Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 709 vijesti.
Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijemeObjavljeno je Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme po Oglasu Klasa: 112-07/19-02/11 za radno mjesto 69. 11.12.2019. | Stranica | Informacija | Zapošljavanje
Brošure i video energetske obnove javnih i višestam. zgrada
Stručni tim Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja osmislio je i izradio brošure o energetskoj obnovi javnih i stambenih zgrada, o osnovna nam je ideja bila na jednom mjestu okupiti i predstaviti uspješne projekte energetske obnove u okviru naših Poziva „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ i Poziva „Energetska obnova višestambenih zgrada“.
10.12.2019. | Stranica | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi
Prostorni planovi uređenja općina i gradova
Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake županije, grada odnosno općine. Prostorni plan određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na tom području. Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom.
09.12.2019. | Stranica | Informacija | Prostorno uređenje
Zakon o gradnji usklađuje se s EU direktivom
Na 195. sjednici Vlade prihvaćen je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Ovim izmjenama zakona usklađuje se nacionalno zakonodavstvo s izmijenjenom direktivom EU-a o energetskoj učinkovitosti zgrada, te se pojednostavljuju i ujednačavaju pojedini postupci radi poboljšanja učinkovitosti Zakona o gradnji.
06.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Propisi
Propisi Ministarstva objavljeni u "Narodnim novinama"
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u "Narodnim novinama", broj 118/2019 od 4. prosinca 2019. godine objavilo: Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta, Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina te Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda. Pravilnici stupaju na snagu 12. prosinca 2019. godine.
06.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Propisi
Javni poziv na uvid u spis objavljen na oglasnoj ploči
Pozivaju se stranke u postupku da izvrše uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za Građenje odvojnog plinovoda MRČ Slavonski Brod - MRS Slavonski Brod istok DN 500/75 bar. Uvid se može izvršiti 17. prosinca 2019. godine u vremenu od 10 do 15 sati na lokaciji Ministarstva u Zagrebu, Ulica R. Austrije 14.
06.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo
Prostorni planovi uređenja općina i gradova
Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko ili gradsko vijeće. Informacije o javnim raspravama koje su u tijeku možete pronaći i na web stranici Ministarstva.
06.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Prostorno uređenje
ESPON tjedan, studeni 2019., Helsinki
U suradnji s Finskom kao državom koja trenutno predsjeda Vijećem EU, od 25. do 29. studenoga 2019. godine, u Helsinkiju je održan ESPON tjedan tijekom kojeg su održani sastanci Odbora za praćenje i ESPON kontakt točaka te seminar „Stanje europskog prostora: digitalne inovacije utiru put teritorijalnoj koheziji“.
05.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Zavod
Konferencija "Energetska obnova višestambenih zgrada"
U organizaciji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja danas je u Zagrebu održana konferencija pod nazivom „Energetska obnova višestambenih zgrada“, namijenjena upraviteljima i predstavnicima suvlasnika višestambenih zgrada. Upravo su oni potencijalni prijavitelji na novi Poziv na dostavu projektnih prijedloga za obnovu višestambenih zgrada, čiji su detalji predstavljeni na konferenciji.
04.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi
Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“.
03.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi