Predstavnici MGIPU sudjelovali na Europskom summitu

  • Slika /slike/Energetska_ucinkovitost/2019_12_10.image-1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Predstavnici MGIPU sudjelovali su na Europskom summitu “DELIVERING NET ZERO CARBON BUILDINGS FOR ALL“ koji je 3. i 4.  prosinca 2019. godine održan u Briselu. European Summit i workshop okupio je preko 150 dionika iz cijele Europe koji su raspravljali o definiranju i uspostavi puta prema dekarboniziranom fondu zgrada.

Načelnica Sektora za energetsku u učinkovitost u zgradarstvu i zgrade gotove nulte energije, Irena Križ Šelendić održala je prezentaciju o energetskoj obnovi zgrada, vezano na ispunjavanje ciljeva iz dugoročne strategije te o hrvatskom Otvorenom dijalogu partnera koji je prepoznat kao najbolja europska praksa uključivanja svih dionika u izradu Dugoročne strategije energetske obnove zgrada do 2050. godine.

Predstavnica MGIPU sudjelovala je i na panel raspravi o utjecajima i rješenjima za obnovu zgrada "Focusing on local impacts and solutions for renovation".

Projekt BUILD UPON2 osnažit će gradove diljem Europe da nacionalne vlade i industrije zajednički udruže svoje napore u postizanju cilja dekarbonizacije postojećeg fonda zgrada do 2050. godine. BUILD UPON2 će ojačati provedbu Nacionalnih strategija energetske obnove zgrada, koje države članice donose sukladno obvezi koja proizlazi iz Direktive (EU) 2018/844 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018 o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti.

Cilj projekta je prije 2021. godine uključiti još najmanje 10 gradova koji će utvrditi svoje strategije za dekarbonizaciju fonda zgrada do 2050. godine. Sljedećih osam pilot gradova bit će aktivno uključeno u projekt, uz širu mrežu gradova potpisnika Sporazuma gradonačelnika: Velika Gorica - Hrvatska, Budaors - Mađarska, Dublin – Irska, Padova – Italija, Wroclaw – Poljska, Valladolid – Španjolska Eskisehir – Turska, Leeds – UK.

Tim BUILD UPON2 surađivat će s gradovima na razvoju strategija i na rješavanju izazova obnove zgrada. Sakupljanjem podataka na lokalnoj razini, okvir će povezivati energetsku obnovu s politikom i procesima donošenja odluka na nacionalnoj razini, vodeći prema većim ulaganjima u programe obnove fonda zgrada.

Ovaj se projekt financira sredstvima iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije, Obzor 2020., u skladu sa Sporazumom o bespovratnim sredstvima br. 840926.
 


Pisane vijesti | Informacija | Energetska učinkovitost