Stambeno zbrinjavanje mladih uz subvencije i POS

Slika /slike/Opcenito/EnergetskaObnovaVisestambenihZgrada.jpg

Stambeno zbrinjavanje mladih jedno od prioriteta Ministarstva a provodi se kroz dva konkretna programa: Program društveno poticane stanogradnje POS i subvencionirane stambene kredite. Do sada je odobren 5301 subvencionirani kredit i izgrađeno je 8276 POS stanova. Riječ je o više od 13 500 domova za preko 36 000 mladih ljudi.

Program društveno poticane stanogradnje - POS je program koji mladima omogućuje da za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje njihovog doma. Stanovi POS-a grade se za kupnju ili najam. Do sada je kroz POS program izgrađeno 8276 stanova u koje je uloženo više od 4 milijarde kuna, a u naredne dvije godine planira se izgraditi novih tisuću stanova na lokacijama: Zadar, Split, Trogir, Solin, Biograd na Moru, Bol, Cres, Krk, Kraljevica, Lovran, Poreč, Vis i Vrsar.

Kako bi se dodatno poboljšala ova mjera stambenog zbrinjavanja krenulo se u izmjene postojećeg Zakona za koje se do 23. ožujka 2019. godine provodi javno savjetovanje.  Izmjenama Zakona dodatno će se omogućiti pomoć u rješavanju stambenog pitanja širem krugu građanstva kupnjom stanova na slobodnom tržištu, smanjiti će se kamatna stopa na javna sredstva u otplati sa 3% na 2% godišnje te će se omogućiti izgradnja i kupnja stanova kako bi se zadržao odnosno privukao deficitarni kadar u javnim službama, naročito u nedovoljno razvijenim područjima Republike Hrvatske.

Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći kojom se mladima subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate kredita. Mjera se provodi od 2017. godine, točnije natječaji su provedeni 2017. i 2018. godine, a mladi će se za subvencionirane stambene kredite ponovo moći javiti na jesen 2019. i 2020. godine kada će biti raspisani novi pozivi.

Na poziv će se moći prijaviti građani koji su mlađi od 45 godina, a koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Rok subvencije je pet godina, a subvencioniranje kredita odobravati će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Ova mjera stambenog zbrinjavanja ujedno je i demografska mjera jer se za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija Države produžuje za dodatne dvije godine. Do sada je ovom mjerom stambenog zbrinjavanja više od 5300 obitelji osiguralo svoj dom a u tim je obiteljima rođeno preko 500 djece. Kako bi dodatno poboljšali ovu mjeru stambenog zbrinjavanja na način da se omogući produženje subvencija i za obitelji koje već imaju djecu, izrađene su izmjene Zakona za koje se do 2. travnja 2019. godine provodi javno savjetovanje

Očekuje se da će ova mjera stambenog zbrinjavanja u naredne dvije godine pomoći još pet ili šest tisuća obitelji da kupe stan ili kuću ili izgrade kuću.

Uz pomoć ova dva programa u planu je do 2021. godine osigurati dom za 20 000 mladih obitelji.

 


Pisane vijesti | Informacija | Stambeno zbrinjavanje