Područje stanovanja

Zakoni

 • Zakon o najmu stanova
  („Narodne novine“ broj 91/96, 68/18
  • Odluka USRH (ukinute odredbe čl.21 st.2, čl.31, st.2.,podst.3.,čl.39. i čl.40. st.2)
   („Narodne novine“ broj 48/98 i 66/98 - ispravak) 
 • Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade
  („Narodne novine“ broj 22/06)

 • Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
  („Narodne novine“ broj 43/92 - pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97 - Odluka USRH, 68/98)

 • Zakon o društveno poticanoj stanogradnji
  („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19)

 • Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita
  („Narodne novine“ broj 31/11)

 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 78/15)

 • Zakon o subvencioniranju stambenih kredita
  („Narodne novine“ broj 65/1761/18, 66/19)

Uredbe

 • Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine
  („Narodne novine“ broj 40/97117/05)  

 • Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže
  („Narodne novine“ broj 35/92, 72/92, 83/93, 110/93 - Odluka USRH)

 • Uredba o održavanju zgrada
  („Narodne novine“ broj 64/97

 • Uredba o izmjeni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
  („Narodne novine“ broj 96/99

 • Uredba o produljenju roka iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
  („Narodne novine“ broj 120/0094/01, 78/02

 • Uredba o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 28/19


Odluke

 • Odluka o zabrani dodjele stanarskih prava
  („Narodne novine“ broj 104/95

 • Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine
  („Narodne novine“ broj 120/00)


Pravilnici

 • Pravilnik o visini naknade koju vlasnik stana i poslovnog prostora kao posebnog dijela zgrade plaća za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u stambenoj zgradi i za troškove upravljanja stambenom zgradom
  („Narodne novine“ broj 10/96)

 • Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje
  („Narodne novine“ broj 106/04, 25/06, 121/11)

 • Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za ostvarivanje prava na jamstvo Republike Hrvatske za otplatu kamata na stambene kredite
  („Narodne novine“ broj 38/11

 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 105/15)

 • Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina
  („Narodne novine“ broj 114/15, 122/15

 • Pravilnik o uvjetima, mjerilima i postupku davanja u najam stanova za službene potrebe
  („Narodne novine“ broj 82/18)

 • Pravilnik o sadržaju podataka o stanovima i osobama koje plaćaju zaštićenu najamninu
  („Narodne novine“ broj 101/18)

 • Pravilnik o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje
  („Narodne novine“ broj 101/18) - stupio na snagu 24.11.2018.

Naputak

 • Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita
  („Narodne novine“ broj 38/11)

 • Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
  („Narodne novine“ broj 76/17)


Ostali akti

 • Podatak o etalonskoj cijeni građenja
  („Narodne novine“ broj 67/19)


Propisi koji su prestali važiti ali se primjenjuju na započete postupke za vrijeme njihova važenja:

 • Podatak o etalonskoj cijeni građenja
  („Narodne novine“ broj 100/12)

 • Pravilnik o najmu nekretnina iz programa POS-a
  („Narodne novine“ broj 57/15) - prestao važiti 23.11.2018.