Oglasi na određeno vrijeme

09.03.2020. - Stručni suradnik - klasa 6
 
 
Datum objave:
09.03.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za ljudske potencijale i opće poslove
Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala
- stručni suradnik  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radno mjesto broj 20.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 17. ožujka 2020. godine.
 

 

Poziv na razgovor:              

-
Obustava ili poništenje:     25.05.2020. - Odluka o obustavi
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   27.05.2020. - Obavijest o ishodu
 
 
10.02.2020. - Stručni savjetnik - radno mjesto broj 260. - klasa 4
 
 
Datum objave:
10.02.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
SLUŽBA ZA ZAKONODAVSTVO I MEĐUNARODNO – PRAVNE POSLOVE

Odjel za međunarodno i europsko pravo
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 260.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas podnosile su se na do 18. veljače 2020. godine.
 

 

Poziv na razgovor:

21.02.2020. - Poziv na razgovor 2. ožujka 2020. godine u 9 sati
Obustava ili poništenje: 25.05.2020. - Odluka o obustavi
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka: 27.05.2020. - Obavijest o ishodu
 
30.01.2020. - Stručni savjetnik - radno mjesto broj 201. - klasa 3
 
 
Datum objave:
30.01.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
SEKTOR GRAĐEVINSKIH I UPORABNIH DOZVOLA
SLUŽBA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA
Odjel za strateške i posebne projekte
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 201.
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 7. veljače 2020. godine. 
 
 

Poziv na razgovor:              

12.02.2020. - Poziv na razgovor za 20.02.2020. u 9 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 30.03.2020. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka:   05.06.2020. - Obavijest o ishodu postupka
 
 
14.01.2020. - Voditelj Pododsjeka - radno mjesto broj 39. - klasa 1
 
 
Datum objave:
14.01.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
Pododsjek pisarnice i pismohrane
- voditelj Pododsjeka – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene  duže odsutne službenice, radno mjesto broj 39.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 22. siječnja 2020. godine.
 

 

Poziv na razgovor:

28.01.2020. - POZIV na razgovor 5. veljače 2020. u 10 sati
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: 24.02.2020. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka: 27.05.2020. - Obavijest o ishodu
 

 

27.11.2019. - Administrativni asistent u kabinetu ministra - klasa 19
 
 
Datum objave:
27.11.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv radnog mjesta:
KABINET MINISTRA
administrativni asistent u kabinetu ministra – 1 izvršitelj/ica
 
Opis poslova:
Poslovi podrške ministru odnose se na savjetovanje, pripremne radnje
u vezi sa strateškim planiranjem, suradnju s medijima te pružanje
pomoći za obavljanje navedenih poslova, na određeno vrijeme,
a najdulje dok traje mandat ministra graditeljstva i prostornoga uređenja.
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na prijavnom obrascu u roku od 8 dana od objave u "Narodnim novinama" odnosno do 5. prosinca 2019. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, s naznakom "Za oglas - KLASA:19", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 

Prijavni obrazac (doc)
 
Poziv na razgovor:               17.12.2019. - Poziv na razgovor za 23.12.2019.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
27.11.2019. - Posebni savjetnik u kabinetu ministra - klasa 18
 
 
Datum objave:
27.11.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv radnog mjesta:
KABINET MINISTRA
 - posebni savjetnik u kabinetu ministra – 3 izvršitelja/ice
 
Opis poslova:
Poslovi podrške ministru odnose se na savjetovanje, pripremne radnje
u vezi sa strateškim planiranjem, suradnju s medijima te pružanje
pomoći za obavljanje navedenih poslova, na određeno vrijeme,
a najdulje dok traje mandat ministra graditeljstva i prostornoga uređenja.
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na prijavnom obrascu u roku od 8 dana od objave u "Narodnim novinama" odnosno do 5. prosinca 2019. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, s naznakom "Za oglas - KLASA:18", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.  

Prijavni obrazac (doc)
 
Poziv na razgovor:               17.12.2019. - Poziv na razgovor za 23.12.2019.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
26.11.2019. - Stručni savjetnik - klasa 17
 
 
Datum objave:
26.11.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

UPRAVA ZA GRADITELJSTVO, PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu i zgrade gotovo nulte energije
Služba za strateške dokumente i programe energetske obnove zgrada
Odjel za pripremu i praćenje programa energetske obnove zgrada
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 105.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na oglas podnosile su se do 4. prosinca 2019. godine.
 

 
Poziv na razgovor:               13.12.2019. - Poziv na razgovor za 19.12.2019. u 12 sati 
Obustava ili poništenje:     16.01.2020. - Odluka o obustavi postupka
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   17.01.2020. - Obavijest o ishodu postupka
 
22.11.2019. - Viši stručni referent - klasa 16
 
 
Datum objave:
22.11.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
Sektor za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo
Služba za stanovanje i komunalnog gospodarstvo
Odjel za komunalno gospodarstvo
- viši stručni referent, 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 100.
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 30. studenoga 2019. godine. 
 


 
Poziv na razgovor:               11.12.2019. - Poziv kandidatima za 19.12.2019. u 9:00 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 22.01.2020. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka:   03.02.2020. - Obavijest o ishodu postupka
 
18.10.2019. - Stručni suradnik - klasa 15
 
 
Datum objave:
18.10.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

UPRAVA ZA PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU
I. Sektor za programe Europske unije, međunarodne i EU poslove
1. Služba za programiranje, praćenje programa i horizontalne aktivnosti 
Odjel za programiranje i praćenje
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na određeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 128) radi zamjene duže vrijeme
odsutne službenice
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na propisanom prijavnom obrascu u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr odnosno do 26. listopada 2019. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za ljudske potencijale i opće poslove, Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala s naznakom "za oglas - Klasa: 15", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

Prijavni obrazac (doc)
 


 
   
Poziv na razgovor:               13.11.2019. - POZIV r.m. broj 128. za 21. studenoga 2019. u 13 sati
Obustava ili poništenje:     16.12.2019. - Odluka o obustavi postupka
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
05.09.2019. - Stručni suradnik i stručni referent - klasa 11
 
 
Datum objave:
05.09.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
I. Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za ljudske potencijale i opće poslove
Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala
- stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 20.

II. Sektor za javnu nabavu
Služba za provedbu postupaka javne nabave
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 69.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 13. rujna 2019. godine. 

 
Poziv na razgovor:               25.09.2019. - Poziv r.m. broj 69. za 7.10.2019. u 9:00 sati
24.09.2019. - Poziv r.m. broj 20. za 1.10.2019. u 9:00 sati 
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 11.12.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 69
04.11.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 20
Ishod postupka:   16.01.2020. - Obavijest o ishodu postupka