od 12.000 kuna. Nije potrebno prikupljati dodatnu dokumentaciju. 


Financira se najamnina za zamjenski stan

Svima koji su u hitnim uvjetima zbrinuti u studentskim domovima, kod rodbine ili kod prijatelja ponuđeno je dugoročnije rješenje i bolji uvjeti stanovanja, što je obuhvatilo 747 građana. Nakon potresa u Petrinji, koji je uzrokovao nova oštećenja i na širem zagrebačkom području, sufinanciranje zamjesnkog smještaja produljeno je do 1. ožujka 2022. svima koji se i dalje ne mogu vratiti u svoje domove, za što je dosad isplaćeno 8,5 milijuna kuna.

Ministarstvo je 12. ožujka 2021. godine, objavilo novi Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu a sve infomacije o ovom pozivu kao i obrasci za prijavu dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine: https://bit.ly/3aoZ43s. Prijave su se zaprimale do 11. svibnja 2021. godine a zaprimljeno je 185 zahtjeva, donijeta su 102 rješenja, od čega 91 kojima se odobrava financiranje najamnine dok ih je 11 odbijeno.

Sve dodatne informacije o javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom od 8:30 do 12:30 sati na telefon: 01/6448-900 ili email: financiranje.najamnine@mpgi.hr


Dodatne informacije i pomoć građanima 

Kako bi se građanima pružila sva potrebna pomoć,  uspostavljen je Informativni centar  „Obnova“ gdje mogu dobiti sve važne informacije, ali i savjete za postupak obnove.

Riječ je o zajedničkom informativnom centru Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Fonda za obnovu i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, koji je osnovan sa ciljem pomoći građanima s područja grada Zagreba i okolnih županija, čije su nekretnine stradale u nekom od prošlogodišnjih potresa.

Službenici Ministarstva, Fonda i Središnjeg državnog ureda tako na jednom mjestu građanima pružaju savjete i daju im sve potrebne informacije vezane uz sam postupak obnove, od podnošenja zahtjeva i prikupljanja potrebne dokumentacije, pa sve do samog procesa realizacije. Također, pravnu podršku u sklopu ovog centra pruža i Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu. 

Radno vrijeme samog centra je od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9-17 sati, te subotom od 8 - 13 sati.

Dodatne informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom te podnošenju zahtjeva za obnovu i dodjelu novčane pomoći, osim u Informativnom centru "Obnova", mogu se dobiti svakim radnim danom od 9 do 14 sati u Sektoru za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na telefon 01/3782 117 ili putem e-pošte: potres@mpgi.hr 


            


Osiguravanje financijskih sredstava

Ključno je osigurati potrebna financijska sredstva, osobito europska i međunarodna kako bi se ovaj skupi i dugi proces mogao provesti. 

Štete su ogromne, radi se o 86 milijardi kuna za Zagreb i okolicu i 41,6 milijardi kuna za Banovinu, što je oko 128 milijardi kuna.

Europska sredstva uključuju:

 • 684 milijuna eura iz Fonda solidarnosti EU-a,
 • 580 milijuna eura iz Mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO),
 • 111 milijuna eura iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Za tu namjenu nastoje se osigurati i sredstva iz Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije, čije je programiranje u tijeku.

Kada je riječ o međunarodnim financijskim institucijama, uz već potpisan zajam od 184 milijuna eura od Svjetske banke, na razini Vlade vode se razgovori kako bi se osiguralo:

 • milijardu eura od Europske investicijske banke (EIB),
 • 900 milijuna eura od Razvojne banke Vijeća Europe (CEB), i
 • 300 milijuna eura od Europske banke za obnovu u razvoj (EBRD).

Podsjećamo kako je Republici Hrvatskoj iz Europskog fonda solidarnosti odobreno rekordnih 683 milijuna eura za saniranje posljedica potresa u Zagrebu. Resorna ministarstva i Grad Zagreb raspisali su javne pozive za obnovu zgrada iz područja obrazovanja, kulturne baštine, prometne infrastrukture i zdravstva, te za potrebe osiguranja privremenog smještaja, a sredstva povlače izravno i Grad Zagreb i susjedne županije.

Pravna pomoć 

Pravnu pomoć možete zatražiti od Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, svakim radnim danom u vremenu od 10 do 12 sati, odnosno srijedom i četvrtkom i od 17 do 19 sati na broj 097 6529 903.  Više informacija dostupno je ovdje.
 

Obnova zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije

Informacije o obnovi zgrada dostupne su na sljedećoj poveznici: https://mgipu.gov.hr/vijesti/11384

 

 

Dokumenti