09.10.2019. - Prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 13

 
 
Datum objave:
09.10.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
3. GLAVNO TAJNIŠTVO
3.1. SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
3.1.1. SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE I OPĆE POSLOVE
3.1.1.2. Odjel za opće i tehničke poslove
stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 28.)
 
3.1.2. SLUŽBA ZA INFORMATIČKE POSLOVE I PISARNICU
3.1.2.1. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 36.)
viši informatički referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 37.)
informatički referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 38.)
 
3.1.2.1.1. Pododsjek pisarnice i pismohrane
- stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 40.)
 
3.2. SEKTOR ZA FINANCIJE
3.2.2. SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 55.)
 
3.3. SEKTOR ZA JAVNU NABAVU
3.1.1. SLUŽBA ZA PLANIRANJE I PRIPREMU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 62.)
 
4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO, PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
4.1. SLUŽBA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
4.1.1. Odjel za analizu procjena vrijednosti nekretnina
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 75.)
 
4.1.2. Odjel za regulativu procjena vrijednosti nekretnina
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 80.)
 
4.2. SEKTOR ZA GRADITELJSTVO, STANOVANJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
4.2.1. SLUŽBA ZA GRAĐEVNO-TEHNIČKU REGULATIVU
4.2.1.1. Odjel za sustav, normizaciju i usklađenje s Europskom unijom
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 86.)
 
4.2.2. SLUŽBA ZA STANOVANJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
4.2.2.1. Odjel za stanovanje
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 93.)
 
4.3. SEKTOR ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU I ZGRADE GOTOVO NULTE ENERGIJE
4.3.1. SLUŽBA ZA STRATEŠKE DOKUMENTE I PROGRAME ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA
4.3.1.1. Odjel za pripremu i praćenje programa energetske obnove zgrada
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 106.)
 
4.3.2. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I REGULATIVU
4.3.2.1. Odjel za IEC, baze i registre
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 115.)
 
5. UPRAVA ZA PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU
5.1. SEKTOR ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE, MEĐUNARODNE I EU POSLOVE
5.1.3. SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE ODRŽIVOG RAZVOJA
- stručni savjetnik – 2 izvršitelja (red.br. radnog mjesta 141.)
- stručni suradnik – 2 izvršitelja (red.br. radnog mjesta 142.)
- viši stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 143.)
 
6. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
6.1. SEKTOR ZA PROSTORNO UREĐENJE
6.1.1. SLUŽBA ZA PROSTORNE PLANOVE DRŽAVNE RAZINE I DOKUMENTE PROSTORNOG UREĐENJA
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 169.)
 
6.1.2. SLUŽBA ZA PROSTORNE PLANOVE REGIOANLNE I LOKALNE RAZINE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 172.)
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 173.)
 
6.2. SEKTOR LOKACIJSKIH DOZVOLA I INVESTICIJA
6.2.1. SLUŽBA ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH DOZVOLA
6.2.1.1. Odjel za građevine državnog značaja
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 178.)
 
6.2.1.2. Odjel za zahvate u prostoru
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 183.)
 
6.2.2. SLUŽBA ZA PRIRPREMU I PRAĆENJE STRATEŠKIH PROJEKATA
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 186.)
 
6.2.3. SLUŽBA ZA INVESTICIJE
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 192.)
 
6.3. SEKTOR GRAĐEVINSKIH I UPORABNIH DOZVOLA
6.3.1. SLUŽBA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA
6.3.1.2. Odjel za strateške i posebne projekte
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 201.)
 
6.3.2. SLUŽBA ZA TIPSKE PROJEKTE I OSTALE AKTE
- viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja (red.br. radnog mjesta 203.)
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 205.)
 
6.3.3. SLUŽBA ZA IZDAVANJE UPORABNIH DOZVOLA
- viši stručni savjetnik  – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 208.)
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 210.)
 
7. UPRAVA ZA NADOZR, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA I POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM
7.1. SEKTOR ZA NADZOR RADA NADLEŽNIH TIJELA I POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM
7.1.1 SLUŽBA ZA NADZOR
- stručni suradnik vježbenik– 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 218.) 
 
7.1.2. SLUŽBA ZA PRAĆENJE RADA TIJELA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I DRUGIH TIJELA
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 222.)
 
7.1.3. SLUŽBA ZA VOĐENJE POSTUPAKA S NEZAKONITO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 227.)
 
7.2. SEKTOR ZA RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA
7.2.1. SLUŽBA ZA RAZVOJ GIS APLIKACIJA
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 233.)
 
