Najava konferencije „Zelena budućnost grada“

Slika /EUFondovi/fotografije/Zelena_buducnost_grada-MGIPU.jpg
Konferencija je namijenjena:
 
  • čelnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave,
  • zavodima za prostorno uređenje županija, odnosno Grada Zagreba,
  • arhitektima, projektantima, investitorima i developerima,
  • poduzećima iz energetskog sektora, održive mobilnosti, energetske učinkovitosti i zelene gradnje, 
  • izvođačima i proizvođačima opreme i materijala,
  • bankama, financijskim i konzultantskim institucijama te
  • znanstvenim i istraživačkim institucijama.

Na konferenciji će se predstaviti nacrti dva Programa koje izrađuje MGIPU u suradnji sa Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i to: Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. i Program razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. Predmetni programi služiti će i kao podloga za programiranje proračuna i sredstava iz fondova EU te ostalih izvora financiranja 2021.-2027. godine. Naime, MGIPU trenutačno sudjeluje u izradi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te u okviru razvojnog smjera „Zelena Hrvatska“ predlaže razvoj i financiranje predmetnih tema.

U prvom dijelu konferencije bit će predstavljen strateški okvir, uspješni primjeri iz prakse te razvoj sustava i metodologije za praćenje u primjeni zelene infrastrukture u urbanim područjima kao i načela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.

U drugom dijelu konferencije biti će organizirani dijalozi akademske zajednice, javnog i privatnog sektora, kako bi svi zajedno raspravili o novim idejama i projektima razvoja i primjene kružnog gospodarstva i zelene infrastrukture u urbanim područjima te eventualnim zaprekama za provođenje istih kao i o smjeru u kojem se Zelena Hrvatska želi razvijati do 2030. godine.

Program konferencije objaviti ćemo uskoro na ovoj web stranici dok će pozivnice sudionicima biti upućene od strane MGIPU.
 


Stranica | Najava | Energetska obnova - ESI fondovi