Definirano namjensko trošenje 120 milijuna kuna za obnovu

 • Slika /slike/Ministar/31.12.2020._Odluka_o_raspodjeli_sredstava_1.jpeg
 • Slika
 • Slika
 • Slika

​Vlada je na sjednici u srijedu, 30. prosinca, donijela odluke kojima se dodjeljuju novčana sredstava za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa. Za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije osigurano je 120 milijuna kuna iz proračunske zalihe za 2020. godinu te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu.

Od spomenutih sredstava 100 milijuna kuna osigurano je za Sisačko-moslavačku županiju, 10 milijuna kuna za Zagrebačku županiju, dok se po zaduženju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji iz sredstava Fonda doznačuje po 5 milijuna kuna.

Sredstva iz odluka raspodijelit će se na temelju odluke povjerenstava koja će činiti predstavnici  Ministarstva financija, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Sisačko-moslavačke odnosno Zagrebačke županije, dok je za praćenje namjenskog trošenja sredstava doznačenih Karlovačkoj županiji, te dijela sredstava dodijeljenih Zagrebačkoj županiji, zadužen Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

Županije, gradovi i općine će potom osigurati usmjeravanje i namjensko korištenje tih sredstava.
 
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu Rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa na području Sisačko-moslavačke županije kao i Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu Rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa na području Zagrebačke županije donesene su na jučerašnjoj telefonskoj sjednici Vlade (30. prosinca) te su za članove povjerenstava imenovani potpredsjednik Vlade Zdravko Marić, ministar Darko Horvat te župan Ivo Žinić u Povjerenstvo koje se odnosi na Sisačko–moslavačku županiju, odnosno župan Stjepan Kožić za Zagrebačku županiju.

Danas su ministar Marić i ministar Horvat održali dva sastanka s predstavnicima županija pogođenih potresima 28. i 29. prosinca, jedan sa županom Kožićem po pitanju raspodjele sredstava u Zagrebačkoj županiji te drugi sa županom Žinićem po pitanju raspodjele sredstava u Sisačko-moslavačkoj županiji, a na sastancima su i potpisane odluke o raspodjeli sredstava.

Sredstava koja će im dodijeliti, županije će moći koristiti za privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa i to:
 
 • obiteljskih kuća (stambena zgrada s najviše tri posebna dijela od kojih je najmanje jedan stan)
 • stambeno poslovnih zgrada (zgrada koja se sastoji od najmanje jednog stana i najmanje  jednog poslovnog prostora, a nije obiteljska kuća) i
 • višestambenih zgrada (zgrada namijenjena stanovanju, a sastoji se od najmanje četiri stana) (u daljnjem tekstu: zgrade)
 • poslovnih zgrada (zgrada u kojoj se obavlja dozvoljena poslovna djelatnost, a u kojoj nema stanova)
 • zgrada javne namjene (zgrade namijenjene obavljanju poslova, odnosno djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija, međunarodnih institucija, gospodarskih, strukovnih i građanskih komora i drugih udruga, vjerskih zajednica, putnicima u javnom prometu te korisnicima poštanskih i elektroničkih komunikacijskih usluga
 • komunalne i druge infrastrukture.

Sredstva će županijama biti raspodijeljena na sljedeći način:

Zagrebačka županija
 
 • Ivanić-Grad - 500.000,00 kuna
 • Jastrebarsko - 500.000,00 kuna
 • Velika Gorica - 1.000.000,00 kuna
 • Zaprešić - 1.500.000,00 kuna
 • Kravarsko - 2.750.000,00 kuna
 • Pisarovina - 1.000,000,00 kuna
 • Pokupsko - 2.750.000,00 kuna

Sisačko-moslavačka županija
 
 • Gradu Petrinji - 30.000.000,00 kuna
 • Gradu Glini - 25.000.000,00 kuna
 • Gradu Sisku - 20.000.000,00 kuna
 • Sisačko-moslavačkoj županiji - 16.500.000,00 kuna
 • Općini Lekenik - 5.000.000,00 kuna
 • Općini Sunja - 500.000,00 kuna
 • Općini Donji Kukuruzari - 500.000,00 kuna
 • Općini Majur - 500.000,00 kuna
 • Gradu Hrvatskoj Kostajnici - 500.000,00 kuna
 • Općini Dvor - 500.000,00 kuna
 • Općini Topusko - 500.000,00 kuna i
 • Općini Gvozd - 500.000,00 kuna.

Foto: Dražen Kopač

Pisane vijesti | Informacija | Potres