25.01.2019. - Prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 4

 
 
Datum objave:
25.01.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za financije
Služba za javnu nabavu i sigurnosne poslove
Odjel za provođenje postupaka javne nabave
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj, radno mjesto 51.

II. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za pravne poslove
Služba za nadzor
 - viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj, radno mjesto 126.

III.  UPRAVA ZA DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje uporabnih dozvola
- viši stručni savjetnik – 1, izvršitelj, radno mjesto 183.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 4. veljače 2019. godine. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua, za kandidate koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja,  obajaviti će se na ovoj web stranici najmanje pet dana prije održavanja testiranja.  
Poziv na razgovor:               19.02.2019. - POZIV r.m. broj 183. za 28. veljače 2019. u 8:30 sati
13.02.2019. - POZIV r.m. broj 126. za 22. veljače 2019. u 9 sati
Obustava ili poništenje:     19.02.2019. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
Rješenje o prijamu: 19.03.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 126.
10.04.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 183.
Ishod postupka:   07.05.2019. - Obavijest o ishodu postupka