Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 940 vijesti.
Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijemeObjavljena su Rješenja o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme po Javnom natječaju Klasa: 112-07/19-02/13 za radna mjesta 28., 37., 115., 218. i 222. 03.01.2020. | Pisane vijesti | Informacija | Zapošljavanje
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Ministarstvo je objavilo Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme. Natječaj se raspisuje za stručnog suradnika u Upravi za graditeljstvo, procjene vrijednosti nekretnina i energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na propisanom obrascu prijave do 13. siječnja 2020. godine na adresu Ministarstva.
03.01.2020. | Pisane vijesti | Informacija | Zapošljavanje
Prostorni planovi uređenja gradova i općina
Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja županije, grada odnosno općine. Određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na tom području. Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja. Uključite se u proces njihovog donošenja putem javne rasprave.
03.01.2020. | Pisane vijesti
Subvencioniranje stambenih kredita za mlade
Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći kojom se mladima subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate kredita. Mjera se provodi od 2017. godine, točnije pozivi su provedeni 2017., 2018. i 2019. godine. Građani koji se do sada nisu uspjeli prijaviti na pozive APN-a, moći će to učiniti već ove godine kada je u planu raspisivanje još dva poziva koji bi trebali biti objavljeni u ožujku i rujnu.
02.01.2020. | Pisane vijesti | Informacija | Subvencioniranje stambenih kredita
HR PRES 2020
Republika Hrvatska predsjeda Vijećem Europske unije od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. Tijekom šestomjesečnog razdoblja predsjedništvo predsjeda sastancima na svim razinama u Vijeću, osigurava napredak i nastoji postići rezultate vezano uz tekuće zakonodavne akte i otvorena pitanja koja se nalaze na dnevnom redu Vijeća, te pomaže osiguranju kontinuiteta rada EU-a u Vijeću.
31.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Međunarodna suradnja
Zgrade gotovo nulte energije nZEB
Zgrade su veliki pojedinačni potrošači energije i zagađivači okoliša. Procjenjuje se da su u Europskoj uniji zgrade odgovorne za 40% potrošnje energije i 36% emisije CO2 zato su postavljeni novi kriteriji za njihovu gradnju. Konačni cilj Europske unije je klimatski neutralna Europa do 2050. godine, a gradnja zgrada gotovo nulte energije u velikoj mjeri tome doprinosi.
31.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Energetska učinkovitost
Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je publikaciju "Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2018.". Riječ je o drugom izdanju publikacije koju u suradnji s Ekonomskim institutom, Zagreb objavljuje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske. Prvo izdanje Pregleda tržišta nekretnina Republike Hrvatske objavljeno je u rujnu 2018. godine, a odnosilo se na razdoblje od 2012. do 2017. godine.
31.12.2019. | Pisane vijesti
Savjetovanje s javnošću - uključite se putem eSavjetovanja
Ministarstvo do 2. siječnja 2020. godine provodi javno savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“. Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 2. siječnja 2020. godine, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.
31.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi
Savjetovanje s javnošću - objavljeno izvješće
Ministarstvo je objavilo odgovore na prijedloge, primjedbe i mišljenja koji su zaprimljeni za vrijeme javnog savjetovanja o Prijedlogu Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 30 dana, od 26. kolovoza do 24. rujna 2019. godine putem potala eSavjetovanja.
31.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Procjena vrijednosti nekretnina
Oglasna ploča - izdane dozvole za projekte državnog značaja
Ministarstvo izdaje lokacijske i građevinske dozvole za projekte od državnog značaja: prometne infrastrukture, za luke i pristaništa, vodovodne građevine, energetske građevine, međunarodne magistralne plinovode, poboljšanje sastavnica okoliša, proizvodne i ostale građevine. Dozvole se objavljuju na oglasnoj ploči Ministarstva u trajanju od 30 dana. Informirajte se o kojim je dozvolama riječ.
31.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo