Obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice

 • Slika /slike/Opcenito/potres-ZG 2020/2020_03_22_image-4H.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Ova stranica je ažurirana 21. svibnja 2020. 

Razornim potresom koji je pogodio Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju, u ranim jutarnjim satima 22. ožujka 2020. godine, prouzročena je velika šteta na zgradama - obiteljskim kućama, stambenim zgradama, bolnicama, školama, gradskim prometnicama. 

Postoje hitne aktivnosti u tri pravca koje se poduzimaju paralelno s donošenjem zakona o obnovi, a to su:

 • hitne sanacije i popravci dimnjaka te nabavka bojlera 
 • osiguranje adekvatnog privremenog smještaja kroz sufinanciranje najma onima koji ne mogu u svoj dom
 • priprema dokumentacije i osiguravanje sredstava iz domaćih i stranih izvora financiranja.Zakon o obnovi na javnoj raspravi 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je  prijedlog zakona koji će dati pravni okvir i omogućiti obnovu zgrada i kuća stradalih u potresu a u njegovu izradu krenulo se već dan nakon potresa. Prijedlog zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zgrebačke županije upućen je na javno savjetovanje 15. svibnja 2020. godine. 

Ovaj Zakon je od iznimne važnosti i temelj za dugoročnu obnovu. Ministarstvu je bio cilj, zajedno sa strukom, složiti okvir po kojem će se dalje voditi procesi, ali nam je i od iznimne važnosti da se u raspravu uključe svi zainteresirani i iznesu svoje primjedbe i komentare koje će se razmotriti. Javno savjetovanje provodi se u razdoblju od 15. svibnja 2020. do 14. lipnja 2020. godine putem portala eSavjetovanja.  Preliminarna procjena štete

23. travnja 2020. godine profesor Josip Atalić s Građevinskog fakulteta predstavio je preliminarnu procjenu obnove Zagreba i okolice nakon potresa od oko 5,6 milijardi eura koja uključuje cjelovitu obnovu, onu do razine trenutno važećih normi o otpornosti na potrese, samo za bolnice i obrazovne ustanove, dok bi cijena takve obnove za sve oštećene objekte iznosila oko 13,3 milijarde eura.

Kada bi se napravile samo nužne, "kozmetičke" mjere, ukupni trošak obnove bi iznosio malo manje od 1,2 milijarde eura. To je bilo polazište za izradu ukupno sedam varijanti procjene troškova, a na kraju je odlučeno da je optimalna ona po kojoj se ukupna direktna financijska šteta procjenjuje na oko 5,6 milijardi eura, odnosno oko 42 milijarde kuna. S druge pak strane, kada bi se sve oštećene zgrade išle pojačavati na razinu danas važećih propisa, to bi stajalo 13,3 milijarde eura.

Načini obnove, uključuju četiri razine koje se nalaze i u predloženoj verziji zakona o obnovi.

Prva razina uključuje popravak nekonstrukcijskih elemenata, što pretpostavlja da je nosiva konstrukcija zgrade poslije potresa bez oštećenja ili s vrlo malim oštećenjima, a odnosi se na određene manje popravke pokrova, pregradnih zidova, dimnjaka i slično.

Druga razina, koja bi obuhvaćala višestambene zgrade i obiteljske kuće, uključuje popravak ili zamjenu konstrukcijskih dijelova koji su oštećeni u potresu, te se izvode određena poboljšanja konstrukcije građevine kao cjeline, u svrhu postizanja najmanje izvorne otpornosti, po mogućnosti i pojačanja, a zadovoljava razinu od oko pola trenutno važećih propisa.

Nadalje, treća razina odnosi se na pojačanje konstrukcije kojom se povećava otpornost na djelovanje potresa do razine od oko 75 posto postojećih propisa i norme, a obuhvaća javne zgrade, kao što su kulturni, vjerski i sportski objekti.

Naposljetku, četvrta razina podrazumijeva cjelovitu obnovu, odnosno zadovoljavanje razine otpornosti na djelovanje potresa propisane važećim normama, odnosi se na najbitnije javne zgrade, kao što su bolnice, škole, vrtići i fakulteti. 


Obnova zgrada i sanacija šteta

Organizirana obnova zgrada krenuti će nakon donošenja Zakona i programa sanacije. Prije nego se obnova započne, potrebno je za radove izraditi projekte i ugovoriti izvođenje. 

