U 3. Maju potpisan Protokol o isporuci i prihvaćanju broda Nov. 514

  • Slika /slike/Ministar/2021_4_30-image-1.JPG
  • Slika
  • Slika

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat, potpisao je danas u Rijeci Protokol o isporuci i prihvaćanju broda u gradnji Nov. 514 s direktorom trgovačkog društva 3. Maj Brodogradilište d.d. Edijem Kučanom.

Naime, 29. listopada 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak o uključivanju Republike Hrvatske u preuzimanje i završetak gradnje broda Nov. 514 u društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d., kojim je naloženo Ministarstvu financija, u ime Republike Hrvatske, kupiti navedeni brod iz stečajne mase trgovačkog društva Uljanik d.d. i prenijeti ga na upravljanje Ministarstvu prostornoga uređenja, ghraditeljstva i državne imovine, čime je ovo ministarstvo i formalno uključeno u postupak završetka broda.

Zaključkom o načinu raspolaganja i završetku gradnje broda Nov. 514 od 18. veljače 2021. godine, Vlada RH zadužila je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja za sklapanje ugovora o završetku broda sa trgovačkim društcvom 3. Maj brodogradilište d.d., a Odlukom o davanju suglasnosti na tekst i ovlaštenju za potpisivanje ugovora o završetku gradnje broda za prijevoz automobila i kamiona Gradnja br. 514 s društvom 3. MAJ, od 01. travnja 2021. godine, ovlastila je ministra prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine za potpisivanje protokola o isporuci i prihvaćanju broda između Republike Hrvatske i 3. Maja.

Prethodno potpisivanju protokola morali su biti potpisani i ugovor o završetku broda između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i 3. Maja, što je i učinjeno 20. travnja 2021. godine, te sporazum o predaji broda na upravljanje između Ministarstva financija i Ministarstva prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine, koji je potpisan 26. travnja 2021. godine, čime su ispunjeni svi potrebni preduvjeti za potpisivanje protokola o isporuci broda 3. Maju.

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u tu je svrhu osnovao i Radnu skupinu za primopredaju broda u gradnji Nov. 514, kojoj je jedan od zadataka bila i izrada nacrta Protokola o isporuci i prihvaćanju borda u gradnji Nov. 514.

Pisane vijesti