Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 742 vijesti.
Smjernice za zgrade gotovo nulte energije (nZEB)
U svrhu informiranja opće i stručne javnosti o projektiranju i gradnji zgrada gotovo nulte energije, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Smjernice za zgrade gotovo nulte energije. Smjernice su namijenjene našim građanima i ostalima koji kreću u gradnju svojih zgrada nakon 31. prosinca 2019. godine, ali i stručnjacima koji će sudjelovati u procesu projektiranja i izgradnje.
11.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Energetska učinkovitost
Predstavnici MGIPU sudjelovali na Europskom summitu
Predstavnici MGIPU sudjelovali su na Europskom summitu “DELIVERING NET ZERO CARBON BUILDINGS FOR ALL“ koji je 3. i 4.  prosinca 2019. godine održan u Briselu. European Summit i workshop okupio je preko 150 dionika iz cijele Europe koji su raspravljali o definiranju i uspostavi puta prema dekarboniziranom fondu zgrada.
11.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Energetska učinkovitost
Zapošljavanje u državnoj službi
Pozivaju se kandidati koji su udovoljili formalnim uvjetima Oglasa KLASA: 112-07/19-02/16 od 14. studenoga 2019. godine da se odazovu na razgovor koji će se održati dana 19. prosinca 2019. godine u 9 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.
11.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Zapošljavanje
Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijemeObjavljeno je Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme po Oglasu Klasa: 112-07/19-02/11 za radno mjesto 69. 11.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Zapošljavanje
Brošure i video energetske obnove javnih i višestam. zgrada
Stručni tim Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja osmislio je i izradio brošure o energetskoj obnovi javnih i stambenih zgrada, o osnovna nam je ideja bila na jednom mjestu okupiti i predstaviti uspješne projekte energetske obnove u okviru naših Poziva „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ i Poziva „Energetska obnova višestambenih zgrada“.
10.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi
Prostorni planovi uređenja općina i gradova
Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake županije, grada odnosno općine. Prostorni plan određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na tom području. Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom.
09.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Prostorno uređenje
Zakon o gradnji usklađuje se s EU direktivom
Na 195. sjednici Vlade prihvaćen je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Ovim izmjenama zakona usklađuje se nacionalno zakonodavstvo s izmijenjenom direktivom EU-a o energetskoj učinkovitosti zgrada, te se pojednostavljuju i ujednačavaju pojedini postupci radi poboljšanja učinkovitosti Zakona o gradnji.
06.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Propisi
Propisi Ministarstva objavljeni u "Narodnim novinama"
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u "Narodnim novinama", broj 118/2019 od 4. prosinca 2019. godine objavilo: Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta, Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina te Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda. Pravilnici stupaju na snagu 12. prosinca 2019. godine.
06.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Propisi
Javni poziv na uvid u spis objavljen na oglasnoj ploči
Pozivaju se stranke u postupku da izvrše uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za Građenje odvojnog plinovoda MRČ Slavonski Brod - MRS Slavonski Brod istok DN 500/75 bar. Uvid se može izvršiti 17. prosinca 2019. godine u vremenu od 10 do 15 sati na lokaciji Ministarstva u Zagrebu, Ulica R. Austrije 14.
06.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo
Prostorni planovi uređenja općina i gradova
Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko ili gradsko vijeće. Informacije o javnim raspravama koje su u tijeku možete pronaći i na web stranici Ministarstva.
06.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Prostorno uređenje