Oglasi na određeno vrijeme

26.04.2021. - Stručni suradnik, stručni referent - klasa 17
 
 
Datum objave:
26.04.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
1. Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
Služba za zemljišta
Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
a) stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana (red.br. radnog mjesta 333.)
b) stručni referent – 3 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana (red.br. radnog mjesta 334.)

2. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za tehničke poslove
- stručni referent – 4 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana (red.br. radnog mjesta 363.)
 
Opis poslova:
Poveznica na
dokument: 
Tekst oglasa                                                   

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ odnosno do 4. svibnja 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 17", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.
 

OBRAZAC prijave (docx)
 
Poziv na razgovor:               -
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
 
09.04.2021. - Stručni referent - klasa 7
 
 
Datum objave:
09.04.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena, radno mjesto broj 201.
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ odnosno do 19. travnja 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 7", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

OBRAZAC prijave (docx)


 
Poziv na razgovor: 04.05.2021. - Poziv na razgovor - 21.05.2021.
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka: -
 
09.04.2021. - Viši stručni savjetnik, stručni suradnik - klasa 8
 
 
Datum objave:
09.04.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
1. Služba za izdavanje lokacijskih dozvola
Odjel za zahvate u prostoru
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i  graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021 : Projekt „Tehnička pomoć MGIPU kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2022. godine; (red.br. radnog mjesta 220.)

2. Služba za investicije
a) viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i  graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021 : Projekt „Tehnička pomoć MGIPU kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2022. godine; (red.br. radnog mjesta 230.)

b) stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i  graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021 : Projekt „Tehnička pomoć MGIPU kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2022. godine; (red.br. radnog mjesta 231.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ odnosno do 19. travnja 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 8", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)


 
Poziv na razgovor: 04.05.2021. - Poziv na testiranje i razgovor - 20.05.2021.
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka: -
 
12.03.2021. - Viši stručni savjetnik, viši stručni referent, viši upravni savjetnik - klasa 11
 
 
Datum objave:
12.03.2021.


Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

I. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
SEKTOR ZA PROVOĐENJE MJERA UBLAŽAVANJA POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA
Služba za pripremu akata i mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana, radno mjesto broj 129.
viši stručni referent – 5 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana, radno mjesto broj 132.

Služba za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda

- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana, radno mjesto broj 134.

II. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
SEKTOR ZA NADZOR RADA NADLEŽNIH TIJELA, ŽALBE I ZASTUPANJE
Služba za žalbe

- viši upravni savjetnik – 8 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana, radno mjesto broj 269.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 
 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom "Za oglas - Klasa 11", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 

OBRAZAC prijave (docx)
 

Poziv na razgovor:              

08.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 269. - 16.04.2021.
22.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 129. i 134. - 06.05.2021.
22.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 132. - 07.05.2021.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
 
12.03.2021. - Više radnih mjesta - klasa 12
 
 
Datum objave:
12.03.2021.Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

I. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
SEKTOR ZA PRIPREMU POZIVA I PROVEDBU EU PROJEKATA JAVNIH I STAMBENIH ZGRADA
Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih zgrada
Odjel za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih zgrada
- stručni suradnik – 3 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 185.
stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije,radno mjesto broj 186.

Odjel za provedbu EU projekata javnih zgrada
- stručni suradnik – 3 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 190.

Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada
Odjel za provedbu EU projekata stambenih zgrada

- stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 198.

II. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
SEKTOR ZA PROVEDBU EU PROJEKATA DIGITALIZACIJE
Služba za pripremu i ugovaranje EU projekata digitalizacije
- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 290.
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 292.

Služba za provedbu i praćenje EU projekata digitalizacije

- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 294.
 viši stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 296.

III. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
SEKTOR ZA STANOVE, POSLOVNE PROSTORE I ZEMLJIŠTA
Služba za stanove

- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 321.

Služba za poslovne prostore

- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 325.

SEKTOR ZA NEPROCIJENJENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, INVESTICIJSKE PROJEKTE, JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I TEHNIČKE POSLOVE
Služba za tehničke poslove

- viši stručni savjetnik – 4 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 362.
- stručni referent – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 363.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 
 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom "Za oglas - Klasa 12", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 

OBRAZAC prijave (docx)
 

Poziv na razgovor:              

06.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 296. - 13.04.2021.
06.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 290. i 294. - 14.04.2021.
06.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 292. - 15.04.2021.
20.04.2021. - Poziv za radna mjesta broj 321., 325. i 362. - 27.04.2021.
20.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 363. - 28. i 29.04.2021.
22.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 186. - 04.05.2021.
22.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 185., 190. i  198. - 03.05.2021.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
 
09.03.2020. - Stručni suradnik - klasa 6
 
 
Datum objave:
09.03.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za ljudske potencijale i opće poslove
Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala
- stručni suradnik  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radno mjesto broj 20.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 17. ožujka 2020. godine.
 

 

Poziv na razgovor:              

-
Obustava ili poništenje:     25.05.2020. - Odluka o obustavi
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   27.05.2020. - Obavijest o ishodu
 
 
10.02.2020. - Stručni savjetnik - radno mjesto broj 260. - klasa 4
 
 
Datum objave:
10.02.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
SLUŽBA ZA ZAKONODAVSTVO I MEĐUNARODNO – PRAVNE POSLOVE

Odjel za međunarodno i europsko pravo
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 260.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas podnosile su se na do 18. veljače 2020. godine.
 

 

Poziv na razgovor:

21.02.2020. - Poziv na razgovor 2. ožujka 2020. godine u 9 sati
Obustava ili poništenje: 25.05.2020. - Odluka o obustavi
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka: 27.05.2020. - Obavijest o ishodu
 
30.01.2020. - Stručni savjetnik - radno mjesto broj 201. - klasa 3
 
 
Datum objave:
30.01.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
SEKTOR GRAĐEVINSKIH I UPORABNIH DOZVOLA
SLUŽBA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA
Odjel za strateške i posebne projekte
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 201.
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 7. veljače 2020. godine. 
 
 

Poziv na razgovor:              

12.02.2020. - Poziv na razgovor za 20.02.2020. u 9 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 30.03.2020. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka:   05.06.2020. - Obavijest o ishodu postupka
 
 
14.01.2020. - Voditelj Pododsjeka - radno mjesto broj 39. - klasa 1
 
 
Datum objave:
14.01.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
Pododsjek pisarnice i pismohrane
- voditelj Pododsjeka – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene  duže odsutne službenice, radno mjesto broj 39.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 22. siječnja 2020. godine.
 

 

Poziv na razgovor:

28.01.2020. - POZIV na razgovor 5. veljače 2020. u 10 sati
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: 24.02.2020. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka: 27.05.2020. - Obavijest o ishodu
 

 

27.11.2019. - Administrativni asistent u kabinetu ministra - klasa 19
 
 
Datum objave:
27.11.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv radnog mjesta:
KABINET MINISTRA
administrativni asistent u kabinetu ministra – 1 izvršitelj/ica
 
Opis poslova:
Poslovi podrške ministru odnose se na savjetovanje, pripremne radnje
u vezi sa strateškim planiranjem, suradnju s medijima te pružanje
pomoći za obavljanje navedenih poslova, na određeno vrijeme,
a najdulje dok traje mandat ministra graditeljstva i prostornoga uređenja.
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na prijavnom obrascu u roku od 8 dana od objave u "Narodnim novinama" odnosno do 5. prosinca 2019. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, s naznakom "Za oglas - KLASA:19", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 

Prijavni obrazac (doc)
 
Poziv na razgovor:               17.12.2019. - Poziv na razgovor za 23.12.2019.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
27.11.2019. - Posebni savjetnik u kabinetu ministra - klasa 18
 
 
Datum objave:
27.11.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv radnog mjesta:
KABINET MINISTRA
 - posebni savjetnik u kabinetu ministra – 3 izvršitelja/ice
 
Opis poslova:
Poslovi podrške ministru odnose se na savjetovanje, pripremne radnje
u vezi sa strateškim planiranjem, suradnju s medijima te pružanje
pomoći za obavljanje navedenih poslova, na određeno vrijeme,
a najdulje dok traje mandat ministra graditeljstva i prostornoga uređenja.
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na prijavnom obrascu u roku od 8 dana od objave u "Narodnim novinama" odnosno do 5. prosinca 2019. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, s naznakom "Za oglas - KLASA:18", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.  

Prijavni obrazac (doc)
 
Poziv na razgovor:               17.12.2019. - Poziv na razgovor za 23.12.2019.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
26.11.2019. - Stručni savjetnik - klasa 17
 
 
Datum objave:
26.11.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

UPRAVA ZA GRADITELJSTVO, PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu i zgrade gotovo nulte energije
Služba za strateške dokumente i programe energetske obnove zgrada
Odjel za pripremu i praćenje programa energetske obnove zgrada
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 105.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na oglas podnosile su se do 4. prosinca 2019. godine.
 

 
Poziv na razgovor:               13.12.2019. - Poziv na razgovor za 19.12.2019. u 12 sati 
Obustava ili poništenje:     16.01.2020. - Odluka o obustavi postupka
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   17.01.2020. - Obavijest o ishodu postupka
 
22.11.2019. - Viši stručni referent - klasa 16
 
 
Datum objave:
22.11.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
Sektor za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo
Služba za stanovanje i komunalnog gospodarstvo
Odjel za komunalno gospodarstvo
- viši stručni referent, 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 100.
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 30. studenoga 2019. godine. 
 


 
Poziv na razgovor:               11.12.2019. - Poziv kandidatima za 19.12.2019. u 9:00 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 22.01.2020. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka:   03.02.2020. - Obavijest o ishodu postupka
 
18.10.2019. - Stručni suradnik - klasa 15
 
 
Datum objave:
18.10.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

UPRAVA ZA PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU
I. Sektor za programe Europske unije, međunarodne i EU poslove
1. Služba za programiranje, praćenje programa i horizontalne aktivnosti 
Odjel za programiranje i praćenje
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na određeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 128) radi zamjene duže vrijeme
odsutne službenice
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na propisanom prijavnom obrascu u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr odnosno do 26. listopada 2019. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za ljudske potencijale i opće poslove, Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala s naznakom "za oglas - Klasa: 15", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

Prijavni obrazac (doc)
 


 
   
Poziv na razgovor:               13.11.2019. - POZIV r.m. broj 128. za 21. studenoga 2019. u 13 sati
Obustava ili poništenje:     16.12.2019. - Odluka o obustavi postupka
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
05.09.2019. - Stručni suradnik i stručni referent - klasa 11
 
 
Datum objave:
05.09.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
I. Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za ljudske potencijale i opće poslove
Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala
- stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 20.

II. Sektor za javnu nabavu
Služba za provedbu postupaka javne nabave
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 69.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 13. rujna 2019. godine. 

 
Poziv na razgovor:               25.09.2019. - Poziv r.m. broj 69. za 7.10.2019. u 9:00 sati
24.09.2019. - Poziv r.m. broj 20. za 1.10.2019. u 9:00 sati 
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 11.12.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 69
04.11.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 20
Ishod postupka:   16.01.2020. - Obavijest o ishodu postupka