Za radove hitne sanacije zgrada oštećenih potresom dosad odobreno 41,2 milijuna kuna

Slika /slike/Opcenito/potres-Sisak-Petrinja/HVZ (7).jpg

Ministarstvo je za radove hitne sanacije zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije dosad odobrilo 41.268.874,26 kuna. Riječ je o novčanoj pomoći od 12.000 kuna po svakoj samostalnoj jedinici u zgradi. Po Zakonu o obnovi zaprimljeno je 763 zahtjeva.

Temeljem Javnog poziva za dodjelu novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz lipnja 2020. godine, kojeg je raspisalo tadašnje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, zaprimljeno je 2.211 zahtjeva građana za dodjelu novčane pomoći. Riješena su 1.348 zahtjeva te je po predmetnim rješenjima građanima dosad odobreno 41.268.874,26 kuna.
 
Riječ je o novčanoj pomoći od 12.000 kuna po svakoj samostalnoj jedinici u oštećenoj zgradi za izvedene radove privremene zaštite zgrade odnosno sanacije dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak dizala te nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržanja opasnih dijelova zgrade.
 
Dodatno, Ministarstvo je izdalo i 1.372 zaključaka kojima se od podnositelja zahtjeva u pravilu tražila nadopuna dokumentacije priložene uz zahtjev.  Istovremeno, odbijeno je 76 zahtjeva zbog nepostojanja dokumentacije kojom se dokazuje da je podnositelj ovlašten podnijeti zahtjev, odnosno nedostavljanja iste u roku koji je određen zaključkom, potom zbog nedostavljanja dokaza o šteti te zbog ne postupanja u roku koji je određen zaključkom, odnosno zbog izostanka dostave dokumentacije određene zaključkom.
 
Obnova, odnosno uklanjanje oštećenih zgrada, gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom, prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom, provodi se na temelju odluke koje donosi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Kako do obnove i povrata novčanih sredstava?
 
Osobe koje su 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. bile vlasnici i suvlasnici zgrada koje su oštećene u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, uz određene uvjete, mogu ostvariti sljedeća prava:
 
 • obnova postojeće potresom oštećene zgrade (višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće)
 • uklanjanje zgrade (višestambene, stambeno-poslovne, poslovne) i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća
 • gradnju zamjenskih obiteljskih kuća umjesto potresom uništenih postojećih obiteljskih kuća
 • novčanu pomoć:
  • za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće (nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak stubišta, popravak dizala)
  • za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće 
  • umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće
  
Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti na sljedećim linkovima:
 
Popunjeni obrasci se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
„Zahtjev – obnova nakon potresa“

Ulica Republike Austrije 20.
10000 Zagreb

U završnoj je fazi i izrada internetske aplikacije e-Obnova, koja će proces podnošenja i zaprimanja zahtjeva za obnovom učiniti bržim i jednostavnijim. Dodatne informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom te podnošenju zahtjeva mogu se dobiti svakim radnim danom od 9 do 14 sati u Sektoru za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na telefon 01/3782 117 ili putem e-pošte: potres@mpgi.hr 
     
Do 23. veljače 2021. godine, prema Zakonu o obnovi i Programu mjera obnove podnesena su ukupno 763 zahtjeva, od čega:
 
 • 87 zahtjeva za oslobođenje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće (Obrazac 1)
 • 229 zahtjeva za obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (Obrazac 2a, Obrazac 2b, Obrazac 2c)
 • 120 zahtjeva za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće (Obrazac 3)
 • 79 zahtjeva za gradnju zamjenske obiteljske kuće (Obrazac 4)
 • 126 zahtjeva za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće (Obrazac 5)
 • 66 zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (Obrazac 6)
 • 17 zahtjeva za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće (Obrazac 7)
 • 39 zahtjeva za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, obiteljske kuće (Obrazac 8)

Izvođači, kao i stručne osobe koje će sudjelovati u samom procesu obnove i to u svojstvu operativnih koordinatora, revidenata, projektanta kao i financijsko-tehničke kontrole biti će odabrani putem natječaja za koji je priprema dokumentacije u tijeku. Daljnji proces organizirane obnove će se odvijati u skladu sa raspoloživim građevinskim kapacitetima.


Pisane vijesti | Informacija | Potres