Obilježen službeni početak provedbe istraživačkog projekta PRI-MJER

  • Slika /slike/Opcenito/20.11.2020._IMG_8204_naslovna.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

​U hotelu Hilton Garden Inn Zagreb održana je svečanost službenog početka provedbe istraživačkog projekta PRI-MJER „Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika“, na kojoj je uz ostale uvažene goste sudjelovao i mr. sc. Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Riječ je o projektu čiji je nositelj Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u partnerstvu s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci za čiju je realizaciju putem  Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano gotovo tri milijuna kuna.

Projekt PRI-MJER uvodi koncept mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ublažavanje i prevenciju rizika od klizanja te se sustavno bavi istraživanjem načina i elaboriranjem prednosti njihove primjene. Projekt promovira koncept smanjena rizika od klizišta na način da će osigurati alate i znanje neophodno donosiocima odluka svih razina. Projektom će se također podići svijest javnosti o klimatskim promjenama, omogućit će se javna dostupnost rezultata istraživanja te će se ojačati kapaciteti istraživača.

Za vrijeme provedbe projekta u razdoblju od tri godine, partneri projekta iz akademske zajednice intenzivno će surađivati s predstavnicima iz tijela državne, regionalne i lokalne uprave kako bi razvili mjere i preporuke za primjenu u sektorima prostornog planiranja, upravljanja rizicima i upravljanja vodama.

Primijenjenim istraživanjima karata klizišta, instrumentalnih praćenja klizišta i klimatoloških okolnosti nastanka klizišta stvorit će se ogledni primjeri nužnih alata za unaprjeđenje djelovanja administrativnih uprava u smjeru zaštite od opasnosti i gubitaka uzrokovanih klizištima.

Mjere, preporuke i alati nastali u projektu PRI-MJER bit će objedinjeni u smjernicama izrađenim u skladu sa strateškim i zakonodavnim okvirom EU i RH, čime će se osigurati dugoročna održivost rezultata projekta, kao i praktična primjena rezultata istraživanja.

Tijekom svog uvodnog obraćanja državni tajnik Uhlir naglasio je važnost preventivnog djelovanja i ublažavanja posljedica različitih prirodnih nepogoda.

„S obzirom da u elementarnim nepogodama kakve god one bile: požari, poplave, klizišta ili potresi, uvijek nastaju štete na građevinama, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u novom ustroju osnovalo Sektor za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda koji će omogućiti kontinuitet u djelovanju, praćenju struke i suradnji s drugim državnim tijelima„ dodao je Uhlir.

„Držimo iznimno važnim današnju prezentaciju i pokretanje projekta PRI-MJER kojim se uvodi koncept mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ublažavanje i prevenciju rizika od klizanja i koja se sustavno bavi istraživanjem načina i elaboriranjem prednosti njihove primjene.
Skupovi kao ovaj osnažuju svjesnost, razmjenjuju iskustvo i znanje te daju temelj za modeliranje daljnjih aktivnosti suživota s prirodom.“ zaključio je Uhlir.

Pisane vijesti | Informacija