Obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije

Stranica ažurirana  11. lipnja 2021. godine

Ova stranica sadrži osnovne informacije o obnovi i uklanjanju oštećenih zgrada, u skladu s utvrđenim stupnjem oštećenja, kao posljedica razornih potresa 2020. godine.

Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/2010/21) i Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, uklanjanje oštećenih zgrada, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom provodi se na temelju odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

Kako do obnove i povrata novčanih sredstava?


Osobe koje su 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. bile vlasnici i suvlasnici zgrada koje su oštećene u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, uz određene uvjete, mogu ostvariti sljedeća prava:
 
 • obnova postojeće potresom oštećene zgrade (višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće)
 • uklanjanje zgrade (višestambene, stambeno-poslovne, poslovne) i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća
 • gradnju zamjenskih obiteljskih kuća umjesto potresom uništenih postojećih obiteljskih kuća
 • novčanu pomoć:
  • za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće (nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak stubišta, popravak dizala)
  • za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće 
  • umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće
  • za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće građevine čija je izrada započeta do stupanja na snagu Zakona o obnovi (16. rujna 2020.)

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti putem sljedećih poveznica:  
   
Zahtjevi se predaju Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ul. Republike Austrije 20: 
 
 • osobno u pisarnici  
 • preporučeno poštom s naznakom: „Zahtjev – obnova nakon potresa“
 • u Informativnom centru obnova, Ulica kneza Mislava 2 u Zagrebu
 • u izmještenim uredima Ministarstva:  
  • Sisak,: Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1;  
  • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8;  
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;  
 • pomoću aplikacije e-Obnova (https://eobnova.gov.hr) u sustavu e-Građani. 
 
Ministarstvo je do 9. lipnja 2021. godine zaprimilo 11.267 zahtjeva za obnovu ili uklanjanje građevina, gradnju zamjenskih kuća, dodjelu novčane pomoći ili oslobođenje od financijske obveze vlasnika. Izdano je 268 odluka o obnovi koje se prosljeđuju Fondu za obnovu kao oparativnom tijelu za provedbu. 
 

Hitna sanacija krovišta, dimnjaka, zabata, stubišta i dizala

Građani koji su samostalno prionuli hitno sanirati štete na krovištima, dimnjacima, zabatima, dizalima i stubištima imaju pravo na povrat novca. Da bi se ostvarilo pravo na povrat novca valja: 

 • angažirati ovlaštenog inženjera koji će načiniti elaborat popravka 
 • angažirati izvođača radova 
 • angažirati ovlaštenoga građevinskog inženjera, odnosno ovlaštenog inženjera strojarstva  (bojler, plinske instalacije)  
 • čuvati originalne račune.  

Zahtjev ispunjen na OBRASCU 5 predaje vlasnik, suvlasnik, predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj  višestambene ili poslovne zgrade. Rok za predaju zahtjeva je 31. prosinca 2021. godine. 

Za povrat utrošenih sredstava hitnih sanacija, Ministarstvo je do 4. lipnja 2021. godine riješilo ukupno 1.640 zahtjeva te je odobren povrat sredstava u iznosu od 55.408.152,10 kuna.

Odlukom Vlade od 1. travnja 2021. godine ta je mjera povećana sa 12 tisuća na 16 tisuća kuna po posebnom dijelu obiteljske kuće ili zgrade, odnosno na 25 tisuća kuna po obiteljskoj kući (ukoliko nema više posebnih dijelova).  Da bi se ostvarilo pravo na isplatu razlike, potrebno je podnijeti zahtjev također na Obrascu 5 te se pozvati na klasifikacijsku oznaku (KLASU) rješenja na temelju kojega je isplaćena svota od 12 tisuća kuna. Pritom nije potrebno dostavljati nikakvu dodatnu dokumentaciju.

Najamnina za zamjenski smještaj

Svima koji su u hitnim uvjetima zbrinuti u studentskim domovima, kod rodbine ili kod prijatelja ponuđeno je dugoročnije rješenje i bolji uvjeti stanovanja, što je obuhvatilo 747 građana. Nakon potresa u Petrinji, koji je uzrokovao nova oštećenja i na širem zagrebačkom području, sufinanciranje zamjesnkog smještaja produljeno je do 1. ožujka 2022. svima koji se i dalje ne mogu vratiti u svoje domove, za što je dosad iz državnog proračuna isplaćeno 13,6 milijuna kuna.

Odlukom Vlade RH od 10. lipnja 2021. godine financiranje najamnine produžuje se do 17. lipnja 2022. godine svim strankama kojima su izdana rješenja o financiranju najamnine do 1. rujna 2021. odnosno 1. ožujka 2022. (temeljem dviju ranijih odluka) te stranke ne moraju podnositi nove zahtjeve za financiranje najamnine već će ta rješenja Ministarstvo po službenoj dužnosti uskladi s Odlukom Vlade

Temeljem Odluke Vlade RH od 18. veljače 2021. godine, Ministarstvo je objavilo novi Javni poziv za financiranje najamnine koji je bio otvoren za prijave od 12. ožujka 2021. do 11. svibnja 2021. godine. Po predmetnom je javnom pozivu zaprimljeno 236 zahtjeva te su do 7. lipnja 2021. godine donesena 172 rješenja, od čega 158 pozitivno i 14 negativnih. Mjesečnom isplatom najamnine za zamjenski stan obuhvaćeno je 358 osoba. 

