Plan zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu

Vlada Republike Hrvatske je na 136. sjednici, održanoj 10. siječnja 2019. godine, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donijela Plan zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu.

U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu planirana su ukupno 134 zakona, a 11 zakona planira se iz djelokruga Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i to: 
 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji
  I. tromjesečje
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju
  I. tromjesečje
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji
  I. tromjesečje
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji
  I. tromjesečje
 • Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima
  I. tromjesečje
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
  II. tromjesečje
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  II. tromjesečje
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komorama arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  II. tromjesečje
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o grobljima
  II. tromjesečje
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom
  III. tromjesečje
 • Zakon o upravljanju i održavanju višestambenih i poslovnih zgrada
  IV. tromjesečje

Više informacija o Planu zakonodavnih aktivnosti dostupno je na internetskim stranicama Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske.