Obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije

Stranica ažurirana 12. travnja 2021. godine

Ova stranica sadrži osnovne informacije o obnovi i uklanjanju oštećenih zgrada, u skladu s utvrđenim stupnjem oštećenja, kao posljedica razornih potresa 2020. godine.

Šteta nakon zagrebačkog potresa procijenjena je na 11,6 milijardi eura, a nakon petrinjskog 5,5 milijardi eura.

Razmjeri šteta potresa iz ožujka 2020. godine procijenjeni su na 86 milijardi kuna, što je oko 60 posto godišnjeg državnog proračuna.Procijenjena vrijednost ukupne izravne štete prouzročene petrinjskim potresom krajem 2020. godine, sukladno pravilima Europske unije i utvrđene po metodologiji Svjetske banke iznosi 41,6 milijardi kuna odnosno 5,5 milijardi eura, što čini 10,2 posto bruto nacionalnog dohotka Hrvatske i više je od 0,6 posto bruto nacionalnog dohotka Republike Hrvatske, odnosno minimalne vrijednosti izravne štete kako bi se ista mogla proglasiti elementarnom nepogodom velikih razmjera.


       

Fotografije: cropix

Informativni centar "Obnova"

Od ponedjeljka, 15. ožujka 2021. godine, s radom je započeo Informativni centar „Obnova“, koji je smješten na lokaciji Ulica kneza Mislava 2. Riječ je o zajedničkom informativnom centru Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Fonda za obnovu i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, koji je osnivan sa ciljem pomoći građanima s područja grada Zagreba i okolnih županija, čije su nekretnine stradale u nekom od prošlogodišnjih potresa.

Službenici Ministarstva, Fonda i Središnjeg državnog ureda tako na jednom mjestu građanima pružaju savjete i daju im sve potrebne informacije vezane uz sam postupak obnove, od podnošenja zahtjeva i prikupljanja potrebne dokumentacije, pa sve do samog procesa realizacije. Također, pravnu podršku u sklopu ovog centra pruža i Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu. 

Radno vrijeme samog centra je od ponedjeljka do petka u vremenu od 9-17 sati, te subotom od 8 - 13 sati.

Dodatne informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom te podnošenju zahtjeva mogu se dobiti svakim radnim danom od 9 do 14 sati u Sektoru za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na telefon 01/3782 117 ili putem e-pošte: potres@mpgi.hr   


Stambeno zbrinjavanje građana čiji su objekti stradali u potresu

Na sjednici Vlade 18. veljače 2021. godine donesena je Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Temeljem Odluke Vlade, 12. ožujka 2021. Ministarstvo je raspisalo Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

Javnim pozivom Ministarstva pozivaju se vlasnici obiteljskih kuća, vlasnici stanova i zaštićeni najmoprimci, te srodnici  tih osoba u prvoj liniji, a koji su na dan 22. ožujka te 28. ili 29. prosinca 2020. godine, odnosno u vrijeme nastanka potresa, stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije koje su u preliminarnom pregledu zgrada označene kao N1  (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) te stoga nisu podobne za stanovanje, da podnesu zahtjev za odobravanje financiranja najamnine za stambeno zbrinjavanje. Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave Javnog poziva. 

Također se pozivaju i vlasnici stanova na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije koji žele stanove u svom vlasništvu dati u najam osobama kojima je utvrđen status osobe kojoj će se financirati najamnina za zamjenski stan, da se obrate Ministarstvu te time iskažu interes za davanje svojih stanova u najam. Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave Javnog poziva. 

Zahtjev za odobravanje financiranja najamnine za stambeno zbrinjavanje, kao i obrazac iskaza interesa za davanje stana u najam s ispravama te sklopljeni ugovor o najmu i pripadajuće isprave dostavljaju se neposredno u Ministarstvo, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

Sve dodatne informacije o prijavi na javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom od 8:30 do 12:30 sati na telefon: 01/6448-900 ili email: financiranje.najamnine@mpgi.hr

Uz tekst Javnog poziva objavljne su Upute o financiranju najamnine, kao i svi potrebni obrasci propisani Javnim pozivom.


Zakonski okvir

Hrvatski sabor izglasao je 5. veljače 2021. godine Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/2010/21). Time su u Zakon uvrštene i dvije županije koje su najviše stradale u velikim potresima koji su se dogodili krajem prosinca 2020. godine, a gdje i do današnjeg dana tlo ne prestaje podrhtavati.

Donesen je Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije koji sadrži osnovne informacije za podnošenje zahtjeva za obnovu kao i pojašnjenja vezana uz samu proceduru podnošenja zahtjeva na temelju utvrđenog stupnja oštećenja zgrade. 
 
