Zakon o gradnji usklađuje se s EU direktivom

Slika /slike/Opcenito/gradnja.jpg

Na 195. sjednici Vlade prihvaćen je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Ovim izmjenama zakona usklađuje se nacionalno zakonodavstvo s izmijenjenom direktivom EU-a o energetskoj učinkovitosti zgrada, te se pojednostavljuju i ujednačavaju pojedini postupci radi poboljšanja učinkovitosti Zakona o gradnji.

Izmjene i dopune Zakona o gradnji Vlada će uputiti u daljnju saborsku proceduru.

Predloženim izmjenama:
 
  • utvrđuje se obveza donošenja Dugoročne strategije obnove za podupiranje obnove nacionalnog fonda zgrada u energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada do 2050. godine
  • utvrđuje se obveza donošenja programa energetske obnove zgrada, programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima te programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, za razdoblje od 2021. do 2030.
  • definiraju se pojmovi: dubinska obnova, energetski certifikat, energetska obnova zgrade, energetsko svojstvo zgrade, generator topline, Informacijski sustav energetskih certifikata (IEC), metodologija provođenja energetskog pregleda zgrade, mikro izolirani sustav, mjesto za punjenje, sustav automatizacije i upravljanja zgradom, tehnički sustav zgrade, ugovor o energetskom učinku, zgrada gotovo nulte energije, značajna obnova
  • uvode se odredbe vezane za standard gradnje zgrada gotovo nulte energije
  • definiraju se standardi za nove zgrade glede alternativnih sustava opskrbe energijom, te također za visokoučinkovite alternativne sustave opskrbe energijom, npr. zahtjeve za sustave u pogledu ukupnih energetskih svojstava, ispravne ugradnje i odgovarajućeg dimenzioniranja, podešavanja i nadzora tehničkih sustava zgrade, zahtjeve vezane na postavljanje uređaja za samoregulaciju, zahtjeve za sustave automatizacije i upravljanje zgradama
  • promiče se elektromobilnost te uspostavljaju standardi infrastrukture za punjenje električnih vozila u zgradama (e mobilnost)
  • pojednostavljuju se redoviti pregledi sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  • određuje se obveza stavljanja barem agregiranih anonimnih podataka iz baze podataka energetskih certifikata na raspolaganje u statističke i istraživačke svrhe te vlasniku zgrade
  • smanjuje se broj obveza i opseg dokumentacije osobama koje podnose zahtjev za izdavanje ovlaštenja za energetsko certificiranje zgrada
  • usklađuju se uvjeti propisani za izdavanje ovlaštenja i rad osoba ovlaštenih za certificiranje i osoba ovlaštenih za kontrolu energetskih certifikata

Donošenjem ovoga zakona prenosi se zakonodavstvo Europske unije u nacionalno zakonodavstvo, odnosno isto se usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. Ujednačavanjem i poboljšavanjem pojedinih odredbi Zakona o gradnji smanjuje se broj obveza i opseg dokumentacije osobama koje podnose zahtjev za izdavanje ovlaštenja za energetsko certificiranje zgrada, usklađuju se uvjeti propisani za izdavanje ovlaštenja i rad osoba ovlaštenih za certificiranje i osoba ovlaštenih za kontrolu energetskih certifikata te se stranim revidentima iz Europskog gospodarskog prostora omogućava prekogranično obavljanje poslova u Republici Hrvatskoj vezano za poslove kontrole projekata.
 


Pisane vijesti | Informacija | Propisi