Oglasi na određeno vrijeme

05.09.2019. - Stručni suradnik i stručni referent - klasa 11
 
 
Datum objave:
05.09.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
I. Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za ljudske potencijale i opće poslove
Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala
- stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 20.

II. Sektor za javnu nabavu
Služba za provedbu postupaka javne nabave
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 69.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na propisanom prijavnom obrascu u roku od 8 dana od objave na web stranici Ministarstva upreve https://uprava.gov.hr odnosno do 13. rujna 2019. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za ljudske potencijale i opće poslove, Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala s naznakom "Za oglas - Klasa: 11", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 

Prijavni obrazac (doc)


 
Poziv na razgovor:               -
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
10.04.2019. - Više radnih mjesta - klasa 9
 
 
Datum objave:
10.04.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU
I. Sektor za programe Europske unije, međunarodne i EU poslove
1. Služba za programiranje, praćenje programa i horizontalne aktivnosti 
Odjel za programiranje i praćenje
- stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene  duže odsutne službenice, radno mjesto broj 128.

2. Služba za strateško planiranje, razvoj projekata, komunikaciju i vidljivost
Odjel za komunikaciju i vidljivost
- voditelj odjela – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene  duže odsutne službenice, radno mjesto broj 136.

II. Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada
Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada 
Odjel za provedbu EU projekata stambenih zgrada
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutnog službenika, radno mjesto broj 161.
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 18. travnja 2019. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za ljudske potencijale i opće poslove, Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala s naznakom "za oglas - Klasa: 9", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


 
Poziv na razgovor: 29.04.2019. - Poziv na testiranje i razgovor za 06.05.2019. u 9:30 (r.m. 128. i 161.)
Obustava ili poništenje: 07.05.2019. - Odluka o djelomičnoj obustavi r.m. 136
Rješenje o prijamu: 30.05.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 128
30.05.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 161
Ishod postupka: 03.06.2019. - Obavijest o ishodu postupka
 
28.02.2019. - Viši stručni referent - radna mjesta broj 71. i 76. - klasa 7
 
 
Datum objave:
28.02.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
Sektor za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo
Služba za stanovanje i komunalnog gospodarstvo
I. Odjel za stanovanje
- viši stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 71.
II. Odjel za komunalno gospodarstvo
- viši stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 76. 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 8. ožujka 2019. godine.
  
Poziv na razgovor:               20.03.2019. - Poziv na razgovor za 1.4.2019. u 9 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 24.04.2019. - Rješenje o prijamu (r.m. 71.)
25.04.2019. - Rješenje o prijamu (r.m. 76.)
Ishod postupka:   26.04.2019. - Obavijest o ishodu postupka
 
20.02.2019. - Viši građevinski inspektor - klasa 5
 
 
Datum objave:
20.02.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije
Služba područnih jedinica - odjeli priobalne Hrvatske
Područna jedinica u Dubrovniku – Odjel Dubrovačko-neretvanske  županije 
- viši građevinski inspektor – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 237.
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 28. veljače 2019. godine.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na ovoj web stranici najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).
 


 
Poziv na razgovor: -
Obustava ili poništenje: 01.04.2019. - Odluka o obustavi postupka
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka: 01.04.2019. - Obavijest o ishodu postupka
 
17.01.2019. - Više radnih mjesta - klasa 3
 
 
Datum objave:
17.01.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE
I PROGRAME EUROPSKE UNIJE

Sektor za programe i projekate Europske unije
I. Služba za pripremu programa i projekata Europske unije
Odjel za pripremu i objavu poziva
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene
   duže odsutne službenice, , radno mjesto broj 137.

II. Služba za podršku poslovnim procesima
1. Odjel za financijsko planiranje, plaćanje i kontrolu
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene
  duže odsutne službenice, radno mjesto broj 153.
2. Odjel za komunikaciju, vidljivost i potporu sustavu
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene
  duže odsutne službenice, radno mjesto broj155.
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 25. siječnja 2019. godine.
 
