Subvencioniranje stambenih kredita za mlade

Slika /slike/Opcenito/kljucevi.jpg

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) obradila je 3580 zahtjeva od ukupno 4260 koliko ih je zaprimljeno po posljednjem pozivu za subvencioniranje stambenih kredita. Od ukupnog broja obrađenih zahtjeva, odobreno je 3378 zahtjeva, 179 zahtjeva je poslano na dopunu, 12 zahtjeva je odbijeno i 11 podnositelja zahtjeva je odustalo. Potpisano je i 2200 ugovora o subvencioniranom kreditu dostavljenih kreditnim institucijama.

Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći kojom se mladima subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate kredita. Mjera se provodi od 2017. godine, točnije pozivi su provedeni 2017. i 2018. godine, a u 2019. godini poziv je bio otvoren do 4. listopada 2019.

Ministar Štromar: "Ograničenja broja subvencija nema i svi koji su predali valjanu dokumentaciju dobiti će subvencije, a za one koji ove godine nisu našli odgovarajući stan ili kuću za ovaj rok prijava, moći će to učiniti dogodine, u ožujku i rujnu 2020. Definiranim terminima želimo građanima omogućiti bolje planiranje kada je rješavanje stambenog pitanja posrijedi. Pozivam mlade ljude da se i iduće godine pridruže tisućama onih koji su uz pomoć subvencioniranih kredita riješili svoje stambeno pitanje."

Podsjetimo, i ove godine na natječaj su se mogli prijaviti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Ove godine odabrano je ukupno 12 kreditnih institucija koje su ponudile kamate od 2,19 do 3,75 posto, najniže kamate do sada.

Subvencija se produljuje za dodatne dvije godine za svako novorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, a ove godine izglasane su i izmjene Zakona kojima se subvencija produljuje za dodatnu godinu dana po svakom djetetu koje osoba ima u vrijeme prijave za kredit.

Do sada je po ranijim pozivima više od 5300 obitelji osiguralo svoj dom a u tim je obiteljima rođeno više od 900 djece.

Odluku o odobravanju subvencioniranja kredita donosi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) nakon što uvidom u odluku i dokumentaciju, koje mu je dostavila odabrana kreditna institucija, utvrdi da su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti.

Po zaprimanju Odluke o odobravanju subvencioniranja stambenog kredita, kreditna institucija dužna je u roku 8 dana od primitka Odluke dostaviti Ugovor o subvencioniranom kreditu APN-u.

Po potpisivanju Ugovora o subvencioniranom kreditu od sve tri strane (APN - kreditna institucija - korisnik kredita), kreditna institucija APN-u dostavlja konačni Ugovor o subvencioniranom kreditu.

Za sve koji se ove godine nisu uspjeli prijaviti za subvencije u planu je raspisivanje još dva poziva koji bi trebali biti objavljeni u ožujku i rujnu 2020. godine.

Više informacija o subvencioniranju stambenih kredita dostupno je na internetskim stranicama:
 


Pisane vijesti | Informacija | Subvencioniranje stambenih kredita