Obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i u Zagrebačkoj županiji osim općina Kravarsko i Pokupsko

Stranica ažurirana 4. ožujka 2021. godine

Ova stranica sadrži osnovne informacije o obnovi i uklanjanju oštećenih zgrada, u skladu s utvrđenim stupnjem oštećenja, kao posljedica razornog potresa snage 5,5 po Richteru koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačke županiju. Potres je uzrokovao štetu na 25 tisuća zgrada i prouzročio štetu koja je procijenjena na golemih 86 milijardi kuna, što je iznos koji je na razini 60% državnog proračuna.

       

Fotografije: cropix

Potresi koji su krajem 2020. godine najviše štete prouzročili na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije prouzročili su dodatnu štetu na već oštećenim objektima prouzrokovanim potresom u ožujku 2020. godine, koju je tek potrebno utvrditi.   

Zakonski okvir

Hrvatski sabor izglasao je 5. veljače 2021. godine Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/2010/21). Time su u Zakon uvrštene i dvije županije koje su najviše stradale u velikim potresima koji su se dogodili krajem prosinca 2020. godine, a gdje i do današnjeg dana tlo ne prestaje podrhtavati.

Donesen je Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije koji sadrži osnovne informacije za podnošenje zahtjeva za obnovu kao i pojašnjenja vezana uz samu proceduru podnošenja zahtjeva na temelju utvrđenog stupnja oštećenja zgrade. 
 
Sukladno Zakonu o obnovi i Programu mjera obnove, uklanjanje oštećenih zgrada, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom provodi se na temelju odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. 
 

Kako do obnove?

Osobe koje su 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. bile vlasnici i suvlasnici zgrada koje su oštećene u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, uz određene uvjete, mogu ostvariti sljedeća prava:
 
 • obnova postojeće potresom oštećene zgrade (višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće)
 • uklanjanje zgrade (višestambene, stambeno-poslovne, poslovne) i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća
 • gradnju zamjenskih obiteljskih kuća umjesto potresom uništenih postojećih obiteljskih kuća
 • novčanu pomoć:
  • za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće (nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak stubišta, popravak dizala)
  • za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće 
  • umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće
  • za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće građevine čija je izrada započeta do stupanja na snagu Zakona o obnovi (16. rujna 2020.)

Postojeća  građevina  je  prema  Zakonu  o  gradnji  definirana  kao  građevina  izgrađena  na  temelju građevinske  dozvole ili  drugog  odgovarajućeg akta i  svaka  druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena. 

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti putem sljedećih poveznica:  
   
Popunjeni obrasci se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju osobno ili preporučenom poštom na adresu:
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
„Zahtjev – obnova nakon potresa“
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb

Od 4. ožujka 2021. godine u funkciji je eObnova - digitalni sustav za podnošenje zahtjeva za obnovu. Jednostavan pristup aplikaciji za sve fizičke i pravne osobe omogućen je putem sustava e-Građani, te je za ulaz preko NIAS-a dovoljna vjerodajnica razine 3. Pristupiti joj možete putem sljedećeg linka:
 

 

Dodatne informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom te podnošenju zahtjeva mogu se dobiti svakim radnim danom od 9 do 14 sati u Sektoru za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na telefon 01/3782 117 ili putem e-pošte: potres@mpgi.hr 

Do 4. ožujka 2021. godine, prema Zakonu o obnovi i Programu mjera obnove podnesena su sveukupno 1.878 zahtjeva, od čega:
 
 • 100 zahtjeva za oslobođenje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće (Obrazac 1)
 • 718 zahtjeva za obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (Obrazac 2aObrazac 2bObrazac 2c)
 • 298 zahtjeva za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće (Obrazac 3)
 • 237 zahtjeva za gradnju zamjenske obiteljske kuće (Obrazac 4)
 • 375 zahtjeva za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće (Obrazac 5)
 • 87 zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (Obrazac 6)
 • 23 zahtjeva za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće (Obrazac 7)
 • 40 zahtjeva za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, obiteljske kuće (Obrazac 8)

Izvođači, kao i stručne osobe koje će sudjelovati u samom procesu obnove i to u svojstvu operativnih koordinatora, revidenata, projektanta kao i financijsko-tehničke kontrole biti će odabrani putem natječaja za koji je priprema dokumentacije u tijeku.

Daljnji proces organizirane obnove će se odvijati u skladu sa raspoloživim građevinskim kapacitetima.


Za radove hitne sanacije zgrada oštećenih potresom
dosad odobreno 43,7 milijuna kuna

Ministarstvo je za radove hitne sanacije zgrada oštećenih potresom do 4. ožujka 2021. godine odobrilo 43.724.472,48 kuna. 

Temeljem Javnog poziva za dodjelu novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz lipnja 2020. godine, kojeg je raspisalo tadašnje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, zaprimljeno je 2.211 zahtjeva građana za dodjelu novčane pomoći. Do 4. ožujka 2021. godine riješena su 1.405 zahtjeva.
 
Riječ je o novčanoj pomoći od 12.000 kuna po svakoj samostalnoj jedinici u oštećenoj zgradi za izvedene radove privremene zaštite zgrade odnosno sanacije dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak dizala te nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržanja opasnih dijelova zgrade.

            


Financijska sredstva za obnovu

Obnova, osim što je stručno kompleksna i podrazumijeva interdisciplinaran pristup, bit će i izuzetno financijski zahtjevna. 

Obnova stradalih područja provoditi će se nacionalnim sredstvima a istovremeno se radi na osiguranju i sredstava iz Europskog fonda solidarnosti, zajma Svjetske banke te iz drugih izvora financiranja. Podsjećamo i kako su za 683,7 milijuna eura osiguranih iz Europskog fonda solidarnosti, prvi pozivi već raspisani a namijenjeni su obnovi kulturnih, obrazovnih i zdravstvenih ustanova.  Više...

Dodatno, radi se na izradi Brze procjene štete i potreba za područja pogođena potresom iz prosinca 2020. godine, koja će poslužiti za podnošenje zahtjeva Republike Hrvatske za sredstva financijske pomoći za obnovu iz Fonda solidarnosti Europske unije, ali i drugih izvora financiranja.
 
U  izradi je Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2023. (NPOO) sastavni dio kojeg je poglavlje o financiranju obnove zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

Pravna pomoć 

Pravnu pomoć možete zatražiti od Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, svakim radnim danom u vremenu od 10 do 12 sati, odnosno srijedom i četvrtkom i od 17 do 19 sati na broj 097 6529 903.  Više informacija dostupno je ovdje.
 

Obnova zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije

Informacije o obnovi zgrada dostupne su na sljedećoj poveznici: https://mgipu.gov.hr/vijesti/11384