Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

Slika /EUFondovi/fotografije/EO_VSZ2.jpg

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o Nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“. Javno savjetovanje provedeno je u trajanju od 30 dana u razdoblju od 03. prosinca 2019. do 02. siječnja 2020. godine putem portala eSavjetovanja.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je provelo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“. Poziv na dostavu projektnih prijedloga će se provoditi u formi otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga do iskorištenja financijskih sredstava, a najkasnije do 15.3.2021. godine, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)“.

Predstavnici zainteresirane javnosti mogli su najkasnije do 2. siječnja 2020. godine dostaviti svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga putem portala eSavjetovanja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je razmotrilo i obradilo pristigle komentare te po završetku savjetovanja, 17. siječnja 2020. godine objavilo popis svih pristiglih komentara, s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem također putem portala eSavjetovanja.


Pisane vijesti | Informacija | Propisi