 
 
Poziv na razgovor:               05.02.2019. - Poziv na testiranje i razgovor za 13.02.2019. u 8 sati
Obustava ili poništenje:     22.02.2019. - Odluka o djelomičnoj obustavi r.m. broj 155.
Rješenje o prijamu: 14.03.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 153
08.03.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 137
Ishod postupka:   28.03.2019. - Obavijest o ishodu postupka
 
19.12.2018. - Stručni referent - radno mjesto broj 37. - klasa 29
 
 
Datum objave:
19.12.2018.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
Pododsjek pisarnice i pismohrane
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 37.)
Opis poslova:
Poveznica na
dokument: 
Tekst oglasa                                                   

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 27. prosinca 2018. godine.

 
 
Poziv na razgovor:               10.01.2019. - Poziv na razgovor za 18.01.2019. u 9 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 19.02.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu
Ishod postupka:   05.03.2019. - Obavijest o ishodu postupka
 
 
11.12.2018. - Više radnih mjesta - klasa 28
 
 
Datum objave:
11.12.2018.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe i projekate Europske unije
I. Služba za pripremu programa i projekata Europske unije
Odjel za pripremu i objavu poziva
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene  duže odsutne službenice, radno mjestoa 137.)

II. Služba za podršku poslovnim procesima
1. Odjel za financijsko planiranje, plaćanje i kontrolu
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene  duže odsutne službenice, radno mjesto 153.

2. Odjel za komunikaciju, vidljivost i potporu sustavu
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene  duže odsutne službenice, radno mjesto 155.
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 
Tekst oglasa                                                   


Prijave na oglas podnosile su se do 19. prosinca 2018. godine.

 
 
Poziv na razgovor:               -
Obustava ili poništenje:     08.01.2019. - Odluka o obustavi postupka
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   10.01.2019. - Obavijest o ishodu postupka
 
 
05.12.2018. - Stručni referent - radno mjesto broj 197. - klasa 27
 
 
Datum objave:
05.12.2018.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije
Područni ured u Zagrebu
Služba Zagreb II
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene  duže odsutne službenice, radno mjesto broj 197.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 
Tekst oglasa                                                   

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 13. prosinca 2018. godine.  

 
Poziv na razgovor:            11.01.2019. - Poziv na razgovor za 22.01.2019. u 9 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 22.02.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu
Ishod postupka: 05.03.2019. - Obavijest o ishodu postupka
 
 
28.09.2018. - Više radnih mjesta - klasa 24
 
 
Datum objave:
28.09.2018.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za ljudske potencijale i opće poslove
Odjel za opće i tehničke poslove
a) stručni referent – 1 izvršitelj, radno mjesto broj 25.
b) stručni referent – 1 izvršitelj, radno mjesto broj 27.

Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
- viši informatički referent – 2 izvršitelja, radno mjesto broj 34.
Pododsjek pisarnice i pismohrane
- stručni referent – 2 izvršitelja, radno mjesto broj 37.

Sektor za financije
Služba za proračun i računovodstvo
Odjel za pripremu i izvršenje proračuna
- stručni referent – 1 izvršitelj, radno mjesto broj 44.

Služba za javnu nabavu i sigurnosne poslove
Odjel za financijsko upravljanje, kontrole i sigurnosne poslove
- stručni referent – 1 izvršitelj, radno mjesto broj 58.
 
II. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Služba za energetsku učinkovitost u zgradarstvu i registre
Odjel za registre
- stručni suradnik - 1 izvršitelj, radno mjesto broj 85.

III. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za pravne poslove
Služba za žalbe i zastupanje
Odjel za žalbe
- upravni referent – 1 izvršitelj, radno mjesto broj 122.

