EU BIM radionica - uvod u implementaciju BIM-a u HR

  • Slika /slike/Pomocnici/2019_04_12.image.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja 12. travnja 2019. održana je „EU BIM radionica – Uvod u implementaciju BIM-a “ s ciljem upoznavanja predstavnika tijela državne uprave o budućnosti digitalizacije graditeljstva kroz implementaciju BIM-a u javnom sektoru te predstavljanja EU BIM Task grupe i EU BIM priručnika predstavnicima tijela državne uprave.

Događaj je inicirala EU BIM Task grupa, nakon što je odabrala Hrvatsku kao jednu od zemalja sa većim potencijalom i mogućim koristima od implementacije BIM-a. U ime Europske komisije radionicu je predvodio predstavnik Mike Turpin, konzultant iz Velike Britanije. Osim predstavnika EU BIM Task-a za Hrvatsku, na radionici su sudjelovali predstavnici 12 tijela državne uprave.

Pomoćnica ministra za graditeljstvo i energetsku učinkovitost u zgradarstvu, doc.dr.sc. Maja-Marija Nahod, dipl.ing.građ., je otvorila radionicu. Upoznala je sudionike sa dosadašnjim aktivnostima na promociji i implementaciji BIM-a u Hrvatskoj, te predstavila sudjelovanje Hrvatske u EU BIM Task grupi. Prijevod Priručnika za BIM implementaciju za javni sektor na hrvatski jezik (publikacija EU BIM Task grupe na Europskoj razini) je u završnoj fazi, što će biti još jedan pismeni trag ostvarene suradnje.

Održana radionica je rezultat sudjelovanja predstavnika Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u EU BIM Task grupi na razini Europske unije, gdje je zemljama članicama omogućena razmjena iskustva o načinu implementacije BIM-a na zakonodavnoj razini i razini javnog sektora. Osim pomoćnice Nahod, aktivnu ulogu u EU BIM Tasku imaju Jelena Svibovec i Nives Coce iz Ministarstva.

Mike Turpin je ohrabrio primjerom Velike Britanije i drugih naprednih zemalja.

Sunčana Habrun je predstavljanjem informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU) pojasnila novitete digitalizacije za prostorne planove, građevinsku dozvolu, arhivske dozvole i ostale module ISPU-a (ePlanovi, eDozvola, eArhiva, eKatalog, Geoportal, eInspekcija, eKonferencija, eNekretnine i eEnergetskiCertifikat).

Doktorantica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sonja Kolarić, predstavila je rezultate istraživanja o stanju implementacije BIM-a u Republici Hrvatskoj, te objasnila obim aktivnosti kojim se akademska zajednica već uključila u obrazovanje budućih inženjera u BIM području. Sudionici su zajedno sa predstavnikom Europske komisije pokazali posebno zanimanje za prikazana izlaganja.

Mike Turpin je kroz interaktivni rad sa sudionicima potaknuo diskusiju, pojašnjavajući sadržaj i značenje  EU BIM priručnika za javnu upravu u svakom njegovom segmentu. Sudionici su iznijeli svoje stavove oko predstavljenih novosti, te brzo uočili velike mogućnosti napretka za gospodarstvo, koje nosi implementacija BIM-a. Kvalitetno se iskoristila prilika za međuresornu razmjenu iskustava, jačanje suradnje i informiranje u cilju što kvalitetnije digitalizacije graditeljstva.

Na radionici je predstavnicima tijela državne uprave omogućena aktivna interakcija uz korištenje praktičnih ideja i primjera, kako bi se podigla svijest o postojanju BIM-a te istaknule prednosti i koristi BIM-a u javnom sektoru. Također, radionica je olakšala definiranje ciljeva Republike Hrvatske u pogledu BIM-a te prepoznavanje načina na koji BIM može pomoći pri ostvarivanju tih ciljeva kroz sve resore.

Zaključeno je da započetu suradnju treba ojačati, te nastaviti međuresornu diskusiju o BIM-u među ministarstvima. Digitalizacija arhitektonskog, graditeljskog i povezanih inženjerskih sektora može biti značajan pokretač povećanja konkurentnosti tržišta. Vjerujemo da je ova radionica, zajedno sa radom  posebno oformljene radne skupine HR BIM Task, koju čine predstavnici arhitektonske i inženjerskih komora, izvrstan početak inicijacije BIM djelovanja u Republici Hrvatskoj, kako kod inženjera, tako i u širem kontekstu zakonodavca.


 


Stranica | Informacija | Međunarodna suradnja