Potpisani prvi ugovori za izradu projektne dokumentacije i energetsku obnovu odgojno-obrazovnih ustanova

Temeljem Pilot projekata Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za izradu projektne dokumentacije te energetsku obnovu zgrada u javnim ustanovama za odgoj i obrazovanje tijekom prosinca potpisani su  prvi Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima. 

Za energetsku obnovu zgrada dodjeljuje se maksimalni iznos od 70 do 95% ukupno prihvatljivih troškova,  ovisno o indeksu razvijenosti, dok se za izradu projektne dokumentacije dodjeljuje iznos od 100% bespovratnih sredstava.

Ovim projektima energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije predviđene su uštede energije i smanjenje emisija CO2 od 20% do 80%, kroz provođenje mjera za povećanje toplinske zaštite ovojnice, strojarskih i elektrotehničkih mjera te uvođenjem obnovljivih izvora energije.

Zbog velikog broja pristiglih projektnih prijedloga Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja obustavilo je do 15. travnja 2016. zaprimanje novih projektnih prijava, a sve obavijesti o daljnjim postupanjima bit će objavljene na www.mgipu.hr i www.strukturnifondovi.hr.


Pisane vijesti | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi