Stambeno zbrinjavanje građana čiji su objekti stradali u potresu

Vlada je 27. kolovoza 2020. godine usvojila i Zaključak o privremenom stambenom zbrinjavanju osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije  i Zagrebačke županije, privremeno smještenih u Studentskom domu "Cvjetno naselje". Sredstva za tu namjenu osigurat će se iz Fonda solidarnosti EU-a. 

Odlukom ministra građani kojima su nekretnina toliko stradale da u istima ne mogu boraviti su iz Studentskog doma "Cvjetno naselje"  sredinom rujna preslili u novi privremeni smještaj – Hostel „Arena“ u kojem je trenutno smješteno 190 osoba. 

Također, Vlada je 14. svibnja 2020. godine donijela Odluku o sufinanciranju najma (Narodnim novinama broj 57/20) temeljem koje je 19. svibnja 2020. godine raspisan Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.  Na poziv je zaprimljeno 456 zahtjeva. Ukupno je izdano 312 rješenja, kojima se podnositeljima zahtjeva utvrđuje pravo na financiranje  najamnine.  

Isto tako, doneseno je 258 rješenja kojima se, temeljem rješenja o utvrđivanju prava na financiranje najamnine i sklopljenih ugovora o najmu, određuje mjesečna isplata najamnine za zamjenski stan (rješenjima je obuhvaćeno 709 osoba).  Do 17. studenoga 2020. godine isplaćeno je 3,27 milijuna kuna za financiranje najamnina. 

Za sve dodatne informacije vezane uz javni poziv za sufinaniranje najamnine građani se mogu obratiti svakim radnim danom od 8:30 do 16:30 sati na telefon: 01/6448-900 ili na e-mail: financiranje.najamnine@mpgi.hr