COVID-19: Upute građanima i tijelima vezane uz resor MPGI

Slika /slike/Opcenito/connection-4884862_1920.jpg
  
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb

Telefonska centrala:
 
  • tel: 01 3782 444
  • fax: 01 3772 822


Koordinator Ministarstva za zaštitu od bolesti COVID-19:
Damir Kaufman, dipl.iur.
Tel: 01 3782 148
e-pošta: damir.kaufman@mgipu.hr  
 

Upiti građana:


Upiti predstavnika medija:

Hitni kontakti:


Apeliramo da se sva službena korespondencija između jedinica lokalne i regionalne samouprave te tijela državne uprave sa Ministarstvom dostavlja također elektronskim putem na adresu e-pošte: episarnica@mgipu.hr (prostorno uređenje i graditeljstvo) odnosno pisarnica@midim.hr (državna imovina).


Sve dosadašnje odluke te mjere Ministarstva u borbi protiv epidemije bolesti Covid-19:

 

 

Dodatne informacije: 

 


Stranica