Najava: Simpozij „Voda u urbanom krajobrazu“ - 18.10.2019.

Slika /Zavod/dokumenti/JU-Maksimir.jpg

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u suradnji s Hrvatskim vodama i Javnom ustanovom Maksimir povodom obilježavanja 3. Međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe poziva na Simpozij „Voda u urbanom krajobrazu“ koji će se održati 18. listopada 2019. godine s početkom u 12 sati, u Hrvatskim vodama, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb.

Krajobraz obuhvaća prirodna, ruralna, gradska i prigradska područja, uključujući kopno, područja kopnenih voda i morska područja. Voda, osim egzistecijalnog, nutritivnog, gospodarskog značaja predstavlja i bitnu sastavnicu krajobraza, izraz je raznolikosti kulturne i prirodne baštine, identiteta područja te važan činitelj kvalitete života u urbanim i ruralnim naseljima.
 
Pojačani rizici antropogenih utjecaja uslijed urbanizacije, gospodarskih aktivnosti, razvoja prometne i ostale infrastrukture s jedne strane i njihovog izostanka s druge, utječu na prostor te time i urbani krajobraz. U ozračju aktualnih izazova s kojima su urbana područja suočena, a proizlaze iz klimatskih promjena, onečišćenja okoliša i fizičke devastacije prirodnih i kulturnih vrijednosti, ovogodišnjom temom nastoji se podići razina svijesti stručne i ostale javnosti o vrijednosti i značaju vode kao sastavnice  krajobraza, njenom potencijalu u traženju  odgovora na suvremene izazove, ali i promociji njene zaštite i očuvanja u kontekstu identiteta prostora i njegove kvalitete za svakodnevni život.

Fotografija: arhiva JU Maksimir
 
IZLOŽBA LIKOVNIH RADOVA dječjih vrtića Bajka, Špansko i Zapruđe te osnovnih škola Remete, Rugvica i Jure Kaštelana iz Zagreba / Hrvatske vode, Ul. Grada Vukovara 220
 
Ulaz na simpozij i prateća događanja je slobodan, uz obaveznu prijavu.
 
Simpozij i terenski obilazak se vrednuju u Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata.
 
 
 

TERENSKI OBILAZAK ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA SAVICA,
20. listopada 2019. godine

U sklopu obilježavanja 3. Međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe, u suradnji s Javnom ustanovom Maksimir organizira se i terenski obilazak značajnog krajobraza Savica. Značajni krajobraz Savica predstavlja kompleks močvarnih staništa s lijeve obale rijeke Save na području Grada Zagreba. Savica je prirodni rukavac Save, nasipom odvojen od rijeke i dijelom zatrpan te od iznimno velike vrijednosti za zaštitu prirode. Krajobrazne vrijednosti Savice jedinstvene su i značajne na razini Grada Zagreba. 

Terenski obilazak ZK Savica je planiran u nedjelju 20. listopada 2019. s početkom u 10.00 sati ispred ŠRD “Pešćenica“, Miševečka bb, Zagreb, a završava oko 13.00 sati. 
 
 
Osobe za kontakt:
 
 
Simpozij i terenski obilazak se vrednuje u Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata.

 
 
 
 
 


Pisane vijesti | Najava | Prostorno uređenje