IV.  UPRAVA ZA DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje građevinskih dozvola
Odjel za strateške i posebne projekte
- stručni suradnik – 1 izvršitelj, radno mjesto broj 181.

V. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije
Područni ured u Zagrebu
Služba Zagreb I
- stručni referent – 1 izvršitelj, radno mjesto broj 193.
Služba područnih jedinica - odjeli priobalne Hrvatske
Područna jedinica u Dubrovniku – Odjel Dubrovačko-neretvanske  županije
- stručni referent – 1 izvršitelj, radno mjesto broj 238.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 9. listopada 2018. godine.
 
 

Poziv na razgovor:              

25.10.2018. - POZIV r.m. broj 181. za 12. studenoga 2018. u 9 sati
24.10.2018. - POZIV r.m. broj 193. za 9. studenoga 2018. u 9:30 sati
24.10.2018. - POZIV r.m. broj 44. za 8. studenoga 2018. u 9 sati
24.10.2018. - POZIV r.m. broj 34. za 9. studenoga 2018. u 8:30 sati
24.10.2018. - POZIV r.m. broj 58. za 8. studenoga 2018. u 11:30 sati
24.10.2018. - POZIV r.m. broj 85. za 6. studenoga 2018. u 12 sati
24.10.2018. - POZIV r.m. broj 122. za 6. studenoga 2018. u 9 sati
23.10.2018. - POZIV r.m. broj 37. za 5. studenoga 2018. 
23.10.2018. - POZIV r.m. broj 27. za 30. listopada 2018. u 11 sati
23.10.2018. - POZIV r.m. broj 25. za 30. listopada 2018. u 9 sati
23.10.2018. - POZIV r.m. broj 238. za 12. studenoga 2018. u 9 sati
 
Obustava ili poništenje:     27.12.2018. - Odluka o djelomičnoj obustavi r.m. 34
Rješenje o prijamu: 24.01.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 238
07.01.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 85
07.01.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 58
07.01.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 193
12.12.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 34
03.12.2018. - 
Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 27
03.12.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 122
03.12.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 181
21.11.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 37-2
20.11.2018. - 
Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 37-1
16.11.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 44
15.11.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 25
Ishod postupka:   01.02.2019. - Obavijest o ishodu postupka
 
 
14.09.2018. - Viši stručni savjetnik - radno mjesto broj 113. - klasa 21
 
 
Datum objave:
14.09.2018.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za pravne poslove
Služba za zakonodavstvo i međunarodno-pravne poslove
Odjel za normativu i koordinaciju provedbe propisa
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 113.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 22. rujna 2018. godine.
 
 
Poziv na razgovor:               28.09.2018. - Poziv za petak, 5. listopada 2018.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 09.11.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu
Ishod postupka:   20.11.2018. - Obavijest o ishodu postupka
 
 
10.09.2018. - Stručni referent - radno mjesto broj 274. - klasa 20
 
 
Datum objave:
10.09.2018.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije
Služba područnih jedinica – odjeli kontinentalne Hrvatske
Područna jedinica u Vukovaru – Odjel Vukovarsko- srijemske županije
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene  duže odsutne službenice, radno mjesto broj 274.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 18.09.2018. godine.
 

 

Poziv na razgovor:

26.09.2018. - Poziv za srijedu 3. listopada 2018. 
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: 29.10.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu
Ishod postupka: 08.11.2018. - Obavijest o ishodu postupka
 
10.09.2018. - Stručni referent - radno mjesto broj 101. - klasa 19
 
 
Datum objave:
10.09.2018.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za prostorno uređenje
Služba za prostorne planove
Odjel za zaštićeno obalno područje
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene  duže odsutne službenice, radno mjesto broj 101.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 18.09.2018. godine.
 

 

Poziv na razgovor:

28.09.2018. - Poziv za srijedu, 3. listopada 2018. 
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: 23.10.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu
Ishod postupka: 06.11.2018. - Obavijest o ishodu postupka