Sukladno Zakonu o obnovi i Programu mjera obnove, uklanjanje oštećenih zgrada, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom provodi se na temelju odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. 
 

Kako do obnove?

Osobe koje su 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. bile vlasnici i suvlasnici zgrada koje su oštećene u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, uz određene uvjete, mogu ostvariti sljedeća prava:
 
 • obnova postojeće potresom oštećene zgrade (višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće)
 • uklanjanje zgrade (višestambene, stambeno-poslovne, poslovne) i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća
 • gradnju zamjenskih obiteljskih kuća umjesto potresom uništenih postojećih obiteljskih kuća
 • novčanu pomoć:
  • za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće (nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak stubišta, popravak dizala)
  • za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće 
  • umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće
  • za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće građevine čija je izrada započeta do stupanja na snagu Zakona o obnovi (16. rujna 2020.)

Postojeća  građevina  je  prema  Zakonu  o  gradnji  definirana  kao  građevina  izgrađena  na  temelju građevinske  dozvole ili  drugog  odgovarajućeg akta i  svaka  druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena. 

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti putem sljedećih poveznica:  
   
Popunjeni obrasci se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju osobno ili preporučenom poštom na adresu:
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
„Zahtjev – obnova nakon potresa“
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb

Od 4. ožujka 2021. godine u funkciji je eObnova - digitalni sustav za podnošenje zahtjeva za obnovu. Jednostavan pristup aplikaciji za sve fizičke i pravne osobe omogućen je putem sustava e-Građani, te je za ulaz preko NIAS-a dovoljna vjerodajnica razine 3. Pristupiti joj možete putem sljedećeg linka:
 

 
Do 12. travnja 2021. godine, prema Zakonu o obnovi i Programu mjera obnove podnesena su ukupno 8.159 zahtjeva
 

Ministarstvo je dosad izdalo 140 odluka o obnovi. 

Uputa za izradu elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje oštećene građevine 

Radi pojašnjenja izrade i sadržaja Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije koji se izrađuju sukladno Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom Ministarstvo je dalo uputu koju u cijelosti možete preuzeti OVDJE.


Za radove hitne sanacije zgrada oštećenih potresom
dosad odobreno 49,9 milijuna kuna

Ministarstvo je za radove hitne sanacije zgrada oštećenih potresom do 12. travnja 2021. godine odobrilo 49.934.609,28 kuna. 

Temeljem Javnog poziva za dodjelu novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz lipnja 2020. godine, kojeg je raspisalo tadašnje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, zaprimljeno je 2.211 zahtjeva građana za dodjelu novčane pomoći. Do 12. travnja 2021. godine riješeno je 1.530 zahtjeva.

Vlada je 1. travnja 2021. godine donijela Odluku kojom se novčana pomoć za sanaciju krovišta, zabatnih zidova, dimnjaka, stubišta i dizala sa dosadašnjih 12.000 kuna povećava na 16.000 kuna po posebnom dijelu obiteljske kuće, stambeno-poslovne zgrade, višestambene zgrade i poslovne zgrade, odnosno na 25.000 kuna po obiteljskoj kući ukoliko nema više posebnih dijelova.

            


Financijska sredstva za obnovu

Obnova, osim što je stručno kompleksna i podrazumijeva interdisciplinaran pristup, bit će i izuzetno financijski zahtjevna. 

Obnova stradalih područja provoditi će se nacionalnim sredstvima a istovremeno se radi na osiguranju i sredstava iz Europskog fonda solidarnosti, zajma Svjetske banke te iz drugih izvora financiranja. Podsjećamo i kako su za 683,7 milijuna eura osiguranih iz Europskog fonda solidarnosti, prvi pozivi već raspisani a namijenjeni su obnovi kulturnih, obrazovnih i zdravstvenih ustanova.  Više...

Dodatno, radi se na izradi Brze procjene štete i potreba za područja pogođena potresom iz prosinca 2020. godine, koja će poslužiti za podnošenje zahtjeva Republike Hrvatske za sredstva financijske pomoći za obnovu iz Fonda solidarnosti Europske unije, ali i drugih izvora financiranja.
 
U  izradi je Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2023. (NPOO) sastavni dio kojeg je poglavlje o financiranju obnove zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

Pravna pomoć 

Pravnu pomoć možete zatražiti od Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, svakim radnim danom u vremenu od 10 do 12 sati, odnosno srijedom i četvrtkom i od 17 do 19 sati na broj 097 6529 903.  Više informacija dostupno je ovdje.
 

Obnova zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije

Informacije o obnovi zgrada dostupne su na sljedećoj poveznici: https://mgipu.gov.hr/vijesti/11384

 

 

Dokumenti