Strategije, planovi i izvješća

Strategije u području prostornog uređenja
Strategije u području energetske učinkovitosti
Strateški plan Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
Izvještaj o provedbi Strateškog plana Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
Godišnji plan rada Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
Godišnje izvješće o radu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja