Stručni savjet za obnovu

Dana 24. rujna 2020. godine osnovan je Stručni savjet za obnovu koji obavlja savjetodavne i po potrebi druge poslove u vezi sa stručnim pitanjima u provedbi Zakona o obnovi. Stručni savjet ima predsjednika, dva zamjenika predsjednika te 20 članova i 20 zamjenika članova, a imenuje ih Vlada.  

Predsjednik Stručnog savjeta je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat, a zamjenici su mu Tomislav Pokaz iz Ureda predsjednika Vlade i Olivera Majić iz Grada Zagreba.

Članovi Savjeta su i Željko Uhlir iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Davor Trupković iz Ministarstva kulture i medija. Članovi Stručnog savjeta su istaknuti stručnjaci u svojoj struci.

Do sad su održane dvije sjednice Stručnog savjeta - 30. rujna 2020.  i 27. listopada 2020.