​Obnovom nacionalnog fonda zgrada do visoke energetske učinkovitosti

Slika /slike/Ministar/H2020_12_14_Horvat.JPG

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je Prijedlog odluke o donošenju Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine. Glavni cilj ove strategije je identificirati djelotvorne mjere za dugoročno poticanje troškovno učinkovite integralne obnove nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske do 2050. godine.

„Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine donosi se sa svrhom podupiranja obnove nacionalnog fonda stambenih i nestambenih zgrada, javnih i privatnih, te transformacije postojećeg fonda zgrada u energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada do 2050. godine. Njome se postavljaju dugoročni ciljevi za obnovu nacionalnog fonda zgrada i daje se procjena potrebnih ulaganja“, rekao je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat predstavljajući strategiju.
 
Izrada nacrta ove strategije proizlazi iz obveza Republike Hrvatske prema Europskoj komisiji. S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane potresom koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb i okolicu, ista će poslužiti za dodatno naglašavanje pitanja o riziku od pojačane seizmičke aktivnosti.
 

Povezivanje seizmičke i energetske obnove
 
Ministar Horvat dodatno je istaknuo važnost povezivanja seizmičke i energetske obnove u sljedećem razdoblju, kako bi se oba ova procesa mogla odvijati istovremeno. 

„Uključivanje troškova seizmičke sanacije predviđeno je unutar politika i mjera za nacionalni fond zgrada koje se daju ovom strategijom. Ujedno će se temeljem donesene Dugoročne strategije, osim iz ESI fondova, povlačiti i sredstva iz Fonda za oporavak i otpornost“, rekao je ministar.
 
Također, Dugoročnom strategijom obnove daju se ciljevi, plan i mjere s mjerljivim pokazateljima napretka za dekarbonizaciju fonda zgrada, integralnu obnovu zgrada i građenje zgrada gotovo nulte energije, za smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, poboljšanje energetske sigurnosti, smanjenje energetskog siromaštva, za uvođenje inovacija i pametnih tehnologija koje omogućuju zgradama da potpomognu sveukupnu dekarbonizaciju gospodarstva, promicanje elektromobilnosti te zaštite od požara i rizika od pojačane seizmičke aktivnosti.
 
Za postizanje ciljeva, određenih Dugoročnom strategijom, postojeće mjere prvenstveno obuhvaćaju provedbu nacionalnih programa energetske obnove za različite tipologije zgrada. Programi energetske obnove zgrada donose se sukladno Zakonu o gradnji do 30 lipnja 2021. godine te će se u njima točno definirati potrebna financijska sredstva za sufinanciranje.
 
,
Izvor fotografije: HINA


Pisane vijesti | Informacija | Energetska učinkovitost