Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 725 vijesti.
Državni tajnik Uhlir na međunarodnom događanju
U hotelu Westin u Zagrebu od 4. do 6. rujna 2019. godine održavaju se: 14. Međunarodna konferencija Organizacija, tehnologija i menadžment u graditeljstvu (OTMC 2019) i 7. Konferencija Međunarodnog udruženja za upravljanje projektima (IPMA RC). Konferencije okupljaju vodeće stručnjake i znanstvenike iz područja upravljanja projektima, a ovogodišnje teme su građevinska tehnologija i dizajn, BIM,  održivost i zdravlje u izgrađenom okruženju te istraživanje i obrazovanje u građevinarstvu.
06.09.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo
Prostorni planovi uređenja općina i gradova
Ministarstvo na svojim internetskim stranicama objavljuje obavijesti i informacije o javnim raspravama u procesu donošenja prostornih planova lokalne razine. Za vrijeme trajanja javne rasprave građani se mogu uključiti u proces prostornog planiranja davanjem svojih primjedbi i prijedloga na prijedlog prostornog plana. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno općinsko ili gradsko vijeće.
06.09.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Prostorno uređenje
Javni poziv na uvid u spis objavljen na oglasnoj ploči
Pozivaju se stranke u postupku da izvrše uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene: Sustav za navodnjavanje Donja Neretva, podsustav Opuzen - Etapa I - Pregrada na rijeci Neretvi. Uvid se može izvršiti 16. rujna 2019. godine u vremenu od 12 do 14 sati na lokaciji Ministarstva u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 14.
06.09.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo
Savjetovanje s javnošću - objavljeno izvješće
Ministarstvo je objavilo odgovore na prijedloge, primjedbe i mišljenja koji su zaprimljeni za vrijeme javnog savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o prostornom uređenju. Javno savjetovanje provedeno je u razdoblju od 6. kolovoza 2019. do 4. rujna 2019. putem potala eSavjetovanja.
05.09.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Propisi
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja zapošljava stručnog referenta i stručnog suradnika u Glavnom tajništvu Ministarstva na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnih službenica. Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na propisanom obrascu prijave u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave, odnosno do 13. rujna 2019. godine na fizičku adresu Ministarstva.
05.09.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Zapošljavanje
Kako do subvencioniranog stambenog kredita?
Dodatno smo poboljšali uvjete te omogućili da se razdoblje subvencije produži i za već rođenu djecu, ne samo novorođenu. To znači da se subvencija produžava za dodatne dvije godine za svako novorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja stambenog kredita, a posljednjim izmjenama zakona omogućava se produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za one koji već imaju djecu pri prijavi. Prijave počinju 10. rujna.
04.09.2019. | Pisane vijesti
Energetska obnova zgrada bespovratnim sredstvima EU
Od ukupno 311 milijuna eura, koliko je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. namijenjeno za energetsku obnovu javnih i stambenih zgrada, kroz Europski fond za regionalni razvoj, do sada je rezervirano 90% sredstava. Trenutno se u Hrvatskoj obnavlja gotovo 1.300 bolnica, škola, vrtića i višestambenih zgrada, a obnovom je obuhvaćeno  16.000 kućanstava i 70.000 učenika i djece.
30.08.2019. | Pisane vijesti
Oglasna ploča - izdane dozvole za projekte državnog značaja
Ministarstvo izdaje lokacijske i građevinske dozvole za projekte od državnog značaja: prometne infrastrukture, za luke i pristaništa, vodovodne građevine, energetske građevine, međunarodne magistralne plinovode, poboljšanje sastavnica okoliša, proizvodne i ostale građevine. Dozvole se objavljuju na oglasnoj ploči Ministarstva u trajanju od 30 dana. Informirajte se o kojim je dozvolama riječ.
30.08.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo
Stručni ispiti za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva
Objavljen je popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja arhitekture za rok 2. listopada 2019. godine - zadnji rok za odgodu ispita je 25. rujna 2019. godine. Stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva, a polaže se pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva.
29.08.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Stručni ispiti
Prostorni planovi uređenja općina i gradova
Ministarstvo na svojim internetskim stranicama objavljuje obavijesti i informacije o javnim raspravama u procesu donošenja prostornih planova lokalne razine. Za vrijeme trajanja javne rasprave građani se mogu uključiti u proces prostornog planiranja davanjem svojih primjedbi i prijedloga na prijedlog prostornog plana. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno općinsko ili gradsko vijeće.
27.08.2019. | Pisane vijesti