Sanacija klizišta

Ministarstvo je prepoznalo problem klizišta te u cilju sanacije i sprječavanja štetnih posljedica klizišta provelo početkom 2018.g. poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta. Sufinancira se 37 projekata (izvođenje radova na sanaciji klizišta i/ili izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta) za što je u Državnom proračunu za ovu godinu osigurano 10 milijuna kuna. Pojedini projekt sufinancira se do najviše 80 posto ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do najviše 600.000 kuna.

Poziv je raspisan 22. veljače 2018.g. a prijave su se zaprimale do 28. ožujka 2018.g. Od strane 97 jedinica lokalne samouprave dostavljeno je 139 projektnih prijedloga za čije je sufinanciranje zatraženo preko 69 milijuna kuna.

U svrhu utvrđivanja stvarnih potreba za stambenim zbrinjavanjem i ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje, u kolovozu 2018. godine objavljen je novi poziv za stambeno zbrinjavanje stanovnika obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj. Zahtjevi za stambenim zbrinjavanjem podnosili su se do 15. rujna 2018.g. te je u tijeku faza pregleda kompletnosti prijavljenih zahtjeva. Stiglo je 69 prijava, a među njima su i one iz Hrvatske Kostajnice.

U suradnji sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje intenzivno se radi na zbrinjavanju obitelji čije su kuće stradale u klizanjima tla na području Hrvatske Kostajnice u ožujku ove godine. Obnova i izgradnja kuća u završnoj je fazi te bi se građani u svoje nove domove trebali useliti do kraja ove godine.

Za eventualna pitanja i dodatne informacije vezane uz ovu temu možete nam se obratiti na telefon: 01/3782-147 ili putem e-pošte: klizista@mgipu.hr