Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu

Slika /slike/Opcenito/potres-Sisak-Petrinja/Petrinja3_cmp.jpeg

Objavljen je Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Prijaviti se mogu vlasnici obiteljskih kuća, stanova i zaštićeni najmoprimci, te srodnici  tih osoba u prvoj liniji, a koji su na dan 22. ožujka te 28. ili 29. prosinca 2020. godine, odnosno u vrijeme nastanka potresa, stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije koje su u preliminarnom pregledu zgrada označene kao N1  (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) te stoga nisu podobne za stanovanje. 

Najamnina za zamjenski stan financirat će se građanima ako oni ili pak njihov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner, odnosno druga osoba koja živi u kućanstvu s njima, na području od 20 km od adrese oštećene kuće ili stana nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan.

Najamnina za zamjenski stan financirat će se isključivo temeljem sklopljenih ugovora o najmu koji su prijavljeni Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi na način da će se najmodavcu mjesečno isplaćivati iznos najamnine iz sklopljenoga ugovora o najmu, a apsolutni iznos koji će se financirati je ograničen brojem kvadratnih metara po članu kućanstva i cijenom najma po metru kvadratnom.

Točnije, financirat će do 35 m2 površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu iz kućanstva još 10 m2, ali ne više od površine stana ili kuće u vlasništvu koja nije pogodna za stanovanje. Odnosno u iznosu do maksimalno 70,00 kuna po metru kvadratnom sukladno navedenoj površini. 

Financiranje najamnine za zamjenski stan osigurava se:
 
  • do obnove stana ili kuće iz točke II. ove Odluke, ili
  • do revizije oznake oštećenja iz preliminarnog pregleda zgrada nakon obavljanja hitnih i nužnih radova za popravak zgrada i stanova, ili
  • do osiguravanja adekvatnog smještaja u stanu u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, ili
  • do 1. ožujka 2022.,

ovisno o tome koja okolnost prije nastupi.

Također, na Javni se poziv mogu, u roku od 30 dana, odazvati i vlasnici stanova na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije koji žele stanove u svom vlasništvu dati u najam osobama kojima je utvrđen status osobe kojoj će se financirati najamnina za zamjenski stan.  

Zahtjevi se zajedno sa propisanom dokumentacijom dostavljaju na propisanim obrascima, neposredno ili putem pošte na adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave Javnog poziva.
 
Sve dodatne informacije o prijavi na javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom od 8:30 do 12:30 sati na telefon: 01/6448-900 ili email: financiranje.najamnine@mpgi.hr

Uz tekst Javnog poziva objavljujemo i Uputu o financiranju najamnine, kao i sve potrebne obrasce propisane Javnim pozivom.
 
Spomenimo ovdje i kako je Javni poziv raspisan temeljem Odluke o financiranju najamnine Vlade Republike Hrvatske koja je donesena na sjednici 18. veljače 2021. godine.  ​Sredstva za financiranje najamnina za zamjenske stanove prihvatljiv su trošak koji će Vlada Republike Hrvatske aplicirati na Fond solidarnosti Europske unije.

Dodajmo ovdje i podatak kako je temeljem Javnog poziva za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije iz svibnja 2020. godine, do kraja veljače 2021. godine isplaćeno ukupno 6.727.421,09 kuna. Predmetnim pozivom zaprimljeno je 462 zahtjeva građana od kojih je za 318 podnositelja zahtjeva rješenjem utvrđeno pravo na financiranje. Za mjesečnu isplatu najamnine za zamjenski stan izdano je 273 rješenja kojima je obuhvaćeno 747 osoba.  

Pisane vijesti | Informacija | Potres