Sve dodatne informacije o financiranju najamnine mogu se dobiti svakim radnim danom od 8:30 do 12:30 sati na telefon: 01/6448-900 ili email: financiranje.najamnine@mpgi.hr

Oslobađanje najamnine za državne nekretnine stradale u potresu

Obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu države, a oštećenih u potresu,  oslobođeni su najmoprimci i korisnici s područja Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba. Odluku o tome donijela je Vlada dana 4. ožujka 2021. godine, a nastavno i Skupština Društva Državne nekretnine d.o.o.
 
Najmoprimci i korisnici državnih nekretnina su oslobođeni plaćanja počevši od siječnja ove godine pa do ponovne mogućnosti korištenja poslovnih prostora i stanova oštećenih u potresu.
 
Obveze plaćanja  oslobođeni su najmoprimci, zakupoprimci i korisnici nekretnina koji  imaju stupanj oštećenja neuporabljivo (oznake N1 i N2) te ne koriste prostor. 
  
Na dan 1. lipnja 2021. broj korisnika koji su oslobođeni obveze plaćanja: 32 korisnika poslovnih prostora i 63 korisnika državnih stanova na upravljanju Društva.  

 

Financijska sredstva za obnovu 

Štete izazvane potresima su ogromne, radi se o 86 milijardi kuna za Zagreb i okolicu i 41,6 milijardi kuna za Banovinu, što je oko 128 milijardi kuna.

Vlada je usvojila Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2023. (NPOO), kojeg je 14. svibnja 2021. godine dostavila Europskoj komisiji na odobrenje. Sastavni dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2023. (NPOO) je poglavlje o financiranju obnove zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

Nacionalni plan sadrži prijedloge projekata u šest područja ukupne vrijednosti 49,1 milijardi kuna. Više...

Istovremeno, intenzivnim aktivnostima Vlade na svim razinama za obnovu, rekonstrukciju i revitalizaciju pogođenih područja dosad je osigurano oko 3,8 milijardi eura, odnosno oko 28,5 milijardi kuna što uključuje sredstva EU fondova te zajam međunarodnih financijskih institucija. 

Iz Europskog fonda solidarnosti Republici Hrvatskoj krajem 2020. godine odobreno je rekordnih 683 milijuna eura za saniranje posljedica potresa u Zagrebu za koja su resorna ministarstva i Grad Zagreb raspisali javne pozive za obnovu zgrada iz područja obrazovanja, kulturne baštine, prometne infrastrukture i zdravstva, te za potrebe osiguranja privremenog smještaja, a sredstva povlače izravno i Grad Zagreb i susjedne županije. Više...

Na temelju dokumenta "Brza procjena štete i potreba za područja pogođena potresom iz prosinca 2020. godine" , Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije podnijelo je 18. ožujka 2021. godine zahtjev Republike Hrvatske za sredstva financijske pomoći za obnovu iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Potpisan je i zajam Svjetske banke od 200 milijuna eura.
 

Dodatne informacije i pomoć građanima 

Građani se u slučaju bilo kakvih pitanja i nedoumica mogu obratiti u Informativni centar  „Obnova“ na lokaciji Ulica kneza Mislava 2. u Zagrebu gdje mogu dobiti sve važne informacije, ali i savjete za postupak obnove. Radno vrijeme samog centra je od ponedjeljka do petka u vremenu od 9:00 do 17:00 sati odnosno u subotu od 08:00 do 13:00 sati. Informacije se mogu dobiti na telefon 01/3782 117 i na e-mail: potres@mpgi.hr 

Riječ je o zajedničkom informativnom centru Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Fonda za obnovu i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, koji je osnovan sa ciljem pomoći građanima s područja grada Zagreba i okolnih županija, čije su nekretnine stradale u nekom od prošlogodišnjih potresa. Službenici Ministarstva, Fonda i Središnjeg državnog ureda tako na jednom mjestu građanima pružaju savjete i daju im sve potrebne informacije vezane uz sam postupak obnove, od podnošenja zahtjeva i prikupljanja potrebne dokumentacije, pa sve do samog procesa realizacije. Također, pravnu podršku u sklopu ovog centra pruža i Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu a pravni savjeti mogu se zatražiti i telefonski, svakim radnim danom u vremenu od 10 do 12 sati, odnosno srijedom i četvrtkom i od 17 do 19 sati na broj 097 6529 903.  

Informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Kralovačke i Zagrebačke županije dostupne su na sljedećoj poveznici: https://mgipu.gov.hr/vijesti/11384

 
 

 

 

Dokumenti