Objavljeno prvo izdanje ESPON magazina

Slika /slike/ESPON_magazine.png

Zbog novonastalih okolnosti i pandemije uzrokovane COVID-19 virusom, planirani sastanak u svibnju je odgođen, a umjesto ESPON seminara i pratećih događanja, ESPON je na svojim mrežnim stranicama objavio prvo izdanje novoga on-line časopisa, inovativnog formata koji je uspostavljen zbog nemogućnosti održavanja planiranih sastanaka. Prvo izdanje ima u fokusu specifične teme hrvatskog predsjedanja, zelenu infrastrukturu i kružno gospodarenje prostorom i zgradama u urbanim područjim.

ESPON program teritorijalne suradnje planirao je u okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske Unije, kao dio godišnjeg programa rada, održati ESPON seminar u Zadru koji bi se odvijao u sklopu ESPON tjedna zajedno s ostalim planiranim događajima, u periodu od 25. do 29. svibnja 2020. Zbog novonastale situacije uzrokovane COVID-19 virusom sva planirana događanja su odgođena, a umjesto planiranih sastanaka ESPON je objavio prvo izdanje novog on-line časopisa.

U uvodnom dijelu čitateljima su se obratili Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije i Povjerenica za demokraciju i demografiju, Claude Turmes, ministar energetike i prostornog planiranja u Luksemburgu, mr. sc. Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Maria Spyraki, članica Europskog parlamenta i supredsjedavajuća Interskupine za klimatske promjene i drugi visoki dužnosnici s EU razine.  

Uz ostale stručnjake, istraživače i članove osoblja ESPON svoj doprinos u prvom broju iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja dali su mr.sc. Željko Uhlir, državni tajnik, Ines Androić Brajčić, načelnica Sektora za programe Europske unije, međunarodne i EU poslove i Sandra Momčilović, voditeljica Službe za međunarodnu suradnju i europske poslove održivog razvoja.

Podsjetimo, program teritorijalne suradnje ESPON je primijenjeni istraživački program čiji je cilj potpora formulaciji politika teritorijalnog razvoja u Europi. Program proizvodi sustavne podatke o teritorijalnim trendovima povezanim s gospodarskim, društvenim i ekološkim aspektima kako bi se prepoznali potencijali regija, gradova i većih teritorija te gospodarski izazovi s kojima se oni suočavaju. 

Izlaskom ovoga on-line časopisa dan je značajan doprinos hrvatskom predsjedanju i specifičnim temama koje ju Ministarstvo razvijalo u suradnji s europskim kolegama. Časopis možete čitati on-line i koristiti interaktivne sadržaje ili ga preuzeti u pdf formatu.

 

Dodatne informacije:Pisane vijesti | Informacija | EU2020HR