09.10.2019. - Prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 13

 
 
Datum objave:
09.10.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
3. GLAVNO TAJNIŠTVO
3.1. SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
3.1.1. SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE I OPĆE POSLOVE
3.1.1.2. Odjel za opće i tehničke poslove
stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 28.)
 
3.1.2. SLUŽBA ZA INFORMATIČKE POSLOVE I PISARNICU
3.1.2.1. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 36.)
viši informatički referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 37.)
informatički referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 38.)
 
3.1.2.1.1. Pododsjek pisarnice i pismohrane
- stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 40.)
 
3.2. SEKTOR ZA FINANCIJE
3.2.2. SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 55.)
 
3.3. SEKTOR ZA JAVNU NABAVU
3.1.1. SLUŽBA ZA PLANIRANJE I PRIPREMU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 62.)
 
4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO, PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
4.1. SLUŽBA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
4.1.1. Odjel za analizu procjena vrijednosti nekretnina
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 75.)
 
4.1.2. Odjel za regulativu procjena vrijednosti nekretnina
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 80.)
 
4.2. SEKTOR ZA GRADITELJSTVO, STANOVANJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
4.2.1. SLUŽBA ZA GRAĐEVNO-TEHNIČKU REGULATIVU
4.2.1.1. Odjel za sustav, normizaciju i usklađenje s Europskom unijom
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 86.)
 
4.2.2. SLUŽBA ZA STANOVANJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
4.2.2.1. Odjel za stanovanje
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 93.)
 
4.3. SEKTOR ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU I ZGRADE GOTOVO NULTE ENERGIJE
4.3.1. SLUŽBA ZA STRATEŠKE DOKUMENTE I PROGRAME ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA
4.3.1.1. Odjel za pripremu i praćenje programa energetske obnove zgrada
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 106.)
 
4.3.2. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I REGULATIVU
4.3.2.1. Odjel za IEC, baze i registre
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 115.)
 
5. UPRAVA ZA PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU
5.1. SEKTOR ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE, MEĐUNARODNE I EU POSLOVE
5.1.3. SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE ODRŽIVOG RAZVOJA
- stručni savjetnik – 2 izvršitelja (red.br. radnog mjesta 141.)
- stručni suradnik – 2 izvršitelja (red.br. radnog mjesta 142.)
- viši stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 143.)
 
6. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
6.1. SEKTOR ZA PROSTORNO UREĐENJE
6.1.1. SLUŽBA ZA PROSTORNE PLANOVE DRŽAVNE RAZINE I DOKUMENTE PROSTORNOG UREĐENJA
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 169.)
 
6.1.2. SLUŽBA ZA PROSTORNE PLANOVE REGIOANLNE I LOKALNE RAZINE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 172.)
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 173.)
 
6.2. SEKTOR LOKACIJSKIH DOZVOLA I INVESTICIJA
6.2.1. SLUŽBA ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH DOZVOLA
6.2.1.1. Odjel za građevine državnog značaja
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 178.)
 
6.2.1.2. Odjel za zahvate u prostoru
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 183.)
 
6.2.2. SLUŽBA ZA PRIRPREMU I PRAĆENJE STRATEŠKIH PROJEKATA
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 186.)
 
6.2.3. SLUŽBA ZA INVESTICIJE
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 192.)
 
6.3. SEKTOR GRAĐEVINSKIH I UPORABNIH DOZVOLA
6.3.1. SLUŽBA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA
6.3.1.2. Odjel za strateške i posebne projekte
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 201.)
 
6.3.2. SLUŽBA ZA TIPSKE PROJEKTE I OSTALE AKTE
- viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja (red.br. radnog mjesta 203.)
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 205.)
 
6.3.3. SLUŽBA ZA IZDAVANJE UPORABNIH DOZVOLA
- viši stručni savjetnik  – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 208.)
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 210.)
 
7. UPRAVA ZA NADOZR, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA I POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM
7.1. SEKTOR ZA NADZOR RADA NADLEŽNIH TIJELA I POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM
7.1.1 SLUŽBA ZA NADZOR
- stručni suradnik vježbenik– 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 218.) 
 
7.1.2. SLUŽBA ZA PRAĆENJE RADA TIJELA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I DRUGIH TIJELA
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 222.)
 
7.1.3. SLUŽBA ZA VOĐENJE POSTUPAKA S NEZAKONITO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 227.)
 
7.2. SEKTOR ZA RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA
7.2.1. SLUŽBA ZA RAZVOJ GIS APLIKACIJA
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 233.)
 
7.2.2. SLUŽBA ZA RAZVOJ ALFANUMERIČKIH APLIKACIJA
- viši stručni savjetnik -  1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 237.)
 
7.2.3. SLUŽBA ZA VOĐENJE REGISTARA O NEZAKONITO IZGRAĐENOJ INFRASTRUKTURI
- stručni suradnik -  1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 243.)
- viši stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 244.)
 
8. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 246.)
 
9. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
9.1. SLUŽBA ZA ZAKONODAVSTVO I MEĐUNARODNO – PRAVNE POSLOVE
9.1.2. Odjel za međunarodno i europsko pravo
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 259.)
 
9.2. SLUŽBA ZA ŽALBE I ZASTUPANJE
9.2.1. Odjel za žalbe
- upravni savjetnik -1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 266.)
 
9.2.2. Odjel za zastupanje
- viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 269.)
 
10. ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
10.1. SEKTOR ZA DOKUMENTE PROSTORNOG UREĐENJA DRŽAVNE RAZINE
10.1.1. SLUŽBA ZA STRATEGIJU PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE I DRUGE DOKUMENTE PROSTORNOG UREĐENJA DRŽAVNE RAZINE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 275.)
 
10.1.2. SLUŽBA ZA PROSTORNE PLANOVE PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA DRŽAVNE RAZINE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 277.)
 
10.2. SEKTOR ZA PROSTORNA ISTRAŽIVANJA, PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I MEĐUNARODNU SURADNJU
10.2.1. SLUŽBA ZA PROSTORNA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA U PROSTORU
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 281.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave u "Narodnim novinama" broj 96/2019, odnosno do 17. listopada 2019. godine na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za ljudske potencijale i opće poslove, Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala, s naznakom „Za natječaj – KLASA:13“, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Prijavni obrazac (doc)

 

Poziv na razgovor:              
-
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -