14.01.2020. - Voditelj Pododsjeka - radno mjesto broj 39. - klasa 1

 
 
Datum objave:
14.01.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
Pododsjek pisarnice i pismohrane
- voditelj Pododsjeka – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene  duže odsutne službenice, radno mjesto broj 39.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na prijavnom obrascu u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr, odnosno do 22. siječnja 2020. godine, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za ljudske potencijale i opće poslove, Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala s naznakom "za oglas - Klasa: 1", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

Prijavni obrazac (doc)

 

Poziv na razgovor:

-
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka: -