7.2.2. SLUŽBA ZA RAZVOJ ALFANUMERIČKIH APLIKACIJA
- viši stručni savjetnik -  1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 237.)
 
7.2.3. SLUŽBA ZA VOĐENJE REGISTARA O NEZAKONITO IZGRAĐENOJ INFRASTRUKTURI
- stručni suradnik -  1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 243.)
- viši stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 244.)
 
8. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 246.)
 
9. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
9.1. SLUŽBA ZA ZAKONODAVSTVO I MEĐUNARODNO – PRAVNE POSLOVE
9.1.2. Odjel za međunarodno i europsko pravo
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 259.)
 
9.2. SLUŽBA ZA ŽALBE I ZASTUPANJE
9.2.1. Odjel za žalbe
- upravni savjetnik -1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 266.)
 
9.2.2. Odjel za zastupanje
- viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 269.)
 
10. ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
10.1. SEKTOR ZA DOKUMENTE PROSTORNOG UREĐENJA DRŽAVNE RAZINE
10.1.1. SLUŽBA ZA STRATEGIJU PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE I DRUGE DOKUMENTE PROSTORNOG UREĐENJA DRŽAVNE RAZINE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 275.)
 
10.1.2. SLUŽBA ZA PROSTORNE PLANOVE PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA DRŽAVNE RAZINE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 277.)
 
10.2. SEKTOR ZA PROSTORNA ISTRAŽIVANJA, PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I MEĐUNARODNU SURADNJU
10.2.1. SLUŽBA ZA PROSTORNA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA U PROSTORU
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 281.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su do 17. listopada 2019. godine.
 

 


Poziv na testiranje
i razgovor: 
             


26.11.2019. - POZIV r.m. broj 259. za 12. prosinca 2019. u 8:30 sati
26.11.2019. - POZIV r.m. broj 266. i 269. za 11. prosinca 2019. u 12 sati
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 75. za 18. prosinca 2019. u 8:30 sati
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 93. za 17. prosinca 2019. u 8:30 sati
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 86. za 16. prosinca 2019. u 8:30 sati
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 275., 277. i 281. za 9. prosinca 2019. u 8:30 sati
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 243. i 244. za 6. prosinca 2019. u 8:30 sati
22.11.2019. - POZIV r.m. broj 183., 186. i 192. za 13. prosinca 2019. u 8:30 sati
22.11.2019. - POZIV r.m. broj 178. za 10. prosinca 2019. u 8:30 sati
22.11.2019. - POZIV r.m. broj 80. za 5. prosinca 2019. u 8:30 sati
21.11.2019. - POZIV r.m. broj 169., 172. i 173. za 3. prosinca 2019. u 8:30 sati
20.11.2019. - POZIV r.m. broj 222. i 227. za 4. prosinca 2019. u 8:30 sati
20.11.2019. - POZIV r.m. broj 106. i 115. za 2. prosinca 2019. u 8:30 sati
​20.11.2019. - POZIV r.m. broj 218. za 28. studenoga 2019. u 8:30 sati
19.11.2019. - POZIV r.m. broj 203. i 208. za 29. studenoga 2019. u 8:30 sati
18.11.2019. - POZIV r.m. broj 201. za 27. studenoga 2019. u 11 sati
18.11.2019. - POZIV r.m. broj 28. za 26. studenoga 2019. u 12 sati
15.11.2019. - POZIV r.m. broj 205. i 210. za 25. studenoga 2019. u 8:30 sati
14.11.2019. - POZIV r.m. broj 36. i 37. za 22. studenoga 2019. u 8:30 sati
13.11.2019. - POZIV r.m. broj 40. za 21. studenoga 2019. u 8:30 sati
12.11.2019. - POZIV r.m. broj 143. za 19. studenoga 2019. u 12 sati
11.11.2019. - POZIV r.m. broj 141. i 142. za 18. studenoga 2019. u 8:30 sati
08.11.2019. - POZIV r.m. broj 38. za 15. studenoga 2019. u 9 sati
07.11.2019. - POZIV r.m. broj 62. za 14. studenoga 2019. u 9 sati
07.11.2019. - POZIV r.m. broj 246. za 13. studenoga 2019. u 9 sati
06.11.2019. - POZIV r.m. broj 55. za 12. studenoga 2019. u 12 sati
05.11.2019. - POZIV r.m. broj 233. i 237. za 11. studenoga 2019. u 9 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 12.12.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 40.
04.12.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 55.
04.12.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 246.
28.11.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 237.
28.11.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 233.
Ishod postupka:   -