Državni tajnik Uhlir u saboru predstavio prijedloge zakona

Slika /slike/Opcenito/2019_7_11_Sabor1.JPG

Zastupnici Hrvatskoga sabora danas su u prvom čitanju raspravljali o prijedlozima izmjena i dopuna Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. Ovim izmjenama zakona nastavlja se uvoditi red u sustav i rasterećivati gospodarstvo parafiskalnih nameta što će povećati konkurentnost u graditeljstvu i olakšati struci obavljanje posla.

Prijedloge zakona je zastupnicima predstavio državni tajnik mr.sc. Željko Uhlir.

Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene Zakona nakon što su oni prihvaćeni na 163. sjednici dana 27. lipnja 2019. godine.

Svrha izmjena zakona je administrativno rasterećenje profesionalnih poslovnih usluga, što je dio tekuće gospodarske politike. Navedeno se provodi u skladu s mjerama iz Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019. – koji je donesen Zaključkom Vlade RH 3. siječnja 2019. godine i mjerom za liberalizaciju tržišta usluga i zacrtanom mjerom u kontekstu iskazivanja namjere pridruživanja Europskom tečajnom mehanizmu ERM II.

Predmetnim administrativnim rasterećenjem predlaže se obveza upisa u Komoru za cca 5.500 inženjera gradilišta i/ili voditelja radova zamijeniti neobveznim upisom u imenik Komore čime se ujedno ispravlja pretjerana regulacija koja je bila uvedena 2015. godine jer do tada inženjeri gradilišta i/ili voditelji radova nisu bili obvezni članovi Komore.

Ukida se i obaveza članstva u komori te novčanog nameta koji proizlazi iz toga. Time se omogućuje dobrovoljno članstvo i naravno normalno daljnje bavljenje svojim poslom pod istim strukovnim načelima.

Predloženim izmjenama:
 
  • vrši se daljnje usklađenje odredbi kojima se uređuje obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja i gradnje s Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, Direktivom 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. godine ok priznavanju stručnih kvalifikacija i Direktivom 2013/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI“)
  • uređuju se uvjeti za obavljanje poslova prostornog uređenja i gradnje i osigurava se pravo pružanja usluga i pravo poslovnog nastana hrvatskih gospodarskih subjekata i pojedinaca unutar Europskog gospodarskog prostora u skladu s pravilima za prekogranično pružanje usluga i za priznavanje stranih stručnih kvalifikacija
  • radi preciznosti izričaja vrši se korekcija pojedinih odredbi koje su se tijekom primjene važećeg Zakona pokazale neodgovarajućima i
  • strukovnim Komorama mijenjaju se temeljni ustroj, javne ovlasti, okvir nadležnosti i članstvo u Komori.

Donošenjem ovih zakona neće se utjecati na smanjenje stupnja odgovornosti profesionalnih osoba, a osigurat će se određeno administrativno rasterećenje u obavljanju poslova u graditeljstvu te potaknuti Komore na podizanje profesionalne odgovornosti.

Dodatne informacije:Pisane vijesti