Javni natječaj

22.02.2019. - Prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 6
 
 
Datum objave:
22.02.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za financije
Služba za javnu nabavu i sigurnosne poslove
Odjel za provođenje postupaka javne nabave
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj, radno mjesto 51.                                 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 2. ožujka 2019. godine. 

  
Poziv na razgovor:               11.03.2019. - Poziv za 20.03.2019. u 12 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 25.03.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 51
Ishod postupka:   28.03.2019. - Obavijest o ishodu postupka
  
 
25.01.2019. - Prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 4
 
 
Datum objave:
25.01.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za financije
Služba za javnu nabavu i sigurnosne poslove
Odjel za provođenje postupaka javne nabave
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj, radno mjesto 51.

II. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za pravne poslove
Služba za nadzor
 - viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj, radno mjesto 126.

III.  UPRAVA ZA DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje uporabnih dozvola
- viši stručni savjetnik – 1, izvršitelj, radno mjesto 183.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 4. veljače 2019. godine. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua, za kandidate koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja,  obajaviti će se na ovoj web stranici najmanje pet dana prije održavanja testiranja.  
Poziv na razgovor:               19.02.2019. - POZIV r.m. broj 183. za 28. veljače 2019. u 8:30 sati
13.02.2019. - POZIV r.m. broj 126. za 22. veljače 2019. u 9 sati
Obustava ili poništenje:     19.02.2019. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
Rješenje o prijamu: 19.03.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 126.
10.04.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 183.
Ishod postupka:   07.05.2019. - Obavijest o ishodu postupka
  
 
05.12.2018. - Prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 26
 
 
Datum objave:
05.12.2018.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za provedbu programa i projekata Europske unije
Odjel za tehničku provjeru projekata
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj, radno mjesto 147.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na javni natječaj podnosile su se do 13. prosinca 2018. godine 
 

 

Poziv na razgovor:              

20.12.2018. - Poziv za 09. siječnja 2019. u 8:30
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 28.01.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 147.
Ishod postupka:   28.03.2019. - Obavijest o ishodu postupka
 
28.09.2018. - Prijam vježbenika u državnu službu - klasa 23
 
 
Datum objave:
28.09.2018.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za pravne poslove
Služba za zakonodavstvo i međunarodno-pravne poslove
Odjel za međunarodno i europsko pravo
- stručni suradnik – 1 izvršitelj, radno mjesto 117.

II.  UPRAVA ZA DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Služba za investicije
- viši stručni referent – 1 izvršitelj, radno mjesto 172.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 9. listopada 2018. godine. 
  
Poziv na testiranje/razgovor:       14.11.2018. - POZIV r.m. broj 117. za 12. prosinca 2018. u 8:30 sati
29.10.2018. - POZIV r.m. broj 172. za 29. studenoga 2018. u 8:30 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 19.02.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 117
07.01.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 172
Ishod postupka:   28.03.2019. - Obavijest o ishodu postupka
 
28.09.2018. - Prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 22
 
 
Datum objave:
28.09.2018.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za ljudske potencijale i opće poslove
1. Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala
- viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj, radno mjesto 16.
2. Odjel za opće i tehničke poslove
- stručni referent – 1 izvršitelj, radno mjesto 27.
Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
Pododsjek pisarnice i pismohrane
- stručni referent – 1 izvršitelj, radno mjesto 37.

Sektor za financije
Služba za javnu nabavu i sigurnosne poslove
Odjel za provođenje postupaka javne nabave
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj, radno mjesto 51.

II. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
Sektor za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo
Služba za građevno-tehničku regulativu
1. Odjel za sustav, normizaciju i usklađenje s Europskom unijom
- viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja, radno mjesto 62.
2. Odjel za građevne proizvode i usluge
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj, radno mjesto 64.
Služba za stanovanje i komunalnog gospodarstvo
Odjel za komunalno gospodarstvo
- viši stručni referent – 1 izvršitelj, radno mjesto 76.

Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Služba za energetsku učinkovitost u zgradarstvu i registre
Odjel za registre
- stručni suradnik - 1 izvršitelj, radno mjesto 85.
Služba za regulativu
Odjel za analize
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj, radno mjesto 90.

IV. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za prostorno uređenje
Služba za prostorne planove
Odjel za kontinentalno područje
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj, radno mjesto 103.
Služba za planove državne razine i prostornu regulativu
a) stručni savjetnik – 1 izvršitelj, radno mjesto 107.
b) stručni suradnik – 2 izvršitelja, radno mjesto 108.
 
