Prijedlog zakona o obnovi na raspravi u Hrvatskom saboru

Slika /slike/Opcenito/sabor.jpg

Sastavni dio dnevnog reda današnje sjednice Hrvatskoga sabora je Prijedlog zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Zakon predviđa da financiranje konstrukcijske obnove zgrada ide prema modelu da 60 posto financira Vlada, 20 posto jedinice lokalne samouprave i 20 posto vlasnici.

Nakon potresa od 22. ožujka 2020., posljedica kojeg je djelomično odnosno potpuno uništenje brojnih zgrada i građevina na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, do 15. lipnja 2020. zaprimljeno je cca 42.035 zahtjeva za pregledom zgrada/stanova na kojima postoje oštećenja u Gradu Zagrebu.

Procjenjuje se da se radi o cca 24 tisuća zgrada, najviše u gradskim četvrtima Donji grad, Gornji grad-Medveščak, Gornja Dubrava, Maksimir, Podsljeme i Sesvete. U Krapinsko-zagorskoj županiji oštećeno je 409 zgrada, uglavnom obiteljskih kuća, a u Zagrebačkoj županiji prijavljeno je 510 oštećenja obiteljskih i gospodarskih zgrada. Procijenjena šteta od potresa iznosi 11,5 milijardi eura. 
 
Ovim će se Zakonom urediti način i postupak obnove, odnosno uklanjanje zgrada oštećenih ili uništenih u prirodnoj nepogodi te sljedeća osnovna pitanja:
 
 • izrada i sadržaj programa mjera i aktivnosti obnove; 
 • osnivanje i rad Stručnog savjeta za obnovu;
 • izrada Programa cjelovite obnove Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba;
 • osnivanje Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije;
 • način financiranja konstrukcijske obnove stambenih zgrada tako da će Republika Hrvatska osigurati 60% sredstava, Grad Zagreb i županije po 20% te vlasnici nekretnina 20%, a obnovu zgrada javne namjene financirat će vlasnici odnosno osnivači;
 • način obnavljanja oštećenih zgrada, pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara, zgrada koje se nalaze u Povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba;
 • isplata novčane pomoći za obnovu obiteljskih kuća ili zgrada;
 • isplata novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće;
 • provedba obnove zgrada, uklanjanja i gradnje zgrada;
 • gradnja zamjenskih obiteljskih kuća;
 • stambeno zbrinjavanje i privremeni smještaj osoba pogođenih potresom;
 • novčana pomoć za privremenu zaštitu zgrade;
 • tehničko-financijska kontrola projekata;
 • pokretanje utvrđivanja odgovornosti sudionika u gradnji i naknada štete zbog nesavjesne gradnje;
 • transparentno informiranje javnosti o aktivnostima i troškovima obnove;
 • inspekcijski i upravni nadzor. 

Prema prijedlogu Zakona formirat će se Fond za obnovu koji će osim za samu provedbu obnove biti zadužen i za prikupljanje sredstava za obnovu i predstavljati "one stop shop" za sve informacije za građane pogođene potresom.

Provedba ovoga Zakona financirat će se sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske, sredstvima proračuna Grada Zagreba, županija i sredstvima vlasnika, odnosno suvlasnika nekretnine sukladno ovom Zakonu, te sredstvima iz drugih izvora pribavljenim sukladno posebnim propisima i drugi oblicima financiranja.

Podsjetimo kako je rebalansom proračuna i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša osigurano 100 milijuna kuna za interventne popravke, 41 milijun kuna alocirano je iz Fonda za kondenzacijske bojlere, a trošak smještaja građana stradalih u potresu u Studenskom domu Cvjetno preuzela je Vlada.

Dogovoren je i zajam sa Svjetskom bankom od 200 milijuna dolara, a razgovara se i s Razvojnom bankom Vijeća Europe o kreditu, te je podnesen zahtjev za Europski fond solidarnosti.
 
Raspravu uživo možete pratite preko Internet TV Hrvatskoga sabora.
 
 
 
 
 
 


Pisane vijesti | Informacija | Propisi