Uklanja se bespravna gradnja na otoku Krku

Građevinska inspekcija započela je jutros s uklanjanjem bespravno izgrađenog objekta na otoku Krku na k.č.br. 562/14; K.O. Kornić.  Riječ je o stambenoj građevini s prizemljem i katom dimenzija 7,30 x 5,30 m, visine kata 3,0 m.

Budući da investitor ni nakon upozorenja građevinske inspekcije nije krenuo sam s rušenjem bespravne gradnje nju će ukloniti ugovorna tvrtka, a o trošku investitora. Predviđa se da će uklanjanje navedenog objekta trajati oko tri dana. 


Pisane vijesti | Informacija | Građevinska inspekcija