Sektor za pravne poslove
Služba za zakonodavstvo i međunarodno-pravne poslove
Odjel za međunarodno i europsko pravo
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj, radno mjesto 116. 
Služba za nadzor
a) viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj, radno mjesto 126.
b)  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj, radno mjesto 127.

IV.  UPRAVA ZA DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Služba za izdavanje lokacijskih dozvola
 Odjel za eksploataciju mineralnih sirovina
- stručni suradnik – 1 izvršitelj, radno mjesto 168. 
Služba za investicije
a) viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja, radno mjesto 170.
b) viši stručni referent – 1 izvršitelj, radno mjesto 172.

Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje građevinskih dozvola
Odjel za građevine državnog značaja
- stručni referent – 1 izvršitelj, radno mjesto 177.
Služba za izdavanje uporabnih dozvola
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj, radno mjesto 183.

V. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije
Služba područnih jedinica - odjeli priobalne Hrvatske
Područna jedinica u Rijeci – Odjel Primorsko-goranske županije
- viši građevinski inspektor – 1 izvršitelj, radno mjesto 221.
 
Područna jedinica u Šibeniku – Odjel Šibensko-kninske  županije
- viši građevinski inspektor – 1 izvršitelj, radno  mjesto 233.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 9. listopada 2018. godine. 
 

 

Poziv na testiranje/razgovor:       

31.10.2018. - POZIV r.m. broj 103. za 18. prosinca 2018. 
31.10.2018. - POZIV r.m. broj 107. za 18. prosinca 2018. 
31.10.2018. - POZIV r.m. broj 108. za 14. prosinca 2018. 
31.10.2018. - POZIV r.m. broj 221. za 12. studenoga 2018. u 10 sati
31.10.2018. - POZIV r.m. broj 233. za 12. studenoga 2018. u 10 sati
30.10.2018. - POZIV r.m. broj 116. za 5. prosinca 2018. u 8:30 sati
30.10.2018. - POZIV r.m. broj 51. za 14. prosinca 2018. u 8:30 sati
30.10.2018. - POZIV r.m. broj 62. za 7. prosinca 2018. u 8:30 sati
30.10.2018. - POZIV r.m. broj 64. za 7. prosinca 2018. u 8:30 sati
29.10.2018. - POZIV r.m. broj 27. za 6. prosinca 2018. u 8:30 sati
29.10.2018. - POZIV r.m. broj 168. za 30. studenoga 2018. 
29.10.2018. - POZIV r.m. broj 170. za 30. studenoga 2018.
29.10.2018. - POZIV r.m. broj 172. za 3. prosinca 2018. u 8:30 sati
26.10.2018. - POZIV r.m. broj 16. za 28. studenoga 2018. u 8:30 sati
26.10.2018. - POZIV r.m. broj 37. za 16. studenoga 2018. 
26.10.2018. - POZIV r.m. broj 76. za 27. studenoga 2018. u 8:30 sati
26.10.2018. - POZIV r.m. broj 85. za 20. studenoga 2018. u 8:30 sati
26.10.2018. - POZIV r.m. broj 90. za 23. studenoga 2018. u 8:30 sati
26.10.2018. - POZIV r.m. broj 126. za 15. studenoga 2018. u 8:30 sati
26.10.2018. - POZIV r.m. broj 127. za 22. studenoga 2018. u 8 sati
25.10.2018. - POZIV r.m. broj 177. za 13. studenoga 2018. u
8:30 sati
25.10.2018. - POZIV r.m. broj 183. za 14. studenoga 2018. u 9 sati
Obustava ili poništenje:     27.12.2018. - Odluka o djelomičnoj obustavi r.m. 51., 126. i 183.
Rješenje o prijamu: 31.01.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 108-2
31.01.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 108
31.01.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 62-2
28.01.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 107
24.01.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 62
24.01.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 64
24.01.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 170-2
17.01.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 116
16.01.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 170
16.01.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 103 
07.01.2019. - 
Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 16
07.01.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 27
07.01.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 168
07.01.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 172
31.12.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 85
27.12.2018. - 
Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 127
17.12.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 37
17.12.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 76
17.12.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 90
17.12.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 221
17.12.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 233
12.12.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 177
Ishod postupka:   28.03.2019. - Obavijest o ishodu postupka