26.04.2021. - Stručni suradnik, stručni referent - klasa 17

 
 
Datum objave:
26.04.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
1. Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
Služba za zemljišta
Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
a) stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana (red.br. radnog mjesta 333.)
b) stručni referent – 3 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana (red.br. radnog mjesta 334.)

2. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za tehničke poslove
- stručni referent – 4 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana (red.br. radnog mjesta 363.)
 
Opis poslova:
Poveznica na
dokument: 
Tekst oglasa                                                   

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ odnosno do 4. svibnja 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 17", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.
 

OBRAZAC prijave (docx)
 
Poziv na razgovor:               02.06.2021. - Poziv za radno mjesto br. 333. - 17.06.2021.
02.06.2021. - Poziv za radna mjesta br. 334. i 363. - 15. i 16.06.2021. 
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -