Plan zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu

Vlada Republike Hrvatske je na 72. sjednici, održanoj 21. prosinca 2017. godine, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donijela Plan zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu.

U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu planirano je ukupno 121 zakona, od čega su iz djelokruga Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja planirana 4 zakona i to: 
 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  II. tromjesečje
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji
  I. tromjesečje
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  IV. tromjesečje
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji
  IV. tromjesečje

Više informacija o Planu zakonodavnih aktivnosti dostupno je na internetskim stranicama Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske.