Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 715 vijesti.
Savjetovanje s javnošću - uključite se putem eSavjetovanja
Ministarstvo je u javno savjetovanje uputilo izmjene: Pravilnika o tehničkom pregledu građevine, Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera i Pravilnika o održavanju građevina. Zainteresirana javnost može se uključiti davanjem prijedloga, primjedbi i mišljenja najkasnije do 18. kolovoza 2019. godine uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.
19.07.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Propisi
Savjetovanje s javnošću - objavljena izvješća
Na portalu eSavjetovanja objavljena su izviješća o provedenim savjetovanjima za Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima  i za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima. Tijekom javne rasprave nije bilo primjedbi zainteresirane javnosti.
19.07.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Propisi
Javni poziv za uvid u spis predmeta
Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 1. skupine – međunarodni plinovod Sotla - Jezerišće DN 700/75 bara (hrvatski dio) na k.č.br. u k.o. Hum na Sutli, Lupinjak (Općina Huma na Sutli) i Hlevnica (Općina Đurmanec). Uvid se može izvršiti 30. srpnja 2019. godine u vremenu od 10:00 - 14:00 sati na lokaciji Ministarstva, Ulica R. Austrije 14. u Zagrebu.
19.07.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo
Stručni ispiti za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva
Objavljeni su popisi kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja strojarstva za rok 5. rujna 2019. godine i iz područja građevinarstva za rok 17. rujna 2019. godine. Stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva, a polaže se pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva.
19.07.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Stručni ispiti
Oglasna ploča - izdane dozvole za projekte državnog značaja
Ministarstvo izdaje lokacijske i građevinske dozvole za projekte od državnog značaja: prometne infrastrukture, za luke i pristaništa, vodovodne građevine, energetske građevine, međunarodne magistralne plinovode, poboljšanje sastavnica okoliša, proizvodne i ostale građevine. Dozvole se objavljuju na oglasnoj ploči Ministarstva u trajanju od 30 dana. Informirajte se o kojim je dozvolama riječ.
17.07.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo
Započela izrada zakona o ozakonjenju infrastrukture
U srijedu, 17. srpnja 2019. godine održan je treći po redu sastanak radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom. Ministarstvo je krenulo u izradu ovog zakona radi uređivanja uvjeta, postupka i pravnih posljedica uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađene i nezakonito rekonstruirane infrastrukture.
17.07.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Propisi
Energetska obnova zgrada javnog sektora EU sredstvima
Nakon što su po Pozivu 4c1.4. 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' donesene sve Odluke o financiranju za odabrane projekte (njih 549) potpisano je i 530 Ugovora ukupne vrijednosti od gotovo 2,2 mlrd kuna, od čega bespovratna sredstva iznose preko 1,07 mlrd kuna. Radovi energetske obnove već su završeni na 23 zgrade dok su na njih 84 u tijeku.
17.07.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi
POS ide dalje, do 2021. godine tisuću novih stanova
Izgradnja stanova po programu POS-a već je davno prepoznat program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, koje za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje njihovog doma. Do sada je kroz program POS-a izgrađeno preko osam tisuća stanova u koje je uloženo četiri milijarde kuna. Stanovi POS-a grade se za kupnju ili najam a pravo na kupnju stana imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske.
16.07.2019. | Stranica | Informacija | POS
Oglasna ploča - izdane dozvole za projekte državnog značaja
Ministarstvo izdaje lokacijske i građevinske dozvole za projekte od državnog značaja: prometne infrastrukture, za luke i pristaništa, vodovodne građevine, energetske građevine, međunarodne magistralne plinovode, poboljšanje sastavnica okoliša, proizvodne i ostale građevine. Dozvole se objavljuju na oglasnoj ploči Ministarstva u trajanju od 30 dana. Informirajte se o kojim je dozvolama riječ.
16.07.2019. | Pisane vijesti
Podatak o etalonskoj cijeni građenja
U "Narodnim novinama", broj 67/19. od 12. srpnja 2019. godine objavljen je Podatak o etalonskoj cijeni građenja.  Etalonska cijena građenja za primjenu u Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji utvrđuje se u iznosu od 6.500,00 kuna po m² korisne površine stana.
15.07.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Propisi