Cilj je da se grad obnovi u skladu sa svim pravilima i standardima koje struka nalaže te da osiguramo transparentno trošenje sredstava. Posljedice potresa su razorne, a sanacija će biti kompleksna i zato se krenulo u izradu zakonskog okvira koji će dati najbolji odgovor na situaciju u kojoj smo se našli. Obnova će trajati godinama, ali ima radova koji su hitni. Mnogi su ostali bez grijanja i tople vode zbog oštećenih dimnjaka i Država će tu pomoći kroz sufinanciranje.
 
Dok se ne donese Zakon o obnovi postoje propisi koji su na snazi tako da građani mogu krenuti u obnovu i sada. Ministarstvo je i nekoliko dana nakon potresa prema upraviteljima zgrada poslalo dopis kojim apelira na upravitelje da poduzmu sve radnje, od pripreme projekata na dalje, posebice za hitne sanacije.
 
Trenutno važeća građevinska regulativa omogućava uklanjanje posljedica potresa koji je umanjio ili ugrozio uporabljivost građevina izvođenjem radova izvanrednog održavanja na način da se odgovarajućim ispravnim jednakovrijednim dijelovima zamjene dijelovi građevine i oprema, uređaji i instalacije koje su oštećena izvanrednim događajem. Tako je prema postojećem zakonu moguće izvršiti zamjenu krovnog pokrova bez potrebe za izradom projekta, dok je izmjena krovne konstrukcije, zidova, stupova ili dimovodne cijevi provodi isključivo na temelju projekta izrađenog od ovlaštenih osoba. Za konstrukcije su nadležni ovlašteni inženjeri građevinarstva, a za dimnjake ovlašteni inženjeri građevinarstva i ovlašteni inženjeri strojarstva. Za cjelovitu obnovu potresom oštećene zgrade i poboljšanje njezine otpornosti na djelovanje potresa potrebo je izraditi posebni projekt.


Sanacija dimnjaka

Sanacija dimnjaka ne može se tipizirati, svaki dimnjak potrebno je zasebno sagledati. Ovlašteni strojarski i građevinski inženjer će dati rješenje sanacije ovisno o građi, položaju i stanju dimnjaka. 

Sukladno trenutno važećoj građevinskoj regulativi izmjena dimovodne cijevi provodi se isključivo na temelju projekta izrađenog od ovlaštenih osoba (ovlaštenog inženjera strojarstva i ovlaštenog inženjera građevinarstva). Ovakvo postupanje definirano je detaljno u Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama („Narodne novine“ broj 3/07), gdje se osim uključenih struka, između ostalog, detaljno propisuje sadržaj projekta dimnjaka, a i tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u dimnjake. Ovlašteni inženjeri građevinarstva i strojarstva raspolažu sa potrebnim znanjima kako bi ovaj tehnički propis primjenjivali u svakoj specifičnoj situaciji. 

Dakle, aspekt građevinskog elementa dimnjaka detaljno je propisan u Tehničkom propisu za dimnjake („Narodne novine“ broj 3/07) koji je u nadležnosti ovog Ministarstva dok je aspekt koji se tiče njegove funkcionalnosti u termo-tehničkom smislu propisan u Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima („Narodne novine“ broj 108/95, 56/10) koji je u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, gdje je dimnjak dio plinske instalacije.
 

20.000 kuna po kućanstvu za dimnjake i bojlere

U četvrtak 7. svibnja 2020. godine, Vlada RH je donijela odluku da se rebalansom proračuna osigura 141 milijun kuna za hitne sanacije i nabavku bojlera građanima pogođenim potresom. To je preduvjet da se osiguraju sredstva za hitne sanacije rebalansom proračuna, a s ciljem da se podigne razina sigurnosti na područjima pogođenim potresom, omogući topla voda i grijanje građanima koji će se nakon tih popravaka moći vrati svojim domovima.


11. svibnja 2020. godine Ministarstvo graditeljstva izdalo je uputstva za vlasnike zgrada i upravitelje, odnosno predstavnike suvlasnika, a vezano za sanaciju dimnjaka. Upute su proizašle nakon sastanaka organiziranih s upraviteljima, predstavnicima Grada Zagreba, Gradske plinare Zagreb, inženjerima građevinarstva, strojarstva te predstavnicima dimnjačara.
  
Spomenuti iznos do 20 tisuća kuna namijenjen je za financiranje sanacije dimnjaka i ugradnju novih bojlera, kao i za popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak dizala te nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržanja opasnih dijelova zgrade koji su mogli, odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi. Iz Ministarstva graditeljstva osigurat će se 12 tisuća kuna po kućanstvu za spomenute sanacije, dok će se ostatak osigurati u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji će sufinancirati nove kondenzacijske bojlere s 80 posto od ukupnog iznosa, odnosno do iznosa od 8000 kuna. Troškovi će se nadoknaditi i svima onima koji su spomenute radove ili već obavili ili ih sad obavljaju, a uvjet je predočenje računa i da svi radovi budu izvedeni po pravilima struke.

Hodogram je razrađen za popravak ili zamjenu dimnjaka, s obzirom da je velika većina upita i nedoumica upravo u ovom dijelu obnove. Upravitelji zgrada i (su)vlasnici trebaju angažirati stručne ljude (projektante, izvođače, nadzorne inženjere), čime će se osigurati optimalna inženjerska rješenja i uspješna realizacija ove prve faze obnove. Novčana pomoć dodjeljivat će se na temelju originalnih računa, sukladno Odluci o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice.
 
O načinu podnošenja zahtjeva naknadno ćemo izvijestiti stoga vas pozivamo da nas pratite putem web stranice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja https://mgipu.gov.hr/ i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost http://www.fzoeu.hr/ .
 

Zamjenski smještaj

Za one kojima su kuće toliko stradale da nisu sigurne za boravak osiguran je privremeni smještaj i topli obrok u studenom domu Cvjetno naselje. Krizni stožer grada Zagreba pozvao je one čije su zgrade ozbiljno oštećene u potresu da se jave na posebnu liniju kako bi im se osigurala adekvatna pomoć u najkraćem mogućem roku. Grad je otvorio besplatan broj 0800 8805 na kojemu građani koji su pogođeni potresom mogu dobiti pomoć.

Vlada je 14. svibnja 2020. godine donijela Odluku o sufinanciranju najma a za njenu provedbu je zaduženo Ministarstvo državne imovine. Odluka je objavljena u "Narodnim novinama" broj 57/20 15. svibnja 2020. godine. Ministarstvo državne imovine 19. svibnja 2020. raspisalo je Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. Informacije se mogu dobiti svakim radnim danom od 8:30 do 16:30 sati na telefon: 01/6448-900 ili e-mail: financiranje.najamnine@midim.hr.


Sredstva za sanaciju 

Predstavnici Ministarstva u kontaktu  su i suradnji sa Svjetskom bankom i slijedi potpisivanje ugovora o zajmu. Pokazali su razumijevanje za situaciju i značajno ubrzali standardne procedure, no morali smo pripremiti svu dokumentaciju, odraditi koordinaciju s drugim ministarstvima. Projekt se ostvaruje u zajedničkoj suradnji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja, a sastoji se od tri komponente: 1) oporavak i obnova nakon potresa, 2) odgovor na COVID-19 i pripremljenost u javnom zdravstvu i 3) upravljanje projektom. Ukupna vrijednost predloženog zajma je 200 milijuna eura.

Vlada je 21. svibnja 2020. usvojila Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt oporavka nakon potresa i jačanja odgovora na COVID-19. Ukupna vrijednost zajma iznosit će 200 milijuna eura, a on će služiti kako bi se ponovno uspostavilo pružanje ključnih usluga te za sprečavanje, otkrivanje i odgovor na prijetnju koju predstavlja COVID-19 putem jačanja nacionalnih sustava za pripremljenost u javnom zdravstvu.

Paralelno s tim, Ministarstvo graditeljstva radi i na pripremi dokumentacije za Fond za solidarnost Europske unije, a aplikaciju će predati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Za potrebe prikupljanja sredstava iz vanjskih izvora financiranja Ministarstva graditeljstva u suradnji sa stručnjacima Građevinskog fakulteta i Komore građevinara izradilo je i prvu preliminarnu procjenu troška obnove, što je bio temeljni dokument za pokretanje procedure.

          

Foto: Potres u gradu Zagrebu 22.3.2020. - izvor fotografija HINA