Područje građevinske inspekcije

Zakoni

 • Zakon o građevinskoj inspekciji
  („Narodne novine“ broj 153/13)

 • Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori
  („Narodne novine“ broj 23/18)

 • Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari
  („Narodne novine“ broj 23/18)


Pravilnici

 • Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora
  („Narodne novine“ broj 42/14)

 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora
  („Narodne novine“ broj 42/14)

 • Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta
  („Narodne novine“ broj 42/14)


Naputci

 • Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji
  („Narodne novine“ broj 122/14)

 • Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji
  („Narodne novine“ broj 122/14)


Propisi koji su prestali važiti ali se primjenjuju na započete postupke za vrijeme njihova važenja:

 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji
  („Narodne novine“ broj 76/07, pdf, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
  Vezani zakoni:
  • Zakon o zaštiti okoliša
   („Narodne novine“ broj 80/13 članak 278. stavak 2.)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
   („Narodne novine“ broj 55/12 članak 31. stavak 6.)
 • Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji
  („Narodne novine“ broj 40/15)

 • Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji
  („Narodne novine“ broj 40/15)